Produkty

Farby i emalie

Szczegółowe informacje dostępne są w kartach technicznych, kartach charakterystyki oraz w instrukcjach stosowania, z którymi należy się zapoznać przed użyciem poniższych produktów.

W zależności od wymaganych właściwości powierzchni i warunków eksploatacji polecamy jedną z niżej wymienionych farb. W przypadku surowego (niemalowanego) podłoża wymagane jest gruntowanie.