Produkty

 • Opakowania 5 l; 10 l
 • Wydajność 8-10 m2/l
 • Atesty NIZP-PZH
 • Norma PN-C-81913:1998

Cechy produktu:

Wraz z pojawieniem się nowej wersji karty
traci ważność karta poprzednia.

NR BK/B/0065/01/2018

Ważny do: 23.03.2023 r.

Farba Silikonowa

Hydrofobowa farba elewacyjna o wysokiej odporności.

Przeznaczenie:
Wodorozcieńczalna farba silikonowa przeznaczona jest do malowania elementów budowlanych zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz pomieszczeń. Może być stosowana na: tynki mineralne i polimerowe (np. akrylowe), cegły, gips, drewno i materiały drewnopochodne, płyty kartonowo-gipsowe i ligno-cementowe. Szczególnie zalecana jest na zewnętrzne elewacje oraz konstrukcje architektoniczne, np. ogrodzenia, balkony, tarasy oraz inne wymagające wysokiej odporności na ścieranie, wilgoć i czynniki atmosferyczne. Z powodu wysokiej przepuszczalności pary wodnej (wysokiej dyfuzyjności) z doskonałym skutkiem może być używana do odnawiania starych budynków, szczególnie o charakterze zabytkowym. Wykazuje znaczną odporność na działanie czynników szkodliwych, m.in. wilgoci i soli, których obecność jest związana z tymi obiektami.

Daje jednorodną, dobrze kryjącą, wodoodporną, gładką powłokę o bardzo dobrej przyczepności do większości typowych podłoży budowlanych.

Skuteczniej zabezpiecza elewacje budynków przed wchłanianiem wilgoci i gromadzeniem się zabrudzeń niż zwykłe farby fasadowe. Powierzchniom wewnątrz pomieszczeń nadaje estetyczny i trwały wygląd, znacznie ograniczając ich brudzenie się, umożliwiając zmywanie zanieczyszczonej powierzchni wilgotną szmatką, gąbką lub miękką szczotką.

Zawiera wodną dyspersję żywicy silikonowej, trwałe pigmenty, wypełniacze mineralne, środki hydrofobizujące i inne modyfikujące, których dodatek ogranicza nasiąkanie podłoża wodą.

Przygotowanie powierzchni i stosowanie:
Jest farbą gotową do użycia, jedynie w przypadku zgęstnienia można dodać do 5% wody wodociągowej. W żadnym wypadku nie wolno dodawać kredy, wapna oraz suchych farb klejowych.
Powierzchnię przeznaczoną do malowania należy dokładnie oczyścić, usunąć luźne płaty farby, mech, porosty, odpylić i odtłuścić. Stare powłoki farb klejowych i wapiennych należy bezwzględnie usunąć. Świeży beton i tynk cementowo-wapienny malować nie wcześniej niż 4 tygodnie po nałożeniu. Powierzchnie gładkie zmatowić papierem ściernym i odpylić. Ubytki i spękania uzupełnić: wewnątrz pomieszczeń – szpachlówką akrylową lub gipsem, na zewnątrz – zaprawą cementową. Niespójne lub chłonne podłoże należy koniecznie zagruntować preparatem akrylowym głęboko penetrującym SIL-GRUNT, co znacznie podniesie trwałość się powłoki.

Przed stosowaniem farbę dokładnie wymieszać. Nie malować nagrzanych i wilgotnych powierzchni. Nie stosować podczas silnego nasłonecznienia i deszczu.

W przypadku samodzielnego kolorowania przez Klienta pastami pigmentowymi, producent farby ponosi ograniczoną odpowiedzialność za wynik, ponieważ o ostatecznym efekcie decyduje rodzaj i ilość dodanej pasty pigmentowej oraz sposób jej użycia. Ze względu na stosowane technologie i surowce przez różnych wytwórców pigmentów, zaleca się przeprowadzenie prób mieszania i malowania na mniejszych próbkach. Z powodu poufności składu wyrobów, a więc i braku informacji o składnikach stosowanych przez różne firmy, producent farby nie ponosi odpowiedzialności za skutki mieszania jego wyrobów z wyrobami innych producentów.

 • malować wałkiem, pędzlem lub po odpowiednim rozcieńczeniu natryskiem
 • stosować w temp. +5÷30°C i przy wilgotności względnej powietrza poniżej 80%,
 • przechowywać w temp. +5÷30°C,
 • czas schnięcia: ok. 2 godz.,
 • zalecana ilość warstw: 1-2,
 • nakładanie następnej warstwy: nie wcześniej niż po 2 godzinach,
 • wydajność: 8-10 m2/l,
 • myć narzędzia i rozcieńczać – wodą wodociągową
 • posiada Atest Higieniczny NIZP-PZH
 • gwarancja 24 miesiące od daty produkcji
 • opakowania: 5 l; 10 l

Dobór kolorów według wzorników RAL i NCS

Nasze produkty są dostępne w kolorach według standardów RAL i NCS. Zalecamy wybór na podstawie tych wzorników.

Kolory na monitorze zawsze będą różniły się od rzeczywistych.

Produkty wymagane

Produkty zalecane