Gotowe rozwiązania

W walce z wilgocią

Wilgoć
Wilgoć oraz skutki jej obecności są powszechnie znane. Bardzo trudne jest usuwanie uszkodzeń spowodowanych przez mikroorganizmy zasiedlające wilgotne środowiska.
Znacznie skuteczniejsze i tańsze jest zapobieganie powstawaniu warunków sprzyjających rozwojowi pleśni czy bakterii. Posiadamy w swojej ofercie zarówno środki do ochrony przed wilgocią, jak również materiały do usuwania jej skutków.
DRYPROTECH to efektywny sposób osuszania murów i fundamentów.

Problemy związane z obecnością wody i wilgoci w ścianach budynków są zjawiskiem powszechnie występującym szczególnie w obiektach starych, których fundamenty pozbawione są poziomych i pionowych izolacji przeciwwilgociowych i przeciwwodnych.

Innowacyjna technologia dryPROTECH służy do osuszania, konsolidowania i hydrofobizacji starych, mokrych murów z cegły, betonu i gazobetonu oraz usuwania z nich glonów, grzybów i innych mikroorganizmów.
Zasadniczymi składnikami systemu są preparaty HERMON, które mają postać wodnych roztworów. Istota działania preparatów sprowadza się do wykorzystania wody zawartej wewnątrz muru jako ich nośnika. W sposób zasadniczy odróżnia go to od innych, popularnych preparatów hydrofobizujących, które w większości przypadków działają powierzchniowo lub głębokość ich penetracji (wnikania w podłoże) jest ograniczona.