Produkty

Silanit
 • Opakowania 10 kg
 • Wydajność 6-8 m²/kg
 • Atesty NIZP-PZH
 • Norma PN-B-10102:1991

Cechy produktu:

Wraz z pojawieniem się nowej wersji karty
traci ważność karta poprzednia.

NR HK/B/1024/04/2017

Ważny do: 28.12.2027 r.

SILANIT 100

SPECJALISTYCZNA FARBA CEMENTOWA DO FASAD I WILGOTNYCH WNĘTRZ BUDYNKÓW – NA WILGOTNE ŚWIEŻE TYNKI

PRZEZNACZENIE:
Wodorozcieńczalna farba SILANIT 100 przeznaczona jest do malowania tynków cementowych, cementowo-wapiennych, cegły i betonu. Podstawowym obszarem zastosowań farby to fasady budynków pokryte tynkami mineralnymi, ale może być stosowana również wewnątrz pomieszczeń bez względu na stopień zawilgocenia. Z powodu zdolności do utwardzania się pod wpływem wilgoci, z doskonałym skutkiem może być używana do odnawiania starych zawilgoconych budynków, także o charakterze zabytkowym. Po wyschnięciu daje bardzo dobrze kryjącą, matową powłokę o wysokiej trwałości na czynniki atmosferyczne, wytrzymującą mycie wodą pod ciśnieniem.
SILANIT 100 nie utrudnia procesu dojrzewania zapraw, dlatego może być użyta już po 24 godzinach od nałożenia tynku mineralnego.

PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI I STOSOWANIE:
W przypadku świeżych tynków nie jest konieczne specjalne przygotowanie podłoża. W przypadku starych tynków, powierzchnię przeznaczoną do odnowienia należy dokładnie odpylić, oczyścić, odtłuścić – szczególnie usunąć ślady olejów po szalunkach. Do odtłuszczenia użyć SULFANOL A firmy Pigment. Farby wapienne, emulsyjne i olejne usunąć z powierzchni ściany, pleśń zlikwidować preparatami chemicznymi. Ubytki i spękania uzupełnić zaprawą cementową. Wystające nie dające się usunąć stalowe elementy pokryć farbą antykorozyjną AKRYLEN GRUNT firmy Pigment, nie zawierającą pyłu cynkowego. Przed malowaniem farbą SILANIT 100 należy tynk zmoczyć, spryskując równomiernie powierzchnię wodą i odczekać kilka minut na jej wchłonięcie.
Zawartość opakowania wsypać powoli do odmierzonej ilości wody, intensywnie mieszając mieszadłem mechanicznym (np. mieszadłem osadzonym na wiertarce) do uzyskania jednorodnej farby. Zalecana proporcja: 10 kg suchej farby na 6 litrów wody. Po rozrobieniu farba musi być zużyta w ciągu 6-8 godzin. Najlepsze warunki do utwardzania występują przy pochmurnej pogodzie i wysokiej wilgotności powietrza. Świeżo nałożoną powłokę farby chronić przed deszczem, intensywnym nasłonecznieniem i wiatrem. Po dłuższej przerwie w pracy (2-3 godz.) farba może zgęstnieć, wtedy wystarczy intensywnie zamieszać. Farba powróci do pierwotnej konsystencji bez potrzeby rozcieńczania. Narzędzia należy myć zaraz po zakończeniu pracy. W wyjątkowych przypadkach, gdy farba nadal brudzi po 2 dniach schnięcia, można przyspieszyć jej utwardzanie przez równomierne spryskanie ściany wodą.

UWAGI I ZALECENIA BHP:
Nie używać narzędzi i naczyń zardzewiałych, aluminiowych i ocynkowanych. Nie gruntować preparatami polimerowymi (emulsyjnymi), np. akrylowymi. Nie stosować na farby i tynki polimerowe emulsyjne (np. akrylowe). Nie malować w czasie silnego nasłonecznienia i wiatru. W przypadku kolorowych farb należy malować powierzchnię farbą z jednej partii produkcyjnej. W celu uniknięcia powstawania nakładek oraz różnic w odcieniu ( np. jaśniejszych nalotów ) wskazane jest malowanie metodą „mokre na mokre” przez kilku wykonawców jednocześnie, nanosząc farbę na całą powierzchnię za jednym razem. W przypadku braku takiej możliwości, należy taką płaszczyznę podzielić na strefy, np. za pomocą taśmy malarskiej. Przy nakładaniu farb mineralnych ważne jest, aby stopień wilgotności ściany był na jednym poziomie i nie tworzył plam. Przy znacznym poziomie lub różnicy w wilgotności należy użyć farby w kolorze białym.
Stosować zwykłe środki ostrożności, takie jak przy pracy z cementem, wapnem lub szkłem wodnym. Chronić oczy i powierzchnię skóry przed bezpośrednim kontaktem z farbą.

 • dostępne kolory: biały lub kolor (wyszczególnione kolory w pliku do pobrania)
 • w optymalnych warunkach utwardzania tynku malować: po 24 godz.
 • w mniej sprzyjających warunkach: po 48 godz. od nałożenia świeżego tynku mineralnego
 • malować: wałkiem, pędzlem lub natryskiem
 • stosować w temp.: 5°C÷30°C
 • czas przydatności do stosowania po rozrobieniu z wodą: do 8 godz.
 • czas schnięcia: ok. 2 godz., pełne utwardzenie po 48 godz.
 • zalecana ilość warstw: 1, w szczególnych przypadkach: 2
 • wydajność: 6-8 m²/L rozrobionej farby
 • mycie narzędzi i rozcieńczanie: woda
 • Atest Higieniczny: NIZP-PZH
 • gwarancja: 12 miesięcy od daty produkcji (umieszczonej na pokrywie)
 • opakowania: 10 kg

Dobór kolorów według wzorników RAL i NCS

Nasze produkty są dostępne w kolorach według standardów RAL i NCS. Zalecamy wybór na podstawie tych wzorników.

Kolory na monitorze zawsze będą różniły się od rzeczywistych.

Produkty wymagane

Produkty zalecane