Produkty

Biellux plus
 • Opakowania 5 l; 10 l
 • Wydajność 8-10 m²/l
 • Atesty NIZP-PZH
 • Norma PN-EN 13300

Cechy produktu:

Wraz z pojawieniem się nowej wersji karty
traci ważność karta poprzednia.

NR B-BK-60211-0165/20

Ważny do: 15.04.2025 r. r.

Biellux Plus

FARBA LATEKSOWA DO MALOWANIA WEWNĄTRZ.

Przeznaczenie:
Wodorozcieńczalna farba lateksowa (na bazie żywicy akrylowej) przeznaczona do malowania pomieszczeń mieszkalnych oraz powierzchni wymagających częstego zmywania, np. w obiektach użyteczności publicznej, pomieszczeniach służby zdrowia, gastronomicznych, hotelowych, biurach, urzędach, bibliotekach, szkołach, na korytarzach i klatkach schodowych. Może być również stosowana do malowania powierzchni wykonanych z różnorodnych materiałów budowlanych, takich jak: tynki mineralne (gipsowe, cementowe, cementowo-wapienne, silikatowe) i polimerowe (np. akrylowe), cegły, beton, materiały drewnopochodne, płyty gipsowo-kartonowe, tapety papierowe, w tym tzw. rauhfazę. Tworzy odporną na szorowanie, dobrze kryjącą, matową powłokę przepuszczalną dla par i gazów („oddychanie” ścian). W przypadku nieznacznego zabrudzenia powłokę farby można zmywać wodą z dodatkiem łagodnych detergentów.

Przygotowanie powierzchni i stosowanie:
Biellux Plus jest farbą gotową do użycia, jedynie w przypadku zgęstnienia można dodać do 5% wody. W żadnym wypadku nie dodawać kredy, wapna oraz innych materiałów. Powierzchnię przeznaczoną do malowania należy dokładnie oczyścić, usunąć luźne płaty farby, odtłuścić i osuszyć. Stare powłoki farb klejowych i wapiennych należy bezwzględnie usunąć. Świeże tynki cementowo-wapienne można malować dopiero po 3-4 tygodniach od nałożenia. Powierzchnie gładkie zmatowić papierem ściernym. Ubytki i spękania uzupełnić szpachlówką akrylową BIEL-PUTZ lub FILLER firmy Pigment, większe ubytki – gipsem lub zaprawą cementową. Podłoża należy zagruntować preparatem BIEL-GRUNT lub GRUNDER PC-33 lub Farbą Podkładową firmy Pigment. Przed użyciem farbę należy dokładnie wymieszać.

Dodatkowe informacje:
W przypadku kolorów o mniejszym kryciu należy użyć zalecanego podkładu.
Najlepsze efekty można uzyskać stosując metodę natryskową. Przy tradycyjnych metodach malowania (wałek, pędzel), przy niewłaściwym doborze narzędzia, technice malowania i niesprzyjających warunkach (temperatury i wilgotności względnej powietrza) możliwe jest pojawienie się smug w przypadku niektórych kolorów. Poszczególne szarże wyrobu po zakolorowaniu mogą różnić się nieznacznie odcieniem w przypadku niektórych kolorów dostępnych w komputerowym systemie kolorowania. W celu uniknięcia zauważalnych różnic konieczne jest wykonanie powierzchni stanowiącej odrębną całość architektoniczną, w jednym cyklu roboczym, produktami z tej samej partii produkcyjnej. W przypadku konieczności użycia produktów z różnych partii produkcyjnych zaleca się zmieszanie ich ze sobą w celu ujednolicenia odcienia. Ewentualne poprawki należy wykonywać metodą „mokre na mokre”. Przed rozpoczęciem malowania farbą, wskazane jest sprawdzenie zgodności koloru we wszystkich opakowaniach ze złożonym zamówieniem.

Uwagi:
Ze względu na różnorodne technologie i surowce stosowane w wyrobach przez innych wytwórców, producent nie ponosi odpowiedzialności za skutki mieszania jego wyrobu z innymi produktami. W przypadku barwienia białej farby pigmentami innych producentów należy zawsze przeprowadzić próbę na mniejszej ilości. Farbę należy przechowywać w oryginalnym i szczelnie zamkniętym opakowaniu. Pomieszczenie przed oddaniem do eksploatacji wietrzyć do zaniku zapachu. Chronić przed dziećmi. W przypadku zanieczyszczenia oczu przemyć dużą ilością wody. W razie podrażnienia oczu lub połknięcia niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza, pokazać opakowanie lub etykietę.
Farba uzyskuje właściwości normatywne po 60 dniach od czasu wymalowania.

 • dostępne kolory: biały, na zamówienie wg kart kolorów NCS lub RAL,
 • powłoka: matowa
 • klasa odporności na szorowanie: 3, wg PN-EN 13300
 • malować: wałkiem, pędzlem lub po odpowiednim rozcieńczeniu natryskiem
 • stosować i przechowywać w temp.: +5÷35°C
 • czas schnięcia w 23±2 °C, PN-C-81519: 2 godz.
 • zalecana ilość warstw: 2, w przypadku niektórych kolorów: 3
 • nanoszenie następnej warstwy: po 2 godz.
 • wydajność: 8-10 m2/l
 • gęstość wg PN-82/C-81551: ok. 1,45 g/cm3
 • wartość pH wg PN-C-04963: 8,0-9,0
 • mycie narzędzi i rozcieńczanie: woda
 • norma: PN-C-81914:2002
 • Atest Higieniczny: NIZP-PZH
 • kat. A/a/FW, dopuszczalna zawartość LZO dla tej kategorii wynosi 30g/l. Farba zawiera < 10 g/l.
 • gwarancja: 24 miesiące od daty produkcji (umieszczonej na pokrywie)
 • opakowania: 5 l; 10 l

Dobór kolorów według wzorników RAL i NCS

Nasze produkty są dostępne w kolorach według standardów RAL i NCS. Zalecamy wybór na podstawie tych wzorników.

Kolory na monitorze zawsze będą różniły się od rzeczywistych.