Gotowe rozwiązania

Renowacje zabytków

miasto
Odnawianie obiektów architektonicznych o charakterze zabytkowym stanowi poważny problem. Z jednej strony konieczne jest zachowanie wyglądu i charakteru zgodnego z epoką, w jakiej obiekt powstał, a jednocześnie zabezpieczenie go przed niszczącym działaniem warunków atmosferycznych oraz innych czynników wpływających na jego stan.
Zastosowanie współczesnych materiałów o wysokiej skuteczności ochronnej często nie daje się pogodzić z wymaganiami konserwatorów. Z kolei materiały pierwotnie zastosowane w obiekcie nie dają wystarczającej ochrony przed niszczeniem.

Gotowe rozwiązania

Kolejnymi produktami mającymi zastosowanie w odnawianiu zabytkowych budowli są gładzie mineralne: cementowa i szpachlowa. Gładź Cementowa przeznaczona jest do wykonywania cienkowarstwowych tynków na ścianach i sufitach oraz do innych prac remontowych, wykończeniowych i dekoracyjnych w budownictwie wewnątrz pomieszczeń i na zewnątrz. Ze względu na swoje właściwości doskonale sprawdza się w pomieszczeniach zawilgoconych. Dobrze wiąże się z podłożem betonowym, cementowym i cementowo-wapiennym. Gładź Szpachlowa przeznaczona jest do wykonywania cienkowarstwowych tynków, napraw ścian i sufitów oraz innych prac remontowych, wykończeniowych i dekoracyjnych w budownictwie wewnątrz pomieszczeń. Nie zawiera syntetycznych materiałów mogących wpłynąć na utratę zabytkowego charakteru powierzchni. Może być użyta do wypełniania ubytków, spękań na tynkach. Obie gładzie dzięki bardzo dobrej obrabialności umożliwiają doprowadzanie ścian i sufitów do wyjątkowej gładkości. Dużą zaletą jest uzyskiwana biel, która zmniejsza koszty związane z późniejszym malowaniem.