Produkty

pigment
 • Opakowania 1 L; 5 L
 • Wydajność ok. 8 m2/L
 • Norma PN-C-81906:2003

Cechy produktu:

Pliki do pobrania:

Wraz z pojawieniem się nowej wersji karty
traci ważność karta poprzednia.

NR B-BK-60211-0429/20

Ważny do: 05.09.2024 r.

GAUPLAST

GRUNT SCZEPNY

PRZEZNACZENIE:
Farba stanowiąca mostek gruntująco-sczepny na wszelkiego rodzaju podłoża, w tym podłoża trudne (utrudniające trwałe związanie powłoki farby nawierzchniowej), takie jak: gładki beton, szkło, plastik, stal ocynkowana, glazura, stare powłoki olejne (alkidowe, ftalowe) oraz wszelkiego rodzaju podłoża mineralne (beton, cegły, gips, tynki mineralne i polimerowe), płyty gipsowo-kartonowe, jako grunt pod nawierzchniowe farby dyspersyjne (emulsyjne, akrylowe, lateksowe, emalie) oraz grunty systemowe. Nadaje się również pod posadzki (wylewki) samopoziomujące (przy rozcieńcz. 3 cz. GAUPLAST i 2 cz. wody) oraz kleje, tynki mineralne i polimerowe, szpachlówki. Charakteryzuje się wysoką adhezją (przyczepnością) do większości powierzchni. Znacznie ogranicza zużycie farby nawierzchniowej, powoduje podwyższenie przyczepności, wzmocnienie nośności, ujednolicenie chłonności i spójności podłoża.

PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI I STOSOWANIE:
Produkt gotowy do użycia, przed stosowaniem zawartość opakowania należy wymieszać. W przypadku zgęstnienia można dodać do 5% wody. Przed podjęciem decyzji o rozcieńczaniu, dokładnie wymieszać. Po rozcieńczeniu wodą należy wykonać próbne wymalowania. Ze względu na różnego rodzaju właściwości podłoża przed zastosowaniem należy wykonać próby na mniejszych powierzchniach. Podłoże powinno być suche, oczyszczone z kurzu, brudu, olejów, tłuszczów, resztek farb, porostów, mchów, glonów i pleśni. Wszystkie luźne, niezwiązane właściwie z podłożem warstwy należy usunąć. Przeszlifowanie gładkich powierzchni znacznie podwyższa przyczepność. Do odtłuszczania zalecany jest preparat SULFANOL A firmy Pigment, który powinien być po odtłuszczaniu dokładnie spłukany. Nakładać za pomocą pędzla, wałka lub natrysku. Świeży tynk cementowo-wapienny można malować nie wcześniej niż 3-4 tygodnie po nałożeniu. Ubytki i spękania uzupełnić zaprawą cementową. Następne warstwy można nakładać po 24 godzinach od gruntowania.

UWAGI:
Ze względu na różnorodne technologie i surowce stosowane w wyrobach przez innych wytwórców, producent nie ponosi odpowiedzialności za skutki mieszania jego wyrobu z innymi produktami. Farbę należy przechowywać w oryginalnym i szczelnie zamkniętym opakowaniu. Pomieszczenie przed oddaniem do eksploatacji wietrzyć do zaniku zapachu. Chronić przed dziećmi. W przypadku zanieczyszczenia oczu przemyć dużą ilością wody. W razie podrażnienia oczu lub połknięcia niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza, pokazać opakowanie lub etykietę.

 • nakładanie: wałek, pędzel lub po odpowiednim rozcieńczeniu natrysk
 • stosować i przechowywać w temp.: 5÷25°C
 • czas schnięcia, zależny od podłoża i ok. 24 godz. przy 20°C i wilgotności warunków otoczenia: względnej powietrza 55%
 • nakładanie następnych warstw: po 24 godz. (przy 20°C i wilgotności względnej powietrza 55%)
 • zalecana ilość warstw: 1
 • zużycie: ok. 8 m²/L
 • gęstość wg PN-82/C-81551: ok. 1,15 g/cm³
 • mycie narzędzi i rozcieńczanie: woda
 • Norma: PN-C-81906:2003
 • gwarancja: 12 miesięcy od daty produkcji (umieszczonej na opakowaniu)
 • kat. A/G/FW, dopuszczalna zawartość LZO dla tej kategorii wynosi: 30 g/L; produkt zawiera <30 g/L
 • opakowania: 1 L; 5 L

Produkty wymagane

Produkty zalecane