Produkty

 • Opakowania 5 l; 10 l
 • Wydajność 8-10 m2/l
 • Norma PN-C-81913:1998

Cechy produktu:

Pliki do pobrania:

Wraz z pojawieniem się nowej wersji karty
traci ważność karta poprzednia.

Farba Silikatowa

Mineralna farba krzemianowa.

Przeznaczenie:
Wodorozcieńczalna farba silikatowa (krzemianowa) przeznaczona do malowania elementów budowlanych zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz pomieszczeń. Może być stosowana na różnorodne materiały budowlane, jak: tynki mineralne i polimerowe (np. akrylowe), beton, mury z cegły. Daje jednorodną, dobrze kryjącą, wodoodporną, matową, śnieżnobiałą powłokę (wersja biała) lub odpowiedniego koloru. Farba zabezpiecza ściany zewnętrzne budynków przed wchłanianiem wilgoci. Po wyschnięciu daje trwałą, hydrofobową warstwę, o bardzo dobrej przyczepności do typowych podłoży mineralnych. Tworzy warstwę charakteryzującą się bardzo wysoką paroprzepuszczalnością, zapewniającą swobodne przenikanie pary wodnej i usuwanie wilgoci przez powierzchnię, na której została zastosowana. Jest odporna na mycie i czynniki atmosferyczne. Zawiera spoiwo akrylowe i potasowe szkło wodne oraz dodatki modyfikujące, pigmenty i wypełniacze mineralne jak również środki zapobiegające rozwojowi grzybów i pleśni na powierzchni elewacji. Produkowana jest w podstawowym białym kolorze, jednak na życzenie może być barwiona wysokiej jakości pigmentami na szereg pastelowych kolorów.

Przygotowanie powierzchni i stosowanie:
Jest farbą gotową do użycia. W żadnym wypadku nie wolno dodawać kredy, wapna oraz suchych farb klejowych ani innych materiałów. Nie zaleca się malowania powierzchni pokrytych farbą wapienną. Powierzchnie przed malowaniem należy oczyścić, osuszyć, usunąć luźne części i odtłuścić. Farby klejowe i wapienne bezwzględnie usunąć. Powierzchnie nie malowane lub bardzo stare zaleca się zagruntować środkiem gruntującym GRUNDER SK. Świeży tynk cementowo-wapienny można malować nie wcześniej niż 4 tygodnie po nałożeniu. Dopuszcza się malowanie po trzech dniach tynków mineralnych pocienionych stosowanych w systemach ociepleń budynków, gdy temperatura w tych dniach utrzymuje się powyżej +15°C. Ubytki i spękania uzupełnić – zaprawą cementową.

Przed przystąpieniem do malowania dokładnie wymieszać zawartość opakowania. Farbę można nanosić jednokrotnie lub dwukrotnie, w zależności od chłonności i struktury podłoża. Kolejną warstwę nakładać po całkowitym wyschnięciu poprzedniej (po minimum 12 godzinach), stosując metodę „na krzyż” i zachowując dla danej warstwy jeden kierunek nakładania. Przerwy technologiczne i łączenia należy wcześniej zaplanować, na przykład: w narożnikach i załamaniach budynku, pod rurami spustowymi, na styku kolorów itp., aby były usytuowane w niewidocznych miejscach. Narzędzia myć wodą bezpośrednio po zakończeniu prac.

Uwagi:
Aby uniknąć różnic w odcieniach barw, należy na jedną powierzchnię nakładać farbę oznaczoną tą samą datą produkcji. Malowanie powierzchni różniących się między sobą fakturą i parametrami technicznymi może powodować efekt różnych odcieni danego koloru farby. Otaczające przedmioty, okna i sprzęt przykryć przed rozpoczęciem pracy, zwłaszcza szkło, ceramikę, kamień naturalny, metal i klinkier. Produkt alkaliczny. Podczas pracy należy nosić odzież ochroną, rękawice i okulary.

 • dostępne kolory: biały, wybrane kolory wg kart NCS,
 • malować wałkiem, pędzlem lub natryskiem
 • stosować i przechowywać w temp.: +5÷25°C,
 • czas schnięcia i nakładania następn. warstw: 12 godz.
 • zalecana ilość warstw: 1-2,
 • wydajność: 8-10 m2 / l,
 • gęstość wg PN-82/C-81551: ok. 1,5 g / cm3,
 • wartość pH : 11-12,
 • mycie sprzętu i rozcieńczanie -woda wodociągowa,
 • norma: PN-C-81913:1998,
 • gwarancja: 12 miesięcy od daty produkcji,
 • opakowania: 5 l; 10 l.

Dobór kolorów według wzorników RAL i NCS

Nasze produkty są dostępne w kolorach według standardów RAL i NCS. Zalecamy wybór na podstawie tych wzorników.

Kolory na monitorze zawsze będą różniły się od rzeczywistych.

Produkty wymagane

Produkty zalecane