Produkty

Izolanit
 • Opakowania 1,5 kg; 4,5 kg; 7,5 kg; 15 kg
 • Wydajność 1,1 kg/m2 * 1 mm
 • Atesty NIZP-PZH, ITB
 • Norma ITB-KOT-2021/2050

Cechy produktu:

Wraz z pojawieniem się nowej wersji karty
traci ważność karta poprzednia.

NR HK/B/1024/07/2017

Ważny do: 15.12.2022 r.

Izolanit

Elastyczna masa zabezpieczająca przed wilgocią.

Przeznaczenie:
IZOLANIT jest gotową do użycia jednoskładnikową elastyczną masą uszczelniającą przeznaczoną do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych podłoży mineralnych (betonu, tynków) i z płyt gipsowo – kartonowych, do ścian i posadzek w pomieszczeniach narażonych na czasowe zawilgocenie (łazienki, pralnie, natryski, kuchnie), na które będą nakładane płytki ceramiczne.

IZOLANIT jest mieszaniną wysokiej jakości spoiwa polimerowego, wypełniaczy mineralnych i środków modyfikujących. Zastosowana masa po wyschnięciu jest nieprzepuszczalna dla wody. Wypełnia rysy włoskowate w podłożu. Posiada znakomitą przyczepność do większości materiałów. Obniża zagrożenie powstawania pęknięć materiałów okładzinowych, będące wynikiem różnej rozszerzalności cieplnej podłoża i okładzin, np. płytek ceramicznych.

Przygotowanie powierzchni i stosowanie:
Nakładać na podłoże czyste, nośne, wolne od kurzu, pyłu, brudu, resztek farb oraz odtłuszczone. Spękania i ubytki zaszpachlować. Przed nałożeniem masy podłoże należy zagruntować preparatem SIL-GRUNT lub BIEL-GRUNT firmy Pigment. Naroża i łączenia wzmocnić taśmą uszczelniającą, wtapiając ją w IZOLANIT zgodnie z instrukcją producenta taśm.
Przed stosowaniem zawartość opakowania dokładnie wymieszać. Następnie nanieść masę na przygotowane podłoże za pomocą pędzla lub wałka w dwóch warstwach. Pierwszą warstwę należy wetrzeć mocno w podłoże pędzlem. Drugą warstwę nakładać pędzlem lub wałkiem po wyschnięciu poprzedniej (ok. 3 godz.). Świeże tynki i posadzki cementowe mogą być uszczelniane, po co najmniej 28 dniach od czasu położenia. Wysoka wilgotność i obniżona temperatura powoduje przedłużenie czasu schnięcia masy uszczelniającej.
Powierzchnie z nałożonym IZOLANITEM chronić przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz wodą do czasu całkowitego wyschnięcia. Narzędzia czyścić wodą bezpośrednio po zakończeniu pracy. Płytki ceramiczne przyklejać co najmniej po 24 godz. od nałożenia ostatniej warstwy. Klej do płytek powinien być zgodny z obowiązującą Polską Normą.

Uwagi:
Produkt przechowywać w zamkniętych oryginalnych opakowaniach. Pomieszczenie przed oddaniem do eksploatacji wietrzyć do zaniku zapachu.
Chronić przed dziećmi. Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu. W razie kontaktu z oczami przemyć natychmiast dużą ilością wody i skontaktować się z lekarzem. Nie mieszać z innymi produktami.

Producent nie ponosi odpowiedzialności za stosowanie produktu niezgodnie z przeznaczeniem lub instrukcją stosowania.

 • Produkt przechowywać w zamkniętych oryginalnych opakowaniach. Producent nie ponosi odpowiedzialności za stosowanie produktu niezgodnie z przeznaczeniem lub instrukcją na opakowaniu
 • wygląd: błękitna półpłynna masa
 • stosować i przechowywać przy temp. powietrza i podłoża: od +5 do 30°C (dotyczy również schnięcia)
 • czas schnięcia:
  • pełna wytrzymałość mechaniczna po 3 dniach
  • odstęp pomiędzy nałożeniem ostatniej warstwy a przyklejaniem płytek min. 12 godz.
  • obciążenie wodą po 7 dniach od nałożenia
 • gęstość: ok. 1,5 g/cm3
 • zużycie: ok. 1,1 kg/ m2 przy łącznej grubości 2 warstw: 1 mm
 • posiada Atest Higieniczny: NIZP-PZH
 • posiada Krajową Ocenę Techniczną ITB nr ITB-KOT-2021/2050 wyd.1
 • gwarancja 12 miesięcy od daty produkcji
 • opakowania: 1,5 kg; 4,5 kg; 7,5 kg; 15 kg

Produkty wymagane

Produkty zalecane