Produkty

Sil-Grunt
 • Opakowania 1 l; 5 l; 10 l
 • Wydajność 6-10 m2/l
 • Atesty NIZP-PZH
 • Norma PN-C-81906:2003

Cechy produktu:

Wraz z pojawieniem się nowej wersji karty
traci ważność karta poprzednia.

NR NR HK/B/1024/08/2017

Ważny do: 15.12.2022 r.

Sil-Grunt

Głęboko penetrujący preparat przeznaczony do gruntowania.

Przeznaczenie:
SIL-GRUNT jest głęboko penetrującym, wodorozcieńczalnym preparatem przeznaczonym do gruntowania powierzchni budowlanych wewnątrz pomieszczeń (bez względu na stopień zawilgocenia) i na zewnątrz budynków. Powoduje podwyższenie przyczepności, wzmocnienie nośności, ujednolicenie chłonności i spójności podłoża, jednocześnie nie utrudniając procesu tzw. „oddychania”. Zapobiega przenikaniu przebarwień i plam. Zmniejsza zużycie farb nawierzchniowych. Zalecany jest do stosowania pod wysokiej jakości farby lateksowe i silikonowe, zwykłe farby emulsyjne i akrylowe, ciężkie tapety winylowe i z włókna szklanego, masy hydroizolacyjne, masy tynkarskie akrylowe, płytki ceramiczne ścienne i podłogowe oraz do gruntowania podłoża przed wylewaniem posadzek samopoziomujących. Może być stosowany na różnorodne materiały budowlane, jak: tynk, beton, cegły, gips i materiały drewnopochodne, płyty kartonowo – gipsowe. Wymagany pod masy hydroizolacyjne IZOLANIT firmy Pigment, pod farbę akrylowo-silikonową na beton, farbę na dachy oraz pod kolorową farbę SILANIT 100 firmy Pigment (gdy podłoże nie jest jednolite pod względem chłonności lub zawartości wilgoci, np. z powodu napraw).

Zalety:
Prawidłowo zastosowany powoduje podwyższenie przyczepności farby, ujednolicenie chłonności i spójności podłoża, jednocześnie nie zakłóca procesu tzw. „oddychania ścian”. W przypadku świeżych tynków nie utrudnia procesu dojrzewania, a na barwnych powłokach zapobiega powstawaniu plam i przebarwień. Powyższe cechy są wynikiem zastosowania rozdrobnionego polimeru o ekstremalnie małej wielkości cząstek (tzw. hydrozolu), które są wielokrotnie mniejsze niż stosowane w typowych gruntach akrylowych. Zapewnia to głęboką penetrację w porowate podłoże.

Przygotowanie powierzchni i stosowanie:
W przypadku nowych tynków nie jest konieczne specjalne przygotowanie podłoża, jedynie należy usunąć ślady olejów po szalunkach. Powierzchnię przeznaczoną do odnowienia należy dokładnie odpylić, oczyścić, usunąć luźne płaty farby, odtłuścić. Całkowicie usunąć farby wapienne i klejowe. Glony i pleśń zlikwidować preparatami chemicznymi. Powierzchnie gładkie zmatowić papierem ściernym. Spękania uzupełnić szpachlówką akrylową, większe ubytki: wewnątrz -gipsem, na zewnątrz i pod farby mineralne – zaprawą cementową. Wystające nie dające się usunąć stalowe elementy pokryć farbą antykorozyjną AKRYLEN GRUNT firmy Pigment. Zawartość opakowania dokładnie wymieszać. Stosować bez rozcieńczania, w szczególnych przypadkach SIL-GRUNT można rozcieńczyć wodą w stosunku 1:1 ( tzn. 1 część preparatu i 1 części wody). Świeży tynk cementowo-wapienny malować nie wcześniej niż 3-4 tygodnie od nałożenia.

Unikać nadmiaru. Nie dopuszczać do powstawania na powierzchniach wybłyszczeń i zacieków.

Zalecenia BHP:
W przypadku dostania się preparatu na skórę, umyć ją wodą z mydłem. Oczy przepłukać dużą ilością bieżącej wody, przy objawach podrażnienia skontaktować się z lekarzem. Przechowywać poza zasięgiem dzieci.

 • malować: wałkiem lub pędzlem
 • stosować i przechowywać w temp.: nie niższej niż +5°C i nie wyższej niż +25°C
 • czas schnięcia: ok. 1-2 godz.
 • zalecana ilość warstw: 1, w szczególnych przypadkach: 2
 • wydajność: 6-10 m2/l
 • mycie narzędzi i rozcieńczanie: woda
 • atest Higieniczny: NIZP-PZH
 • norma PN-C-81906:2003
 • gwarancja: 12 miesięcy od daty produkcji

Produkty wymagane

Produkty zalecane