Gotowe rozwiązania

Służba zdrowia

Służba zdrowia

Instytut ITB na bazie farb higienicznych firmy PIGMENT, stworzył wytyczne do badania powłok malarskich według normy ISO 14644-1 określającej klasy czystości.

Wyjątkowym obszarem zastosowania wyrobów chemii budowlanej są obiekty określane ogólnym terminem – „obiektów służby zdrowia”. Wymagania stawiane wyrobom budowlanym stosowanym w tym sektorze zostały określone w „Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 10 listopada 2006 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej” (Dz. U. nr 213, poz. 1568) wydane na podstawie ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. nr 91, poz. 408 z późn, zm.).

Wiele produktów doskonale sprawdzających się w budownictwie ogólnym nie może być stosowanych w pomieszczeniach, w których prowadzi się działalność związaną z ochroną zdrowia. Zgodnie z tym rozporządzeniem pomieszczenia takie zostały podzielone na różne grupy w zależności od stawianych wymagań sanitarnych. Niektóre z nich mogą być malowane zwykłymi farbami stosowanymi w budownictwie ogólnym, ale wiele z pomieszczeń można malować tylko wyrobami umożliwiającymi ich mycie i dezynfekcję. Farby posiadają atesty dopuszczające do stosowania w obiektach przemysłu spożywczego i pomieszczeniach służby zdrowia wymagających 5 klasy czystości wg ISO 14644-1.

Dla takich specjalnych wymagań polecamy poniższe wyroby:

Farby higieniczne. Produkty o właściwościach antybakteryjnych i przeciwgrzybicznych. Swoje właściwości ochronne zachowują przez cały okres użytkowania. Do zastosowania w miejscach, gdzie wymagana jest wyjątkowa czystość, higiena i zabezpieczenie przeciwbakteryjne, np. w szpitalach i innych obiektach służby zdrowia, w przemyśle spożywczym, łazienkach, w pomieszczeniach basenów itp. Powłoki charakteryzują się wysoką odpornością na szorowanie i ścieranie oraz czyszczenie środkami dezynfekcyjnymi.

FARBY FOTOKATALITYCZNE TITANIUM IN i TITANIUM LX – wodorozcieńczalne farby przeznaczone do malowania powierzchni budowlanych wewnątrz pomieszczeń. Mogą być stosowane na różnorodne materiały budowlane, takie jak: tynk, beton, cegły, gips, płyty kartonowo-gipsowe, tapety papierowe i z włókna szklanego, dając jednorodne, dobrze kryjące, trwałe, odporne na szorowanie, matowe powłoki.

Zanieczyszczone mikroorganizmami powierzchnie nie tylko są trudne do utrzymania w czystości, ale stanowić mogą zagrożenie dla przebywających wśród nich ludzi. Gromadzą się one w ścianach i wyposażeniu pomieszczeń, odżywiając się składnikami brudu, którymi te powierzchnie są pokryte.

Wyroby fotokatalityczne ograniczają rozwój drobnoustrojów, stanowią doskonałe uzupełnienie środków chemicznych antybakteryjnych i przeciwgrzybicznych, pomagają w ochronie pomieszczeń szczególnie wymagających sterylności, np. sal szpitalnych i zabiegowych, same nie stanowiąc zagrożenia. Wynika to z faktu, że ich właściwości biobójcze nie wynikają z obecności składników chemicznych.

W wyniku przebiegu procesu fotokatalitycznego, zachodzącego w obecności światła i tlenu (zawartego w powietrzu) oraz nanokatalizatora obecnego w farbie, utleniają zanieczyszczenia z powietrza do substancji nieszkodliwych dla zdrowia (głównie dwutlenku węgla i wody). Zjawisko zachodzi pod wpływem światła zarówno słonecznego, jak i sztucznego. Im większa powierzchnia pokryta jest materiałami fotokatalitycznymi, tym szybciej następuje eliminacja zanieczyszczeń z otoczenia.

Do powierzchni betonowych i stalowych. Wyroby posiadają Atest PZH dopuszczający powłoki do pośredniego kontaktu z żywnością oraz do bezpośredniego kontaktu z wodą przeznaczoną do spożycia.

Gotowe rozwiązania

Kolejnymi produktami mającymi zastosowanie w odnawianiu zabytkowych budowli są gładzie mineralne: cementowa i szpachlowa. Gładź Cementowa przeznaczona jest do wykonywania cienkowarstwowych tynków na ścianach i sufitach oraz do innych prac remontowych, wykończeniowych i dekoracyjnych w budownictwie wewnątrz pomieszczeń i na zewnątrz. Ze względu na swoje właściwości doskonale sprawdza się w pomieszczeniach zawilgoconych. Dobrze wiąże się z podłożem betonowym, cementowym i cementowo-wapiennym. Gładź Szpachlowa przeznaczona jest do wykonywania cienkowarstwowych tynków, napraw ścian i sufitów oraz innych prac remontowych, wykończeniowych i dekoracyjnych w budownictwie wewnątrz pomieszczeń. Nie zawiera syntetycznych materiałów mogących wpłynąć na utratę zabytkowego charakteru powierzchni. Może być użyta do wypełniania ubytków, spękań na tynkach. Obie gładzie dzięki bardzo dobrej obrabialności umożliwiają doprowadzanie ścian i sufitów do wyjątkowej gładkości. Dużą zaletą jest uzyskiwana biel, która zmniejsza koszty związane z późniejszym malowaniem.