Gotowe rozwiązania

Służba zdrowia

Służba zdrowia

Wyjątkowym obszarem zastosowania wyrobów chemii budowlanej są obiekty określane ogólnym terminem – „obiektów służby zdrowia”. Wymagania stawiane wyrobom budowlanym stosowanym w tym sektorze zostały określone w „Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 10 listopada 2006 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej” (Dz. U. nr 213, poz. 1568) wydane na podstawie ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. nr 91, poz. 408 z późn, zm.). Wiele produktów doskonale sprawdzających się w budownictwie ogólnym nie może być stosowanych w pomieszczeniach, w których prowadzi się działalność związaną z ochroną zdrowia.

Zgodnie z tym rozporządzeniem pomieszczenia takie zostały podzielone na różne grupy w zależności od stawianych wymagań sanitarnych. Niektóre z nich mogą być malowane zwykłymi farbami stosowanymi w budownictwie ogólnym, ale wiele z pomieszczeń można malować tylko wyrobami umożliwiającymi ich mycie i dezynfekcję.

Dla takich specjalnych wymagań polecamy poniższe wyroby:

Farby higieniczne. Produkty o właściwościach antybakteryjnych i przeciwgrzybicznych. Swoje właściwości ochronne zachowują przez cały okres użytkowania. Do zastosowania w miejscach, gdzie wymagana jest wyjątkowa czystość, higiena i zabezpieczenie przeciwbakteryjne, np. w szpitalach i innych obiektach służby zdrowia, w przemyśle spożywczym, łazienkach, w pomieszczeniach basenów itp. Powłoki charakteryzują się wysoką odpornością na szorowanie i ścieranie oraz czyszczenie środkami dezynfekcyjnymi.

FARBY FOTOKATALITYCZNE TITANIUM IN i TITANIUM LX – wodorozcieńczalne farby przeznaczone do malowania powierzchni budowlanych wewnątrz pomieszczeń. Mogą być stosowane na różnorodne materiały budowlane, takie jak: tynk, beton, cegły, gips, płyty kartonowo-gipsowe, tapety papierowe i z włókna szklanego, dając jednorodne, dobrze kryjące, trwałe, odporne na szorowanie, matowe powłoki.

Zanieczyszczone mikroorganizmami powierzchnie nie tylko są trudne do utrzymania w czystości, ale stanowić mogą zagrożenie dla przebywających wśród nich ludzi. Gromadzą się one w ścianach i wyposażeniu pomieszczeń, odżywiając się składnikami brudu, którymi te powierzchnie są pokryte.

Wyroby fotokatalityczne ograniczają rozwój drobnoustrojów, stanowią doskonałe uzupełnienie środków chemicznych antybakteryjnych i przeciwgrzybicznych, pomagają w ochronie pomieszczeń szczególnie wymagających sterylności, np. sal szpitalnych i zabiegowych, same nie stanowiąc zagrożenia. Wynika to z faktu, że ich właściwości biobójcze nie wynikają z obecności składników chemicznych.

W wyniku przebiegu procesu fotokatalitycznego, zachodzącego w obecności światła i tlenu (zawartego w powietrzu) oraz nanokatalizatora obecnego w farbie, utleniają zanieczyszczenia z powietrza do substancji nieszkodliwych dla zdrowia (głównie dwutlenku węgla i wody). Zjawisko zachodzi pod wpływem światła zarówno słonecznego, jak i sztucznego. Im większa powierzchnia pokryta jest materiałami fotokatalitycznymi, tym szybciej następuje eliminacja zanieczyszczeń z otoczenia.

Do powierzchni betonowych i stalowych. Wyroby posiadają Atest PZH dopuszczający powłoki do pośredniego kontaktu z żywnością oraz do bezpośredniego kontaktu z wodą przeznaczoną do spożycia.