Produkty

 • Opakowania 5 l; 10 l
 • Wydajność 8-10 m2/l
 • Norma PN-C-81913:1998

Cechy produktu:

Pliki do pobrania:

Wraz z pojawieniem się nowej wersji karty
traci ważność karta poprzednia.

FARBA SILIKATOWA

MINERALNA FARBA KRZEMIANOWA.

Przeznaczenie:
Wodorozcieńczalna farba silikatowa (krzemianowa) przeznaczona do malowania elementów budowlanych zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz pomieszczeń. Może być stosowana na różnorodne materiały budowlane, jak: tynki mineralne i polimerowe wieloletnie (np. akrylowe), beton, mury z cegły. Daje jednorodną powłokę, dobrze kryjącą, wodoodporną, matową, (śnieżnobiałą w wersji białej) lub w wybranym kolorze.
Farba zabezpiecza ściany zewnętrzne budynków przed wchłanianiem wilgoci. Po wyschnięciu daje trwałą, hydrofobową warstwę, o bardzo dobrej przyczepności do typowych podłoży mineralnych. Tworzy warstwę charakteryzującą się bardzo wysoką paro-przepuszczalnością, zapewniającą swobodne przenikanie pary wodnej i usuwanie wilgoci przez powierzchnię, na której została zastosowana. Jest odporna na zmywanie pod niskim ciśnieniem oraz na czynniki atmosferyczne. Zawiera spoiwo akrylowe i potasowe szkło wodne oraz dodatki modyfikujące, pigmenty i wypełniacze mineralne jak również środki zapobiegające rozwojowi grzybów i pleśni na powierzchni elewacji.
Produkowana jest w podstawowym białym kolorze, jednak na życzenie może być barwiona pigmentami wysokiej jakości na szereg pastelowych kolorów.

Przygotowanie powierzchni i stosowanie:
Farba gotowa do użycia. Nie dodawać kredy, wapna oraz innych materiałów. Nie zaleca się malowania powierzchni pokrytych farbą wapienną.
Powierzchnie przed malowaniem należy oczyścić, osuszyć, usunąć luźne części i odtłuścić. Farby klejowe i wapienne bezwzględnie usunąć. Podłoże zagruntować środkiem gruntującym silikatowym GRUNDER SK firmy Pigment.
Świeży tynk cementowo-wapienny można malować nie wcześniej niż 4 tygodnie po nałożeniu. Dopuszcza się malowanie po trzech dniach tynków mineralnych pocienionych, stosowanych w systemach ociepleń budynków, gdy temperatura w tych dniach utrzymywała się powyżej +15°C. Ubytki i spękania uzupełnić – zaprawą cementową.
Przed przystąpieniem do malowania dokładnie wymieszać zawartość opakowania. Farbę nanosić dwukrotnie. Kolejną warstwę nakładać po całkowitym wyschnięciu poprzedniej (po minimum 12 godzinach), stosując metodę „na krzyż” i zachowując dla danej warstwy jeden kierunek nakładania. Przerwy technologiczne i łączenia należy wcześniej zaplanować, na przykład: w narożnikach i załamaniach budynku, pod rurami spustowymi, na styku kolorów itp., aby były usytuowane w niewidocznych miejscach. Narzędzia myć wodą bezpośrednio po zakończeniu prac.

Dodatkowe informacje:
Najlepsze efekty można uzyskać stosując metodę natryskową. Poszczególne szarże produktu po zakolorowaniu mogą różnić się nieznacznie odcieniem w przypadku niektórych kolorów dostępnych w komputerowym systemie kolorowania. W celu uniknięcia zauważalnych różnic konieczne jest wykonanie powierzchni stanowiącej odrębną całość architektoniczną, w jednym cyklu roboczym, produktami z tej samej partii produkcyjnej.
W przypadku konieczności użycia produktów z różnych partii produkcyjnych zaleca się zmieszanie ich ze sobą w celu ujednolicenia odcienia. Ewentualne poprawki należy wykonywać metodą „mokre na mokre”.
Malowanie powierzchni różniących się między sobą fakturą i parametrami technicznymi może powodować efekt różnych odcieni danego koloru farby. Otaczające przedmioty, okna i sprzęt przykryć przed rozpoczęciem pracy, zwłaszcza szkło, ceramikę, kamień naturalny, metal i klinkier. Produkt alkaliczny. Podczas pracy należy nosić odzież ochroną, rękawice i okulary.

 • dostępne kolory: biały, wybrane kolory wg kart NCS
 • malować: wałkiem, pędzlem lub po odpowiednim rozcieńczeniu natryskiem
 • stosować i przechowywać w temp.: +5÷25°C
 • czas schnięcia i nakładania następn. warstw: 12 godz.
 • zalecana ilość warstw: 2, w przypadku niektórych kolorów: 3
 • wydajność: 8-10 m2 / l
 • gęstość wg PN-82/C-81551: ok. 1,5 g/cm3
 • wartość pH : 11-12
 • mycie sprzętu i rozcieńczanie: woda
 • norma: PN-C-81913:1998
 • gwarancja: 12 miesięcy od daty produkcji (umieszczonej na pokrywie)
 • opakowania: 5 l; 10 l

Dobór kolorów według wzorników RAL i NCS

Nasze produkty są dostępne w kolorach według standardów RAL i NCS. Zalecamy wybór na podstawie tych wzorników.

Kolory na monitorze zawsze będą różniły się od rzeczywistych.

Produkty wymagane

Produkty zalecane