Produkty

Grunder SK
 • Opakowania 5 l; 10 l
 • Wydajność 10 m2/l
 • Norma PN-C-81906:2003

Cechy produktu:

Pliki do pobrania:

Wraz z pojawieniem się nowej wersji karty
traci ważność karta poprzednia.

Grunder SK

Silikatowy, zapobiega powstawaniu plam i zacieków

Przeznaczenie:
GRUNDER SK silikatowy (krzemianowy) preparat do gruntowania podłoża przed położeniem tynku silikatowego lub malowaniem farbą silikatową (krzemianową). Przeznaczony do stosowania na różnorodne materiały budowlane, jak: tynki mineralne i polimerowe (np. akrylowe), beton, mury z cegły. Powoduje podwyższenie przyczepności, ujednolicenie chłonności i spójności podłoża. Zapobiega powstawaniu zacieków i plam. Polecany szczególnie na podłoża słabo związane, chłonne, stare, zabrudzone. Zastosowany w celu wzmocnienia powierzchni przed malowaniem, zapewnia bardzo dobrą przyczepność oraz stabilizację koloru. Tworzy warstwę charakteryzującą się bardzo wysoką paroprzepuszczalnością, zapewniającą swobodne przenikanie pary wodnej i oddawanie wilgoci. Środek na bazie szkła wodnego i wody, ułatwiający aplikację silikatowej farby elewacyjnej na powierzchniach betonowych i otynkowanych.

Przygotowanie powierzchni i stosowanie:
GRUNDER SK jest preparatem gotowym do użycia. Nie wolno go mieszać z innymi materiałami ani zagęszczać. Przed stosowaniem zawartość opakowań dokładnie wymieszać. Podłoże powinno być suche, oczyszczone z kurzu, brudu, olejów, tłuszczów i wosku. Wszystkie luźne, nie związane właściwie z podłożem warstwy należy usunąć przed zastosowaniem gruntu. Malować wałkiem lub pędzlem. Farby klejowe i wapienne bezwzględnie usunąć. Świeży tynk cementowo-wapienny można malować nie wcześniej niż 3-4 tygodnie po nałożeniu. Ubytki i spękania uzupełnić – zaprawą cementową. Farbę lub tynk można nakładać po 24 godzinach od gruntowania.

Nie dopuszczać do powstawania na ścianach wybłyszczeń i zacieków.

Uwagi:
Otaczające przedmioty, okna i sprzęt przykryć przed rozpoczęciem pracy, zwłaszcza szkło, ceramikę, kamień naturalny, metal i klinkier. Nie stosować na powierzchnie pokryte farbą wapienną. Produkt alkaliczny. Podczas pracy należy nosić odzież ochroną, rękawice i okulary ochronne. Pomieszczenie, w którym przechowuje się preparat powinno być wietrzone.

 • postać: bezbarwna niskolepka ciecz
 • malować: wałkiem lub pędzlem
 • stosować i przechowywać w temp.: +5÷25°C
 • czas schnięcia: ok. 3 godzin (dokładny czas schnięcia uzależniony jest od chłonności podłoża i warunków pogodowych i może ulec wydłużeniu)
 • nakładanie następnych warstw: po 24 godz.
 • zalecana ilość warstw: 1
 • wydajność: (uzależniona jest w dużym stopniu od chłonności i stanu podłoża):
  • powierzchnie betonowe: 8-10 m2/l
  • powierzchnie mniej chłonne:10-12m2/l
 • gęstość wg PN-82/C-81551: ok. 1,1 g / cm3
 • wartość pH: 11-12
 • mycie narzędzi: woda
 • gwarancja: 12 miesięcy od daty produkcji
 • opakowania: 5 l; 10 l.

Produkty wymagane

Produkty zalecane