Produkty

gaudios diomineral cemento
 • Opakowania 6 kg, 18 kg
 • Wydajność ok. 0,7 m²/kg

Cechy produktu:

Wraz z pojawieniem się nowej wersji karty
traci ważność karta poprzednia.

DIOMINERAL CEMENTO

Mineralny tynk dekoracyjny – wapienny

Przeznaczenie:
Wyprawa tynkarska cienkowarstwowa wapienno-siloksanowa przeznaczona do wnętrz i na zewnątrz (po zaimpregnowaniu). Nadaje pomieszczeniom surowy charakter naturalnego betonu, który w połączeniu z innymi szlachetnymi dekoracjami ściennymi oraz odpowiednią aranżacją podkreśla nowoczesny wygląd pomieszczeń.
Wykazuje podwyższoną odporność na grzyby, pleśnie i inne patogeny szkodliwe dla człowieka. Ze względu na wyjątkowe właściwości i trwałość jest polecana do tynkowania pomieszczeń o wysokim standardzie, ale też pomieszczeń w których przebywają alergicy, ludzie chorzy, w celu poprawienia komfortu wdychanego powietrza, np. pomieszczenia mieszkalne i biurowe, salony i aneksy, jadalne, sypialnie.
Może być stosowana na: tynki cementowe, cementowo-wapienne, gipsowe, płyty gipsowo-kartonowe, drewno.

Przygotowanie powierzchni i stosowanie:
PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA. Powierzchnia przeznaczona do tynkowania powinna być trwała, sucha, pozbawiona kurzu, rdzy i zatłuszczeń. Świeże tynki cementowo-wapienne mogą być pokrywane po 3-4 tygodniach sezonowania, tynki gipsowe po 2 tygodniach. Podłoże surowe, o wyższej chłonności oraz w celu zabezpieczenia przed powstaniem „odparzeń”, należy zagruntować preparatem UNIMAX-PENE. Szczególnie podatne na „odparzenia” są miejsca szpachlowane, uzupełniane, surowe (nie gruntowane) oraz tzw. „głuche”.
Stare powłoki farb klejowych usunąć, zmyć i spłukać wodą z dodatkiem środków myjących aż do odsłonięcia tynku. Stare powłoki z farb emulsyjnych, słabo przylegające do podłoża usunąć, dobrze przylegające – przemyć wodą z dodatkiem detergentów i pozostawić do wyschnięcia. Zagruntować podłoże preparatem kwarcowym ESGRUNT K. Miejsca zagrzybione oczyścić mechanicznie, zdezynfekować preparatem grzybobójczym GrzyboSTOP i spłukać, pamiętając równocześnie o konieczności usunięcia przyczyny powstawania zagrzybienia.
PRZYGOTOWANIE WYROBU. Jeżeli zachodzi potrzeba zmiany odcienia to barwienia stosować pigmenty nieorganiczne przeznaczone do wyrobów silikatowych, odporne na wapno. Zabarwiony wyrób dokładnie wymieszać we wytrząsarce lub mieszadłem mechanicznym. Sprawdzić czy zabarwiony wyrób jest jednorodny. Nie dodawać wapna, ani nie mieszać z innymi wyrobami. W czasie magazynowania masa w opakowaniu gęstnieje i może wyglądać na zbyt gęstą do użycia. Jednak przed podjęciem decyzji o rozcieńczaniu, dokładnie wymieszać zawartość opakowania (w trakcie mieszania masa rozrzedza się). Przed tynkowaniem wyprawę ponownie wymieszać. Kolor uzyskany na bazach z różnych partii produkcyjnych wymieszać razem w większym pojemniku.
NAKŁADANIE – EFEKT BETONU. Na zagruntowane podłoże, wymieszaną masę nakładać pacą wenecką na grubość ziarna. Po całkowitym wyschnięciu – po minimum 12 godzinach – nałożyć pacą drugą warstwę i wygładzić ruchami półokrągłymi we wszystkich kierunkach. Dopuszczalne jest delikatne zroszenie wodą powierzchni wyschniętej pierwszej warstwy, a przed nałożeniem drugiej warstwy w sytuacji uzasadnionej, np. podczas prac w wyższych temperaturach. Przy stosowaniu na zewnątrz pierwszą warstwę należy zaimpregnować preparatem IMPREGNASIL w rozcieńczeniu 1:10-1:20 (zaleca się przeprowadzenie próby). Przerwy technologiczne i łączenia należy wcześniej zaplanować, np.: w narożnikach i załamaniach budynku, pod rurami, na styku kolorów itp., aby były usytuowane w niewidocznych miejscach. Łączyć materiał podczas aplikacji metodą mokre na mokre.
IMPREGNOWANIE: W celu nadania odporności na zmywanie oraz czynniki atmosferyczne suchą powierzchnię tynku (po minimum 24 godzinach schnięcia) zaimpregnować preparatem IMPREGNASIL rozcieńczonym wodą w proporcji 1:5, przy pomocy wałka lub natrysku. Impregnowanie pędzlem może być utrudnione ze względu na szorstką powierzchnię tynku.
Powyższa instrukcja stosowania produktu ma na celu zapoznanie wykonawcy z metodami aplikacji, jednak nie może zastąpić doświadczenia wyniesionego z uczestnictwa w szkoleniach instruktażowych. Wymagane jest stosowanie produktu zgodnie z kartą techniczną dostępną na stronie www.gaudios.pl lub dostarczoną przez producenta drogą e-mailową. Wykonanie podane na etykiecie jest jednym z rozwiązań aplikacyjnych.

UWAGI:
Ze względu na różnorodne technologie i surowce stosowane w wyrobach przez innych wytwórców, producent nie ponosi odpowiedzialności za skutki mieszania jego wyrobu z innymi produktami. W przypadku barwienia pigmentami należy zawsze przeprowadzić próbę na mniejszej ilości i stosować wyłącznie pigmenty nieorganiczne odporne na wapno. Wyrób należy przechowywać w oryginalnym i szczelnie zamkniętym opakowaniu. Pomieszczenie przed oddaniem do eksploatacji wietrzyć do zaniku zapachu. Chronić przed dziećmi.
Chronić przed mrozem i nadmiernym nasłonecznieniem. Informacje zawarte w karcie technicznej mają na celu zapewnienie optymalnego wykorzystania produktu, jednak nie mogą stanowić podstawy do roszczeń wobec producenta, gdyż warunki wykonawstwa pozostają poza jego kontrolą. Wszelka ingerencja w skład produktu jest niedopuszczalna i może w znaczny sposób obniżyć jakość stosowanego materiału. Tynk uzyskuje pełne właściwości wytrzymałościowe po 28 dniach od zakończenia prac.

Zalecenia BHP:
Wyrób zawiera wapno (wodorotlenek wapnia CAS: 1305-62-0). Przypadkowe spożycie: przepłukać jamę ustną i popić obficie wodą. Nie wywoływać wymiotów. Zasięgnąć pomocy lekarza. Wdychanie: wyprowadzić na świeże powietrze. Kontakt ze skórą: zmyć wodą i mydłem, zabrudzoną odzież zmienić. W przypadku podrażnienia zgłosić się do lekarza. Kontakt z oczami: natychmiast przepłukać dużą ilością bieżącej wody przez kilka minut. Udać się do lekarza.

 • wygląd powłoki: efekt surowego betonu,
 • dostępne kolory: biały, jasnoszary (V1), szary (V3), mogą być mieszane oba kolory w trakcie aplikacji,
 • nakładanie: paca wenecka,
 • wydajność:  ok. 0,7 m2/ kg (wartość przybliżona, zależna od metody nakładania i wybranego wzoru),
 • przechowywać w temperaturze +5÷25°C,
 • stosować w temp. otoczenia i podłoża: +10÷25°C,
 • czas schnięcia, zależny od podłoża i warunków otoczenia: 12 godzin,
 • nanoszenie kolejnej warstwy: po minimum 12 godzinach,
 • zalecana ilość warstw: 2,
 • mycie narzędzi: przed całkowitym utwardzeniem – woda,
 • gwarancja: 12 miesięcy od daty produkcji,
 • opakowania: 6 kg, 18 kg.

Dobór kolorów według wzorników RAL i NCS

Nasze produkty są dostępne w kolorach według standardów RAL i NCS. Zalecamy wybór na podstawie tych wzorników.

Kolory na monitorze zawsze będą różniły się od rzeczywistych.

Produkty zalecane