Produkty

gaudios esmineral travertino caliza
 • Opakowania 18 kg
 • Wydajność ok. 0,5 m²/kg

Cechy produktu:

Wraz z pojawieniem się nowej wersji karty
traci ważność karta poprzednia.

ESMINERAL TRAVERTINO CALIZA

TRAWERTYN WAPIENNY

Przeznaczenie:
Wysokojakościowy, mocny tynk wapienny o bardzo wysokich parametrach wytrzymałościowych. Nadaje pomieszczeniom wspaniały wygląd naturalnego trawertynu. Starannie dobrane minerały oraz skały marmurowe i wapienne pochodzące z naturalnych złóż posiadają wspaniałe właściwości jonizujące powietrze w pomieszczeniach, poprawiając dyfuzje pary wodnej w ścianach. Ze względu na wysoka zasadowość niszczą niekorzystne dla człowieka wirusy i bakterie znajdujące się w powietrzu i na ścianach. Polecany dla alergików. Produkt do stosowania wewnątrz i na zewnątrz (po zaimpregnowaniu).
Dostępny w formie sypkiej (proszek), po dodaniu wody i wymieszaniu uzyskuje się masę gotową do nakładania.
Przeznaczony do elewacji, sufitów, ścian wewnętrznych w obiektach mieszkalnych (pokoje, kuchnie, łazienki, korytarze, salony itp.) i użyteczności publicznej (urzędy, banki, baseny, biblioteki, sale konferencyjne itp.).

Przygotowanie powierzchni i stosowanie:
PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA. Powierzchnia przeznaczona do tynkowania powinna być trwała, sucha, pozbawiona kurzu, rdzy i zatłuszczeń, zagruntowana preparatem Esgrunt. Świeże tynki cementowo-wapienne mogą być pokrywane po 3-4 tygodniach sezonowania, tynki gipsowe po 2 tygodniach. Podłoże surowe, o wyższej chłonności oraz w celu zabezpieczenia przed powstaniem „odparzeń”, należy zagruntować preparatem UNIMAX-PENE. Szczególnie podatne na „odparzenia” są miejsca szpachlowane, uzupełniane, surowe (nie gruntowane) oraz tzw. „głuche”. Stare powłoki farb klejowych usunąć, zmyć i spłukać wodą z dodatkiem środków myjących aż do odsłonięcia tynku. Stare powłoki z farb emulsyjnych, słabo przylegające do podłoża usunąć, dobrze przylegające – przemyć wodą z dodatkiem detergentów i pozostawić do wyschnięcia.
NAKŁADANIE. Do odmierzonej ilości wody (38 %, tj. 6,84 litra na 18kg lub 2,28 litra wody na 6 kg) wsypać powoli proszek, przy jednoczesnym mieszaniu mieszadłem mechanicznym do uzyskania jednorodnej masy. Unikać zbyt szybkich obrotów (nadmierne napowietrzanie). Podłoże zagruntować preparatem Esgrunt K w kolorze białym. W czasie magazynowania po rozrobieniu masa gęstnieje i może wyglądać na zbyt gęstą do użycia. Jednak przed podjęciem decyzji o rozcieńczaniu, dokładnie wymieszać zawartość opakowania (w trakcie mieszania masa rozrzedza się). Przed tynkowaniem wyprawę ponownie wymieszać.
Wymieszaną masę nakładać pacą wenecką na grubość ziarna. Po całkowitym wyschnięciu – po minimum 12 godzinach – nałożyć drugą warstwę i brzegiem pacy wydrapać „wżery” imitujące naturalny trawertyn lub utworzyć te „wżery” sztuczną trawą i zagładzić pacą wenecką. Dopuszczalne jest delikatne zroszenie wodą powierzchni wyschniętej pierwszej warstwy, a przed nałożeniem drugiej warstwy w sytuacji uzasadnionej, np. podczas prac w wyższych temperaturach. Przy stosowaniu na zewnątrz pierwszą warstwę należy zaimpregnować preparatem IMPREGNASIL w rozcieńczeniu 1:10-1:20 (zaleca się przeprowadzenie próby). Przerwy technologiczne i łączenia należy wcześniej zaplanować, np.: w narożnikach i załamaniach budynku, pod rurami, na styku kolorów itp., aby były usytuowane w niewidocznych miejscach. Łączyć materiał podczas aplikacji metodą mokre na mokre. Masę należy nakładać przy pomocy pacy weneckiej nie ścieralnej. Użycie innej pacy może doprowadzić do zabrudzeń tynku w kolorze szarej stali, która zostanie starta z pacy o niskiej twardości.
IMPREGNOWANIE: W celu nadania odporności na zmywanie oraz czynniki atmosferyczne suchą powierzchnię tynku (po minimum 24 godzinach schnięcia) zaimpregnować dwukrotnie preparatem IMPREGNASIL rozcieńczonym wodą w proporcji 1:5, przy pomocy wałka lub natrysku. W celu uzyskania efektu „postarzeniowego” można nałożyć (po zaimpregnowaniu) warstwę podbarwionego Impregnasilu. W tym celu należy rozcieńczyć Impregnasil dodając 150 ml Impregnasilu na 1,5 litra wody (1:10), wymieszać i podbarwić. Nanosić tak przygotowany impregnat na powierzchnię trawertynu za pomocą gąbki. Nadmiar koloru w trakcie wybarwiania możemy zmyć czystą wodą również za pomocą tej samej gąbki.
Powyższa instrukcja stosowania produktu ma na celu zapoznanie wykonawcy z metodami aplikacji, jednak nie może zastąpić doświadczenia wyniesionego z uczestnictwa w szkoleniach instruktażowych. Wymagane jest stosowanie produktu zgodnie z kartą techniczną dostępną na stronie www.gaudios.pl lub dostarczoną przez producenta drogą e-mailową. Wykonanie podane na etykiecie jest jednym z rozwiązań aplikacyjnych.

UWAGI:
Ze względu na różnorodne technologie i surowce stosowane w wyrobach przez innych wytwórców, producent nie ponosi odpowiedzialności za skutki mieszania jego wyrobu z innymi produktami. W przypadku barwienia pigmentami należy zawsze przeprowadzić próbę na mniejszej ilości i stosować wyłącznie pigmenty nieorganiczne odporne na wapno. Wyrób należy przechowywać w oryginalnym i szczelnie zamkniętym opakowaniu. Pomieszczenie przed oddaniem do eksploatacji wietrzyć do zaniku zapachu. Chronić przed dziećmi.
Chronić przed mrozem i nadmiernym nasłonecznieniem. Informacje zawarte w karcie technicznej mają na celu zapewnienie optymalnego wykorzystania produktu, jednak nie mogą stanowić podstawy do roszczeń wobec producenta, gdyż warunki wykonawstwa pozostają poza jego kontrolą. Wszelka ingerencja w skład produktu jest niedopuszczalna i może w znaczny sposób obniżyć jakość stosowanego materiału. Produkt uzyskuje pełne właściwości wytrzymałościowe po 28 dniach od zakończenia prac.

Zalecenia BHP:
Przypadkowe spożycie: przepłukać jamę ustną i popić obficie wodą. Nie wywoływać wymiotów. Zasięgnąć pomocy lekarza. Wdychanie: wyprowadzić na świeże powietrze. Kontakt ze skórą: zmyć wodą i mydłem, zabrudzoną odzież zmienić. W przypadku podrażnienia zgłosić się do lekarza. Kontakt z oczami: natychmiast przepłukać dużą ilością bieżącej wody przez kilka minut. Udać się do lekarza. Zawiera: wodorotlenek wapnia (wapno hydratyzowane) CAS 1305-62-0.

 • wygląd powłoki: naturalny trawertyn,
 • ilość wody: 38 %, tj. 6,84 litra na 18 kg proszku lub 2,28 litra wody na 6 kg,
 • nakładanie: paca,
 • wydajność:  ok. 0,5 m2/ kg (wartość przybliżona, zależna od metody nakładania i wybranego wzoru),
 • przechowywać w temperaturze +5÷25°C,
 • stosować w temp. otoczenia i podłoża: +10÷25°C,
 • czas schnięcia, zależny od podłoża i warunków otoczenia: 12 godzin,
 • nanoszenie kolejnej warstwy: po minimum 12 godzinach,
 • zalecana ilość warstw: 2,
 • mycie narzędzi: przed całkowitym utwardzeniem – woda,
 • gwarancja: 12 miesięcy od daty produkcji, w szczelnie zamkniętym, oryginalnym opakowaniu,
 • opakowania: 18 kg

Produkty zalecane