Produkty

gaudios esmineral travertino caliza
 • Opakowania 24 kg
 • Wydajność ok. 2 kg/m²

Cechy produktu:

Pliki do pobrania:

Wraz z pojawieniem się nowej wersji karty
traci ważność karta poprzednia.

ESMINERAL TRAVERTINO CALIZA

TYNK WAPIENNY
EFEKT TRAWERTYNU
PRODUKT EKOLOGICZNY – nadaje pomieszczeniom wspaniały klimat jonizując, a tym samym oczyszczając powietrze

PRZEZNACZENIE:
Wysokojakościowy, mocny tynk wapienny o bardzo wysokich parametrach wytrzymałościowych. Nadaje pomieszczeniom wspaniały wygląd naturalnego trawertynu. Starannie dobrane minerały oraz skały marmurowe i wapienne pochodzące z naturalnych złóż posiadają wspaniałe właściwości jonizujące powietrze w pomieszczeniach, poprawiając dyfuzje pary wodnej w ścianach. Ze względu na wysoką zasadowość niszczą niekorzystne dla człowieka wirusy i bakterie znajdujące się w powietrzu i na ścianach. Polecany dla alergików. Produkt do stosowania wewnątrz i na zewnątrz (po zaimpregnowaniu). Przeznaczony do elewacji, sufitów, ścian wewnętrznych w obiektach mieszkalnych (pokoje, kuchnie, łazienki, korytarze, salony itp.) i użyteczności publicznej (urzędy, banki, baseny, biblioteki, sale konferencyjne itp.).

PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI I STOSOWANIE:
PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA: Powierzchnia przeznaczona do aplikacji powinna być trwała, sucha, pozbawiona kurzu i zatłuszczeń, zagruntowana preparatem ESGRUNT K. Świeże tynki cementowo-wapienne mogą być pokrywane po 3-4 tygodniach sezonowania, tynki gipsowe po 2 tygodniach. Podłoże surowe, o wyższej chłonności oraz w celu zabezpieczenia przed powstaniem „odparzeń”, należy zagruntować preparatem UNIMAX-PENE. Szczególnie podatne na „odparzenia” są miejsca szpachlowane, uzupełniane, surowe (nie gruntowane) oraz tzw. „głuche”. Stare powłoki farb klejowych usunąć, zmyć i spłukać wodą z dodatkiem środków myjących aż do odsłonięcia tynku. Stare powłoki z farb emulsyjnych, słabo przylegające do podłoża usunąć, dobrze przylegające – przemyć wodą z dodatkiem detergentów i pozostawić do wyschnięcia.

PRZYGOTOWANIE PRODUKTU: W postaci gotowej do stosowania wystarczy wymieszać zawartość opakowania. Obecna na powierzchni niewielka ilość wody nie jest wadą produktu. Unikać zbyt szybkich obrotów (nadmierne napowietrzanie).

NAKŁADANIE: Podłoże zagruntować preparatem ESGRUNT K w kolorze białym. W czasie magazynowania masa gęstnieje i może wyglądać na zbyt gęstą do użycia. Jednak przed podjęciem decyzji o rozcieńczaniu, dokładnie wymieszać zawartość opakowania (w trakcie mieszania masa rozrzedza się). Przed tynkowaniem wyprawę ponownie wymieszać. Wymieszaną masę nakładać pacą wenecką na grubość ziarna. Po całkowitym wyschnięciu – po minimum 12 godzinach – nałożyć drugą warstwę i brzegiem pacy wydrapać „wżery” imitujące naturalny trawertyn lub utworzyć te „wżery” sztuczną trawą i zagładzić pacą wenecką. Dopuszczalne jest delikatne zroszenie wodą powierzchni wyschniętej pierwszej warstwy, a przed nałożeniem drugiej warstwy w sytuacji uzasadnionej, np. podczas prac w wyższych temperaturach. Przy stosowaniu na zewnątrz pierwszą warstwę należy zaimpregnować preparatem IMPREGNA SIL w rozcieńczeniu 1:10-1:20 (zaleca się przeprowadzenie próby). Przerwy technologiczne i łączenia należy wcześniej zaplanować, np.: w narożnikach i załamaniach budynku, pod rurami, na styku kolorów itp., aby były usytuowane w niewidocznych miejscach. Łączyć materiał podczas aplikacji metodą mokre na mokre. Masę należy nakładać przy pomocy pacy weneckiej nie ścieralnej. Użycie innej pacy może doprowadzić do zabrudzeń tynku w kolorze szarej stali, która zostanie starta z pacy o niskiej twardości.

IMPREGNOWANIE: W celu nadania odporności na zmywanie oraz czynniki atmosferyczne suchą powierzchnię tynku (po minimum 24 godzinach schnięcia) zaimpregnować dwukrotnie preparatem IMPREGNA SIL rozcieńczonym wodą w proporcji 1:5, przy pomocy wałka lub natrysku. W celu uzyskania efektu „postarzeniowego” można nałożyć (po zaimpregnowaniu) warstwę podbarwionego IMPREGNA SIL. w tym celu należy rozcieńczyć IMPREGNA SIL dodając 150 ml IMPREGNA SIL na 1,5 litra wody (1:10), wymieszać i podbarwić. Nanosić tak przygotowany impregnat na powierzchnię trawertynu za pomocą gąbki. Nadmiar koloru w trakcie wybarwiania możemy zmyć czystą wodą również za pomocą tej samej gąbki. Powyższa instrukcja stosowania produktu ma na celu zapoznanie wykonawcy z metodami aplikacji, jednak nie może zastąpić doświadczenia wyniesionego z uczestnictwa w szkoleniach instruktażowych. Wymagane jest stosowanie produktu zgodnie z kartą techniczną. Wykonanie podane na etykiecie jest jednym z rozwiązań aplikacyjnych.

UWAGI:
Ze względu na różnorodne technologie i surowce stosowane w wyrobach przez innych wytwórców, producent nie ponosi odpowiedzialności za skutki mieszania jego wyrobu z innymi produktami. W przypadku barwienia pigmentami należy zawsze przeprowadzić próbę na mniejszej ilości i stosować wyłącznie pigmenty nieorganiczne odporne na wapno. Wyrób należy przechowywać w oryginalnym i szczelnie zamkniętym opakowaniu. Pomieszczenie przed oddaniem do eksploatacji wietrzyć do zaniku zapachu. Chronić przed dziećmi. Chronić przed mrozem i nadmiernym nasłonecznieniem. Informacje zawarte w karcie technicznej mają na celu zapewnienie optymalnego wykorzystania produktu, jednak nie mogą stanowić podstawy do roszczeń wobec producenta, gdyż warunki wykonawstwa pozostają poza jego kontrolą. Wszelka ingerencja w skład produktu jest niedopuszczalna i może w znaczny sposób obniżyć jakość stosowanego materiału. Produkt uzyskuje pełne właściwości wytrzymałościowe po 28 dniach od zakończenia prac. W przypadku konieczności intensywniejszego wymieszania produktu o jasnej barwie zaleca się przełożenie go do białego wiadra. Czasami występujące ostre krawędzie na mieszadłach koszowych (szczególnie tych niższej jakości) mogą spowodować zdrapanie wiórów ze ścianek wiadra, które mogą być widoczne na gotowej powierzchni.

ZALECENIA BHP:
Przypadkowe spożycie: przepłukać jamę ustną i popić obficie wodą. Nie wywoływać wymiotów. Zasięgnąć pomocy lekarza. Wdychanie: wyprowadzić na świeże powietrze. Kontakt ze skórą: zmyć wodą i mydłem, zabrudzoną odzież zmienić. W przypadku podrażnienia zgłosić się do lekarza. Kontakt z oczami: natychmiast przepłukać dużą ilością bieżącej wody przez kilka minut. Udać się do lekarza. Zawiera: wodorotlenek wapnia (wapno hydratyzowane) CAS 1305-62-0.

 • powłoka: naturalny trawertyn
 • nakładanie: paca
 • wydajność: ok. 2 kg/m² (wartość przybliżona, zależna od metody nakładania i wybranego wzoru)
 • przechowywać w temp.: 5÷25°C
 • stosować w temp. otoczenia i podłoża: 10÷25°C
 • czas schnięcia, zależny od podłoża i warunków otoczenia: 12 godz.
 • nanoszenie kolejnej warstwy: po minimum 12 godz.
 • zalecana ilość warstw: 2
 • mycie narzędzi, przed całkowitym utwardzeniem: woda
 • gwarancja: 12 miesięcy od daty produkcji (umieszczonej na pokrywie)
 • opakowania: 24 kg

Produkty zalecane

Może spodoba się również…