Produkty

pigment
 • Opakowania 1 l; 10 l
 • Wydajność 6-8 m2/l
 • Norma PN-C-81906:2003

Cechy produktu:

Wraz z pojawieniem się nowej wersji karty
traci ważność karta poprzednia.

NR B-BK-60211-0429/20

Ważny do: 05.09.2024 r.

Gauplast

GRUNT SCZEPNY

Przeznaczenie:
Farba stanowiąca mostek gruntująco-sczepny na wszelkiego rodzaju podłoża, w tym podłoża trudne (utrudniające trwałe związanie powłoki farby nawierzchniowej), takie jak: gładki beton, szkło, plastik, stal ocynkowana, glazura, stare powłoki olejne (alkidowe, ftalowe) oraz wszelkiego rodzaju podłoża mineralne (beton, cegły, gips, tynki mineralne i polimerowe), płyty kartonowo-gipsowe, jako grunt pod nawierzchniowe farby dyspersyjne (emulsyjne, akrylowe, lateksowe, emalie) oraz grunty systemowe. Nadaje się również pod posadzki (wylewki) samopoziomujące (przy rozcieńcz. 3 cz. Gauplast i 2 cz. wody) oraz kleje, tynki mineralne i polimerowe, szpachlówki. Charakteryzuje się wysoką adhezją (przyczepnością) do większości powierzchni. Znacznie ogranicza zużycie farby nawierzchniowej, powoduje podwyższenie przyczepności, wzmocnienie nośności, ujednolicenie chłonności i spójności podłoża.

Przygotowanie powierzchni i stosowanie:
Wyrób gotowy do użycia, przed stosowaniem zawartość opakowania należy wymieszać. W przypadku zgęstnienia można dodać do 5% wody. Przed podjęciem decyzji o rozcieńczaniu, dokładnie wymieszać. Po rozcieńczeniu wodą należy wykonać próbne wymalowania. Ze względu na różnego rodzaju właściwości podłoża przed zastosowaniem należy wykonać próby na mniejszych powierzchniach. Podłoże powinno być suche, oczyszczone z kurzu, brudu, olejów, tłuszczów, resztek farb, porostów, mchów, glonów i pleśni. Wszystkie luźne, niezwiązane właściwie z podłożem warstwy należy usunąć. Przeszlifowanie gładkich powierzchni znacznie podwyższa przyczepność. Do odtłuszczania zalecany jest preparat Sulfanol, który powinien być po odtłuszczaniu dokładnie spłukany.
Nakładać za pomocą pędzla, wałka lub natrysku. Świeży tynk cementowo-wapienny można malować nie wcześniej niż 3-4 tygodnie po nałożeniu. Ubytki i spękania uzupełnić – zaprawą cementową. Następne warstwy można nakładać po 24 godzinach od gruntowania.

Uwagi
Ze względu na różnorodne technologie i surowce stosowane w wyrobach przez innych wytwórców, producent nie ponosi odpowiedzialności za skutki mieszania jego wyrobu z innymi produktami. Farbę należy przechowywać w oryginalnym i szczelnie zamkniętym opakowaniu. Pomieszczenie przed oddaniem do eksploatacji wietrzyć do zaniku zapachu. Chronić przed dziećmi. W przypadku zanieczyszczenia oczu przemyć dużą ilością wody. W razie podrażnienia oczu lub połknięcia niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza, pokazać opakowanie lub etykietę.

 • aplikacja: wałek, pędzel lub po odpowiednim rozcieńczeniu natrysk,
 • stosować i przechowywać w temp.: +5÷25°C,
 • czas schnięcia, zależny od podłoża i warunków otoczenia:
  24 godzin – przy 20°C i wilgotności względnej powietrza 55%,
 • nakładanie następnych warstw: po 24 godz. (przy 20°C i wilgotności względnej powietrza 55%),
 • zalecana ilość warstw: 1,
 • zużycie: 8 – 10 m2 / litr,
 • gęstość wg PN-82/C-81551: ok. 1,15 g / cm3,
 • mycie narzędzi i rozcieńczanie: woda,
 • norma: PN-C-81906:2003,
 • gwarancja : 12 miesięcy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu,
 • kat. A/g/FW, dopuszczalna zawartość LZO dla tej kategorii wynosi 30 g /l. Farba zawiera < 30 g / l,
 • opakowania: 1 l; 10 l.

Produkty wymagane