Produkty

Izolanit
 • Opakowania 1,5 kg; 4,5 kg; 7,5 kg; 15 kg
 • Wydajność 1,1 kg/m2 * 1 mm
 • Atesty NIZP-PZH, ITB
 • Norma ITB AT-15-6331

Cechy produktu:

Wraz z pojawieniem się nowej wersji karty
traci ważność karta poprzednia.

NR HK/B/1024/07/2017

Ważny do: 15.12.2022 r.

Izolanit

Elastyczna masa zabezpieczająca przed wilgocią.

Przeznaczenie:
IZOLANIT jest gotową do użycia jednoskładnikową elastyczną masą uszczelniającą przeznaczoną do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych podłoży mineralnych (betonu, tynków) i z płyt gipsowo-kartonowych, do ścian i posadzek w pomieszczeniach narażonych na czasowe zawilgocenie (łazienki, pralnie, natryski, kuchnie), na które będą nakładane płytki ceramiczne.

IZOLANIT jest mieszaniną wysokiej jakości spoiwa polimerowego, wypełniaczy mineralnych i środków modyfikujących. Zastosowana masa po wyschnięciu jest nieprzepuszczalna dla wody. Wypełnia rysy włoskowate w podłożu. Posiada znakomitą przyczepność do większości materiałów. Obniża zagrożenie powstawania pęknięć materiałów okładzinowych, będące wynikiem różnej rozszerzalności cieplnej podłoża i okładzin, np. płytek ceramicznych.

Przygotowanie powierzchni i stosowanie:
Nakładać na podłoże czyste, nośne, wolne od kurzu, pyłu, brudu, resztek farb oraz odtłuszczone. Spękania i ubytki zaszpachlować. W przypadku powierzchni porowatych, np. gazobetonu, w celu zmniejszenia chłonności podłoża zaleca się zagruntowanie preparatem SIL-GRUNT lub BIEL-GRUNT. Naroża i łączenia wzmocnić elastyczną taśmą, wtapiając jej krawędzie w Izolanit.

Przed stosowaniem zawartość opakowania dokładnie wymieszać. Następnie nanieść masę na przygotowane podłoże za pomocą pędzla lub szczotki murarskiej w dwóch warstwach. Drugą warstwę nakładać po wyschnięciu poprzedniej (ok. 3 godz.). Świeże tynki i posadzki cementowe mogą być uszczelniane, po co najmniej 28 dniach od czasu położenia.

Powierzchnie z nałożonym IZOLANITEM chronić przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz wodą do czasu całkowitego wyschnięcia. Narzędzia czyścić wodą bezpośrednio po zakończeniu pracy.

 • Produkt przechowywać w zamkniętych oryginalnych opakowaniach. Producent nie ponosi odpowiedzialności za stosowanie produktu niezgodnie z przeznaczeniem lub instrukcją na opakowaniu.
 • wygląd: błękitna półpłynna masa,
 • stosować i przechowywać przy temp. powietrza i podłoża: od +5 do 30°C (dotyczy również schnięcia),
 • czas schnięcia:
  • pełna wytrzymałość mechaniczna po 3 dniach,
  • odstęp pomiędzy nałożeniem ostatniej warstwy a przyklejaniem płytek min. 12 godz.,
  • obciążenie wodą po 7 dniach od nałożenia.
 • gęstość: ok. 1,5 g/cm3,
 • zużycie: ok. 1,1 kg/ m2 przy łącznej grubości 2 warstw: 1 mm,
 • posiada Atest Higieniczny NIZP-PZH,
 • posiada Aprobatę Techniczną ITB nr AT-15-6331/2016,
 • gwarancja 12 miesięcy od daty produkcji w oryginalnych zamkniętych opakowaniach,
 • opakowania: 1,5 kg; 4,5 kg; 7,5 kg; 15 kg.

Produkty wymagane

Produkty zalecane

Możesz lubić także…