Produkty

gaudios penna caliza
 • Opakowania 6 kg; 18 kg
 • Wydajność ok. 0,7 kg/m²

Cechy produktu:

Pliki do pobrania:

Wraz z pojawieniem się nowej wersji karty
traci ważność karta poprzednia.

PENNA CALIZA

FARBA WAPIENNA
PRODUKT EKOLOGICZNY – nadaje pomieszczeniom wspaniały klimat jonizując, a tym samym oczyszczając powietrze

PRZEZNACZENIE:
Farba wapienna przeznaczona do malowania ścian i sufitów wewnątrz pomieszczeń oraz powierzchni na zewnątrz (po zaimpregnowaniu). Nadaje otoczeniu wspaniały klimat, wpływając na jonizację powietrza. Wykazuje podwyższoną odporność na grzyby, pleśnie i inne patogeny szkodliwe dla człowieka. Ze względu na wyjątkowe właściwości i trwałość jest polecana do malowania pomieszczeń o wysokim standardzie, ale też pomieszczeń w których przebywają alergicy, ludzie chorzy, w celu poprawienia komfortu wdychanego powietrza, np. pomieszczenia mieszkalne i biurowe, salony i aneksy, jadalnie, sypialnie. Wyjątkowa konsystencja sprawia, że farba posiada wiele możliwości aplikacyjnych i dekoracyjnych. Może być nakładana wałkiem malarskim lub strukturalnym, jak również natryskiem i modelowana wałkiem strukturalnym. Farbę można również aplikować pacą wenecką i modelować wałkami strukturalnymi lub innymi narzędziami wg inwencji wykonawcy. Po rozcieńczeniu wodą można nią malować jak zwykłą farbą. Może być stosowana na podłoża, takie jak: tynki cementowe, cementowo-wapienne, gipsowe, płyty gipsowo-kartonowe, tapety z włókna szklanego, drewno.

PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI I STOSOWANIE:
PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA: Powierzchnia przeznaczona do nakładania farby powinna być trwała, sucha, pozbawiona kurzu i zatłuszczeń oraz zagruntowana preparatem ESGRUNT K, jednolita w swojej barwie. Świeże tynki cementowo-wapienne mogą być pokrywane po 3-4 tygodniach sezonowania, tynki gipsowe po 2 tygodniach. Podłoże surowe, o wyższej chłonności oraz w celu zabezpieczenia przed powstaniem „odparzeń”, należy zagruntować preparatem UNIMAX-PENE. Szczególnie podatne na „odparzenia” są miejsca szpachlowane, uzupełniane, surowe (nie gruntowane) oraz tzw. „głuche”. Stare powłoki farb klejowych usunąć, zmyć i spłukać wodą z dodatkiem środków myjących aż do odsłonięcia tynku. Stare powłoki z farb emulsyjnych, słabo przylegające do podłoża usunąć, dobrze przylegające – przemyć wodą z dodatkiem detergentów i pozostawić do wyschnięcia.

NAKŁADANIE: Ściany w pomieszczeniach mogą być malowane dwukrotnie wałkiem malarskim po dodaniu do 10% wody, przez co można uzyskać równomierną strukturalną powierzchnię. Wymaga to równych ścian lub umiejętnego nałożenia i gruntowania. Po wyschnięciu delikatnie należy przetrzeć masę białą siatką ścierną. Po wyschnięciu, powierzchnia nie jest jednobarwna, dlatego rozkładanie farby powinno następować w każdym kierunku według ustalonego schematu. Podczas mieszania obniża się konsystencja (farba staje się rzadsza). Jeżeli aplikacja odbywa się pacą wenecką powierzchnia powinna zostać zagruntowana preparatem ESGRUNT K, a nałożonej na zagruntowaną powierzchnię farbie PENNA CALIZA należy nadać fakturę sztucznym wałkiem gąbczastym w każdym kierunku.

IMPREGNOWANIE: W celu nadania odporności na zmywanie oraz czynniki atmosferyczne suchą powierzchnię tynku (po minimum 24 godzinach schnięcia) dwukrotnie zaimpregnować preparatem IMPREGNA SIL rozcieńczonym wodą w proporcji 1:5, przy pomocy wałka lub natrysku, nie doprowadzając do powstania zacieków. Impregnowanie pędzlem może być utrudnione ze względu na strukturę produktu. Powyższa instrukcja stosowania produktu ma na celu zapoznanie wykonawcy z metodami aplikacji, jednak nie może zastąpić doświadczenia wyniesionego z uczestnictwa w szkoleniach instruktażowych. Wymagane jest stosowanie produktu zgodnie z kartą techniczną. Wykonanie podane na etykiecie jest jednym z rozwiązań aplikacyjnych.

UWAGI:
Ze względu na różnorodne technologie i surowce stosowane w wyrobach przez innych wytwórców, producent nie ponosi odpowiedzialności za skutki mieszania jego wyrobu z innymi produktami. W przypadku barwienia pigmentami należy zawsze przeprowadzić próbę na mniejszej ilości, stosując tylko i wyłącznie pigmenty nieorganiczne odporne na wapno. Wyrób należy przechowywać w oryginalnym i szczelnie zamkniętym opakowaniu. Pomieszczenie przed oddaniem do eksploatacji wietrzyć do zaniku zapachu. Chronić przed dziećmi. Chronić przed mrozem i nadmiernym nasłonecznieniem. Informacje zawarte w karcie technicznej mają na celu zapewnienie optymalnego wykorzystania produktu, jednak nie mogą stanowić podstawy do roszczeń wobec producenta, gdyż warunki wykonawstwa pozostają poza jego kontrolą. Wszelka ingerencja w skład produktu jest niedopuszczalna i może w znaczny sposób obniżyć jakość stosowanego materiału. Produkt uzyskuje pełne właściwości wytrzymałościowe po 28 dniach od zakończenia prac. W przypadku konieczności intensywniejszego wymieszania produktu o jasnej barwie zaleca się przełożenie go do białego wiadra. Czasami występujące ostre krawędzie na mieszadłach koszowych (szczególnie tych niższej jakości) mogą spowodować zdrapanie wiórów ze ścianek wiadra, które mogą być widoczne na gotowej powierzchni.

ZALECENIA BHP:
Przypadkowe spożycie: przepłukać jamę ustną i popić obficie wodą. Nie wywoływać wymiotów. Zasięgnąć pomocy lekarza. Wdychanie: wyprowadzić na świeże powietrze. Kontakt ze skórą: zmyć wodą i mydłem, zabrudzoną odzież zmienić. W przypadku podrażnienia zgłosić się do lekarza. Kontakt z oczami: natychmiast przepłukać dużą ilością bieżącej wody przez kilka minut. Udać się do lekarza. Zawiera: wodorotlenek wapnia (wapno hydratyzowane) CAS 1305-62-0.

 • powłoka: mineralny mat
 • nakładanie: wałek, pędzel, natrysk, paca
 • wydajność: ok. 0,7 kg/m² (wartość przybliżona, zależna od metody nakładania i wybranego wzoru)
 • przechowywać w temp.: 5÷25°C
 • stosować w temp. otoczenia i podłoża: 10÷25°C
 • czas schnięcia, zależny od podłoża i warunków otoczenia: 12 godz.
 • nanoszenie kolejnej warstwy: po upływie minimum 6-12 godz. (warstwy poprzednio nałożone muszą być suche)
 • zalecana ilość warstw: 1-2
 • mycie narzędzi, przed całkowitym utwardzeniem: woda
 • kat. A/l/FW dopuszczalna zawartość LZO dla tej kategorii wynosi: 200 g/L. Farba zawiera < 200 g/L.
 • gwarancja: 12 miesięcy od daty produkcji (umieszczonej na pokrywie)
 • opakowania: 6 kg; 18 kg

PENNA CALIZA

Produkty wymagane

Produkty zalecane

Może spodoba się również…