Produkty

Silanit W
 • Opakowania 3 kg; 10 kg
 • Wydajność 6-8 m²/kg
 • Atesty NIZP-PZH
 • Norma PN-B-10102:1991

Cechy produktu:

Wraz z pojawieniem się nowej wersji karty
traci ważność karta poprzednia.

NR HK/B/1024/04/2017

Ważny do: 28.12.2027 r.

SILANIT W

SPECJALISTYCZNA FARBA DO ZAWILGOCONYCH WNĘTRZ BUDYNKÓW

PRZEZNACZENIE:
Wodorozcieńczalna farba SILANIT W przeznaczona jest do malowania tynków cementowych, cementowo-wapiennych, renowacyjnych, cegły i betonu.
Podstawowym obszarem zastosowań farby to zawilgocone pomieszczenia, ale może być stosowana również na fasadach budynków pokrytych tynkami mineralnymi. Z powodu zdolności do utwardzania się pod wpływem wilgoci, z doskonałym skutkiem może być używana do odnawiania niedokładnie osuszonych budynków. Po wyschnięciu daje bardzo dobrze kryjącą, matową powłokę o wysokiej trwałości na czynniki atmosferyczne, wytrzymującą mycie wodą pod ciśnieniem. SILANIT W nie utrudnia procesu dojrzewania zapraw, dlatego może być użyty już po 24 godzinach od nałożenia tynku mineralnego.
Właściwości grzybobójcze. Ze względu na odpowiednio dobrany skład, umożliwia zabezpieczanie przed grzybami nowych pomieszczeń, np. w mleczarniach, browarach, gorzelniach, magazynach, jak też odnawianie wilgotnych, zagrzybionych murów starych budowli, także o charakterze zabytkowym.

PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI I STOSOWANIE:
Powierzchnię przeznaczoną do odnowienia należy dokładnie odpylić, oczyścić, odtłuścić. Farby wapienne, emulsyjne i olejne usunąć z powierzchni ściany. Ubytki i spękania uzupełnić zaprawą cementową. Wystające nie dające się usunąć stalowe elementy pokryć farbą antykorozyjną AKRYLEN GRUNT firmy Pigment, nie zawierającą pyłu cynkowego. Przed malowaniem farbą SILANIT W należy tynk zwilżyć, spryskując równomiernie powierzchnię wodą i odczekać kilka minut na jej wchłonięcie. W większości przypadków nie jest konieczne gruntowanie podłoża.
Zawartość opakowania wsypać powoli do odmierzonej ilości wody, intensywnie mieszając mieszadłem mechanicznym (np. mieszadłem osadzonym na wiertarce) do uzyskania jednorodnej farby. Zalecana proporcja: 3 kg suchej farby na 2 litry wody. Po rozrobieniu farba musi być zużyta w ciągu 6-8 godzin. Najlepsze warunki do utwardzania występują przy pochmurnej pogodzie i wysokiej wilgotności powietrza. Świeżo nałożoną powłokę farby chronić przed deszczem, intensywnym nasłonecznieniem i wiatrem. Po dłuższej przerwie w pracy (2-3 godz.) farba może zgęstnieć, wtedy wystarczy intensywnie zamieszać. Farba powróci do pierwotnej konsystencji bez potrzeby rozcieńczania. Narzędzia należy myć zaraz po zakończeniu pracy. W wyjątkowych przypadkach, gdy farba nadal brudzi po 2 dniach schnięcia, można przyspieszyć jej utwardzanie przez równomierne spryskanie ściany wodą.

UWAGI I ZALECENIA BHP:
Nie używać narzędzi i naczyń zardzewiałych, aluminiowych i ocynkowanych. Nie gruntować preparatami polimerowymi (emulsyjnymi), np. akrylowymi. Nie stosować na farby i tynki polimerowe emulsyjne (np. akrylowe). Nie malować w czasie silnego nasłonecznienia i wiatru.
Stosować zwykłe środki ostrożności, takie jak przy pracy z cementem, wapnem lub szkłem wodnym. Chronić oczy i powierzchnię skóry przed bezpośrednim kontaktem z farbą.

 • dostępne kolory: biały
 • w optymalnych warunkach utwardzania tynku malować: po 24 godz.
 • w mniej sprzyjających warunkach: po 48 godz. od nałożenia świeżego tynku mineralnego
 • malować: wałkiem, pędzlem lub natryskiem
 • stosować w temp.: 5°C÷30°C
 • czas przydatności do stosowania po rozrobieniu z wodą: do 8 godz.
 • czas schnięcia: ok. 2 godz., pełne utwardzenie po 48 godz.
 • zalecana ilość warstw: 1, (w szczególnych przypadkach: 2)
 • wydajność: 6-8 m²/L rozrobionej farby
 • opór dyfuzyjny (dyfuzyjnie równoważna grubość warstwy powietrza): Sd < 0,1 m
 • mycie narzędzi i rozcieńczanie: woda
 • Atest Higieniczny: NIZP-PZH
 • gwarancja: 12 miesięcy od daty produkcji (umieszczonej na pokrywie)
 • opakowania: 3 kg; 10 kg

Produkty wymagane

Produkty zalecane