Produkty

Tynk fotokatalityczny
 • Opakowania 25 kg
 • Wydajność ok. 2,5 kg/m2
 • Norma PN-EN 5824:2010

Cechy produktu:

Wraz z pojawieniem się nowej wersji karty
traci ważność karta poprzednia.

TYNK FOTOKATALITYCZNY

TYNK FOTOKATALITYCZNY SAMOCZYSZCZĄCY / BARANEK

ZASTOSOWANIE:
Silikatowa zaprawa tynkarska o strukturze „baranka”, przeznaczona do wykonywania cienkowarstwowych, dekoracyjnych tynków wewnętrznych i zewnętrznych na podłożach wykonanych z betonów, zapraw cementowych lub klejowych (systemu dociepleń). Posiada bardzo dobrą przyczepność do zalecanych podłoży, dając trwałe, dekoracyjne powłoki. Oparte na spoiwach mineralnych tynki są szczególnie odporne na działanie wody, czynników atmosferycznych, uszkodzenia mechaniczne, wykazują odporność na zabrudzenia (efekt fotokatalityczny) oraz charakteryzują się wyjątkową przepuszczalnością dla par i gazów (dyfuzyjnością).

WŁAŚCIWOŚCI FOTOKATALITYCZNE:
Produkt jest skuteczny w usuwaniu zanieczyszczeń gazowych typu miejskiego i przemysłowego takich jak: dym tytoniowy, dwutlenek siarki, tlenek węgla (czad), tlenki azotu, opary aldehydów, alkoholi (metanol, etanol, izopropanol), węglowodorów aromatycznych i alifatycznych (benzen, toluen, etylobenzen, ksylen, nafta, benzyna). Im większa powierzchnia pokryta jest tynkiem fotokatalitycznym, tym też szybciej następuje ich usuwanie z otoczenia. W wyniku przebiegu procesu fotokatalitycznego, zachodzącego w obecności światła i tlenu (zawartego w powietrzu), zanieczyszczenia atmosferyczne, stykając się z tynkowanymi powierzchniami, ulegają utlenieniu przekształcając się w substancje nieszkodliwe dla zdrowia i środowiska naturalnego. Wobec nanokatalizatora (zawartego w tynku) ulegają oczyszczeniu również przebarwienia na powierzchniach ścian, np. plamy z nikotyny. Zjawisko zachodzi przy wykorzystaniu światła bezpośredniego, odbitego, rozproszonego zarówno słonecznego, jak i sztucznego. W przypadku niedostatecznego oświetlenia naturalnego, w celu maksymalnego wykorzystania efektu działania tynku, wskazane jest zainstalowanie doświetlenia (w pomieszczeniach zamkniętych). Opady atmosferyczne są czynnikiem wpływającym na skuteczność oczyszczania, jednak nawet wilgoć zawarta w powietrzu (np. w pomieszczeniach) wystarczy do przebiegu procesu.

PODŁOŻE:
Mineralne (cementowo-wapienne, silikatowe), suche, nośne, odtłuszczone, bez wykwitów i plam pochodzenia biologicznego i korozyjnego. Luźne i niespójne farby lub tynki stanowiące podłoże należy usunąć. Nierówności i ubytki podłoża uzupełnić zaprawą cementową. Chłonne podłoża zagruntować preparatem do GRUNDER SK firmy Pigment. Nowe podłoża mineralne, takie jak beton, tynk cementowy, tynki cementowo-wapienne, przed nałożeniem wyprawy cienkowarstwowej powinny być sezonowane przez 2 tygodnie, 24 godziny przed nałożeniem tynku podłoże należy zagruntować odpowiednio dobranym dla danej wyprawy KWARCYT SK firmy Pigment. Podkład powinien być w kolorze zbliżonym do koloru tynku.

NAKŁADANIE:
Przed nałożeniem należy wymieszać masę zawartą w wiaderku za pomocą mieszadła mechanicznego o wolnych obrotach. Tynk nakładać przy użyciu pacy ze stali nierdzewnej ruchem z dołu do góry, pozostawiając warstwę równą grubości ziarna. Nadmiar tynku zebrać pacą. Fakturę nadaje się, zacierając nałożoną wyprawę pacą plastikową. Niewielkimi ruchami okrężnymi tworzy się fakturę typu baranek. Fakturowanie odbywa się do kilku minut po nałożeniu.

UWAGI WYKONAWCZE:
Tynk baranek jest gotowy do użycia. Przed użyciem tynk należy wymieszać mieszadłem wolnoobrotowym. Jeżeli po rozmieszaniu tynku w wiaderku nie uzyska on zadowalającej konsystencji, można dolać niewielką ilość wody i wymieszać go ponownie. Tynk w trakcie mieszania rozrzedza się. Zaleca się dolewanie wody w ilości 0,25 do 0,5 litra. Tynk należy nakładać metodą „mokre na mokre”, aby uniknąć widocznych łączeń materiału na ścianie. Nie należy przerywać prac przed zakończeniem danego odcinka architektonicznego, ściany. Prac nie powinno się prowadzić w bezpośrednim nasłonecznieniu, przy silnym wietrze, wysokiej wilgotności powietrza. Zaleca się wykonanie próby na małej powierzchni przed przystąpieniem do nakładania tynku. Natychmiast po użyciu narzędzia umyć wodą. Do całkowitego utwardzenia chronić tynk przed deszczem.

ZALECENIA BHP:
Pomieszczenie przed oddaniem do eksploatacji wietrzyć do zaniku zapachu. Chronić przed dziećmi. W przypadku zanieczyszczenia oczu przemyć je dużą ilością wody. W razie podrażnienia oczu lub połknięcia niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza, pokazać opakowanie lub etykietę.

 • dostępne kolory: biały, na zamówienie wybrane kolory wg kart NCS lub RAL
 • nakładanie: paca tynkarska
 • stosować i przechowywać w temperaturze: 5÷25°C
 • największe ziarno wypełniacza (zależnie od wersji): 1,5 mm
 • zużycie (zależnie od grubości warstwy): 1,5 mm-2,5 kg/m²
 • czas schnięcia: ok. 12 godz.
 • całkowite utwardzenie: po 48 godz. (w temp. 20°C i wilgotn. wzgl. powietrza 55%, niższa temperatura i wyższa wilgotność wydłużają czas schnięcia)
 • gęstość: ok. 1,80 kg /dm³
 • Norma: PN-EN 5824:2010
 • przepuszczalność pary wodnej: klasa V2
 • absorpcja wody: klasa W3
 • mycie sprzętu: natychmiast po użyciu narzędzia umyć wodą
 • gwarancja: 12 miesięcy od daty produkcji (umieszczonej na pokrywie)
 • opakowania: 25 kg

Dobór kolorów według wzorników RAL i NCS

Nasze produkty są dostępne w kolorach według standardów RAL i NCS. Zalecamy wybór na podstawie tych wzorników.

Kolory na monitorze zawsze będą różniły się od rzeczywistych.

Produkty wymagane

Produkty zalecane

Może spodoba się również…