Gotowe rozwiązania

W walce z wilgocią

Wilgoć
Wilgoć oraz skutki jej obecności są powszechnie znane. Bardzo trudne jest usuwanie uszkodzeń spowodowanych przez mikroorganizmy zasiedlające wilgotne środowiska.
Znacznie skuteczniejsze i tańsze jest zapobieganie powstawaniu warunków sprzyjających rozwojowi pleśni czy bakterii. Posiadamy w swojej ofercie zarówno środki do ochrony przed wilgocią, jak również materiały do usuwania jej skutków.
DRYPROTECH to efektywny sposób osuszania murów i fundamentów.

Problemy związane z obecnością wody i wilgoci w ścianach budynków są zjawiskiem powszechnie występującym szczególnie w obiektach starych, których fundamenty pozbawione są poziomych i pionowych izolacji przeciwwilgociowych i przeciwwodnych.

Innowacyjna technologia dryPROTECH służy do osuszania, konsolidowania i hydrofobizacji starych, mokrych murów z cegły, betonu i gazobetonu oraz usuwania z nich glonów, grzybów i innych mikroorganizmów.
Zasadniczymi składnikami systemu są preparaty HERMON, które mają postać wodnych roztworów. Istota działania preparatów sprowadza się do wykorzystania wody zawartej wewnątrz muru jako ich nośnika. W sposób zasadniczy odróżnia go to od innych, popularnych preparatów hydrofobizujących, które w większości przypadków działają powierzchniowo lub głębokość ich penetracji (wnikania w podłoże) jest ograniczona.

Gotowe rozwiązania

Kolejnymi produktami mającymi zastosowanie w odnawianiu zabytkowych budowli są gładzie mineralne: cementowa i szpachlowa. Gładź Cementowa przeznaczona jest do wykonywania cienkowarstwowych tynków na ścianach i sufitach oraz do innych prac remontowych, wykończeniowych i dekoracyjnych w budownictwie wewnątrz pomieszczeń i na zewnątrz. Ze względu na swoje właściwości doskonale sprawdza się w pomieszczeniach zawilgoconych. Dobrze wiąże się z podłożem betonowym, cementowym i cementowo-wapiennym. Gładź Szpachlowa przeznaczona jest do wykonywania cienkowarstwowych tynków, napraw ścian i sufitów oraz innych prac remontowych, wykończeniowych i dekoracyjnych w budownictwie wewnątrz pomieszczeń. Nie zawiera syntetycznych materiałów mogących wpłynąć na utratę zabytkowego charakteru powierzchni. Może być użyta do wypełniania ubytków, spękań na tynkach. Obie gładzie dzięki bardzo dobrej obrabialności umożliwiają doprowadzanie ścian i sufitów do wyjątkowej gładkości. Dużą zaletą jest uzyskiwana biel, która zmniejsza koszty związane z późniejszym malowaniem.