Ulga termomodernizacyjna

Ulga termomodernizacyjna

Czy wiesz, że zastosowanie naszej farby TITANIUM® na elewacji daje możliwość
skorzystania z ulgi termomodernizacyjnej w wysokości do 53 000,00 zł !?

farba
titanium
oczyszczające powietrzę

Farba TITANIUM® to zaawansowana technologicznie farba bifunkcyjna fotokatalityczno-termorefleksyjna. Wykorzystując ją do pomalowania elewacji zyskasz:

  • oszczędności fiansowe,  możliwości skorzystania z ulgi termomodernizacyjnej do 53 000,00 zł, 
  • docieplenie budynku, jest dodatkową warstwą izolacyjną, 
  • znaczne ograniczenie porastania fasady glonami i porostami, 
  • Idealne krycie, odporność na zmywanie, powłokę wysokiej jakości,
  • pozytywne oddziaływanie na Twoje zdrowie i środowisko – walory antysmogowe, oczyszczanie powietrza,
  • gwarancję 20 lat.
Dla kogo ulga?

Ulga termomodernizacyjna dotyczy: „podatników podatku PIT opłacający podatek według skali podatkowej, 19% stawki podatku oraz opłacających ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, będących właścicielami lub współwłaścicielami jednorodzinnych budynków mieszkalnych, ponoszący wydatki na realizację przedsięwzięć termomodernizacyjnych”.  Jej celem jest umożliwienie docieplenia domów większej liczbie osob, spowodowanie ograniczenia zanieczyszczeń w atmosferze oraz przysporzenie korzyści mieszkańcom domów.

Jak skorzystać z ulgi?

Ulga termomodernizacyjna na rok 2022 wynosi do 53 000 zł. Skorzystanie z niej jest możliwe po złożeniu odpowiednich dokumentów w szczególności faktur i rachunków dotyczących prac termomodernizacyjnych. Ulga za przeprowadzone prace zostanie odliczona w zeznaniu podatkowym za rok, kiedy takie prace dokonano.

Jaka właściwość farby TITANIUM® decyduje o prawie do skorzystania z ulgi?

Właściwością tą jest termoizolacja. Dzięki zastosowaniu kompozytu mikrosfer, farba odbija promieniowanie cieplne – zatrzymuje ciepło zimą i ogranicza nagrzewanie pomieszczeń latem.

Zgodnie z interpretacją podatkową „Farbę termoizolacyjną można stosować jako dodatkową izolację budynku. Pełni ona już nie tylko rolę dekoracyjną, ale również ochronną i funkcjonalną. Złożony skład chemiczny, w którym każdy składnik pełni określoną rolę pozwala uzyskać wymierne zyski w postaci poprawy bilansu cieplnego budynku.
Wydatki poniesione na termomodernizację istniejącego budynku wpisują się do katalogu wydatków podlegających odliczeniu znajdujących się załączniku do rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 21 grudnia 2018 roku w sprawie określenia wykazu rodzajów materiałów budowlanych, urządzeń i usług związanych z realizacją przedsięwzięć termomodernizacyjnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 2489 ze zm.).

Wyniki badań termorefleksyjności i fotokatalityczne farby TITANIUM®

Badania termorefleksyjności i fotokatalityczne wykonane w Katedrze Technologii Chemicznej Nieorganicznej i Inżynierii Środowiska Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie wykazały wysoką termorefleksyjność farby TITANIUM® na poziomie ok. 92 %, z maksimum przesuniętym w stronę bliskiej podczerwieni (promieniowanie cieplne, IR).
Badania potwierdzające właściwości termoizolacyjne farby TITANIUM® wykonano przez Łukasiewicz-Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego Oddział Zamiejscowy w Katowicach, w Laboratorium Materiałów Budowlanych „IZOLACJA”, akredytowane w tym zakresie przez Polskie Centrum Akredytacji, Nr AB008, w oparciu o normę PN-EN 12667:2002, na podstawie której określono opór cieplny i współczynnik przewodzenia ciepła.

Pliki do pobrania

Skorzystaj z  porad naszego specjalisty w zakresie:

  • doradztwa technicznego dotyczącego indywidualnej inwestycji,
  • administracyjnym tj. oceny możliwości skorzystania z ulgi termomodernizacyjnej i sporządzenia
    wymaganej dokumentacji.

Rafał Bielak
tel. kom. 601 072 304
rafal.bielak@farbypigment.pl