Produkty

izolanit
 • Opakowania 32 kg
 • Wydajność 1,7 kg/m2 * 1 mm
 • Atesty NIZP-PZH
 • Norma PN-EN 14891:2012

Cechy produktu:

Wraz z pojawieniem się nowej wersji karty
traci ważność karta poprzednia.

NR B/BK/60111/0655/2022

Ważny do: 28.12.2027 r.

Izolanit C-32

Folia hydroizolacyjna dwuskładnikowa.

Przeznaczenie:
Przeznaczona jest do uszczelniania zewnętrznych i wewnętrznych części budowli, elementów narażonych na działanie wody, w starym i nowym budownictwie. Folia hydroizolacyjna 2 – składnikowa jest szczelną, mostkującą pęknięcia, twardniejącą hydraulicznie powłoką izolacyjną przeznaczoną do podłoży mineralnych.

Sposób stosowania:
Podłoże, na które nanoszony ma być produkt, powinno być czyste, nośne, wolne od spękań i nadlewek oraz innych materiałów zmniejszających przyczepność. Odpowiednie podłoża to: betony, jastrychy, tynki cementowe, cementowo – wapienne oraz dobrze wyspoinowane mury ceglane. Podłoża, w których występują ubytki powinny być wcześniej zaszpachlowane zaprawą cementową. Szczególnej uwagi wymaga przygotowanie podłoża na złączach elementów pionowych z powierzchnią poziomą. Powierzchnie te różnie pracują względem siebie i naprężenia powstające pomiędzy nimi koncentrują się w narożnikach. Z tego względu, na całej długości styku tych powierzchni powinny być wykonane fasety ( o promieniu > 2,5 cm) z zaprawy cementowej i wtopionej taśmy zbrojącej. Bezpośrednio przed nakładaniem, podłoże należy lekko zwilżyć, trzeba jednak unikać nadmiaru wody.

Produkt dostarczany jest w postaci dwóch składników: płynnego (skł. A) i sypkiego (skł. B), które należy ze sobą zmieszać. W celu uzyskania jednorodnej, homogenicznej masy składnik proszkowy należy wsypać do składnika płynnego, mieszając powoli mieszadłem (ok. 2 minut). Po wstępnym wymieszaniu materiał należy odstawić.

Po czasie dojrzewania, wynoszącym ok. 5 minut, materiał należy ponownie wymieszać. W zależności od sposobu nakładania oraz panujących warunków atmosferycznych i chłonności podłoża, można masę rozrzedzić dodając do 3% wody. Wymieszany, gotowy do obróbki materiał należy zużyć w czasie 1 godziny. Stężony materiał nie może być ponownie zamieszany i obrabiany. Masę można nanosić za pomocą pędzla, pacy lub urządzenia natryskowego. Preparat nanosi się w 2-3 warstwach, w zależności od stosowanego typu izolacji. Pierwszą cienką warstwę nanosi się w celu zamknięcia porów w podłożu, kolejne warstwy stanowią właściwą izolację. Pomiędzy nakładaniem kolejnych warstw należy zachować 4 godzinną przerwę, niezbędną do wyschnięcia i związania. Po upływie 24 godzin na wyschniętą powierzchnię można przyklejać okładziny ceramiczne. Masa izolacyjna do czasu całkowitego wyschnięcia jest rozpuszczalna w wodzie i wrażliwa na działanie mrozu. Podczas wiązania izolowane miejsca należy chronić przed opadami przez 12 godzin. Prace należy wykonywać w temperaturze powyżej +8ºC.

Uwagi:
Wszystkie wymienione parametry odnoszą się do temperatury +23ºC i 50% wilgotności względnej powietrza. Wyższe temperatury i niższa wilgotność powietrza przyspieszają, a niższe temperatury i wyższa wilgotność powietrza opóźniają czas obróbki i przebieg twardnienia. Związany materiał jest trudny do usunięcia. Zaleca się mycie narzędzi wodą natychmiast po pracy. Chronić przed dziećmi. W przypadku dostania się do oczu ostrożnie płukać wodą przez kilka minut.

Obszary zastosowania to:

 • izolacja tarasów i balkonów (może być bezpośrednio okładana płytkami ceramicznymi)
 • uszczelnianie budowli na zewnątrz i wewnątrz, w niskiej i wysokiej zabudowie, w starym i nowym budownictwie
 • uszczelnianie zewnętrznych ścian piwnic i fundamentów zagrożonych rysami skurczowymi
 • uszczelnianie wysypisk śmieci
 • uszczelnianie pomieszczeń myjni samochodowych

Właściwości:

 • hamuje proces karbonatyzacji betonu
 • umożliwia odparowanie wody z zawilgoconych konstrukcji (ma niski opór dyfuzyjny pary wodnej)
 • nie zawiera rozpuszczalników
 • jest bardzo elastyczna, mostkująca pęknięcia
 • jest odporna na promieniowanie UV
 • może być stosowana na zewnątrz i wewnątrz