Produkty

GrzyboSTOP
 • Opakowania 0,5 L; 1 L; 5 L
 • Wydajność 10-12 m²/L
 • Norma Zezw. nr 3091/07

Cechy produktu:

Pliki do pobrania:

Wraz z pojawieniem się nowej wersji karty
traci ważność karta poprzednia.

GRZYBOSTOP

PREPARAT DO ZWALCZANIA GRZYBÓW I PLEŚNI

PRZEZNACZENIE:
Preparat przeznaczony jest do zwalczania grzybów i pleśni w materiałach budowlanych takich jak: zaprawy cementowo-wapienne, cementowe i betony.
Charakteryzuje się wysoką skutecznością w zwalczaniu pleśni i grzybów niszczących strukturę materiałów budowlanych, głęboką penetracją w głąb materiałów budowlanych, takich jak: beton, zaprawy cementowe i cementowo – wapienne. Jest łatwy w stosowaniu. Nie jest wymagane użycie żadnego specjalistycznego sprzętu, dlatego prace odgrzybieniowe można wykonywać samodzielnie. Służy również do profesjonalnego odkażania zagrzybionych ścian budynków.
Skutecznie niszczy: grzyby podstawczaki należące do klasy Basidiomycetes oraz pleśnie: Aspergillus niger, Aspergillus terreus, Paecilomyces variotii, Enicillium funiculosum, Penicillium ochrochloron, Scopulariopsis brevicaulis, Trichoderma viride.

PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI I STOSOWANIE:
Ściany słabo zawilgocone i porażone pleśniami. Powierzchnię ścian oczyścić na mokro zdrapując nalot pleśni i grzybów szczotką. Ścianę odkurzyć z pyłu. Tak przygotowaną powierzchnię spryskać preparatem GRZYBOSTOP i odczekać do wyschnięcia. Po przeschnięciu operację powtórzyć. Po całkowitym wyschnięciu powierzchnię można wyrównać wyprawą tynkarską. W celu zabezpieczenia powierzchni przed ponownym zarażeniem grzybami i pleśnią należy nanieść na powierzchnię preparat BIEL-GRUNT BIO firmy Pigment. Po zastosowaniu preparatu powierzchnię należy pokryć farbą, tapetą lub inną okładziną.
Ściany mocno zawilgocone i porażone pleśniami. Skuć zawilgocone tynki przynajmniej 80 cm poza granice zawilgocenia oraz oczyścić powierzchnię ściany szczotką metalową. (Do osuszenia mocno zawilgoconych murów, zastosować technologię DRYPROTECH firmy Pigment – w tym przypadku postępować zgodnie z zaleceniami dla tego systemu). Tak przygotowaną ścianę pozostawić do wyschnięcia, pamiętając o zapewnieniu sprawnej wentylacji. Schnięcie można przyspieszyć strumieniem ciepłego powietrza. Przeschniętą powierzchnię należy odkurzyć szczotką lub odkurzaczem. Następnie powierzchnię należy spryskać warstwą preparatu GRZYBOSTOP i odczekać do wyschnięcia. Po przeschnięciu czynność należy powtórzyć. Po całkowitym wyschnięciu preparatu, na odkażoną powierzchnię można nakładać nowy tynk. W celu uniknięcia ponownego zakażenia grzybami i pleśnią, powierzchnie można zabezpieczyć preparatem BIEL-GRUNT BIO firmy Pigment. Po zastosowaniu preparatu powierzchnie należy pokryć farbą, tapetą lub inną okładziną.

UWAGI:
Preparat zawiera substancje szkodliwe dla zdrowia i podczas jego stosowania należy nosić ubrania, rękawice i okulary ochronne. Należy chronić dzieci przed dostępem do preparatu. Przy stosowaniu preparatu nie należy jeść, pić ani palić papierosów. Pomieszczenia, w których był stosowany, należy intensywnie wietrzyć. Zaleca się mycie urządzeń wodą natychmiast po każdorazowym wykorzystaniu. Szczegółowe informacje dotyczące bezpieczeństwa użytkowania produktu zawarte są w Karcie Charakterystyki.

 • skład: wodny roztwór biocydu
 • nakładanie preparatu: za pomocą natrysku lub pędzla
 • nakładanie następnych warstw: po 24 godz.
 • temp. przechowywania i stosowania: 5°C÷25°C
 • zużycie: ok. 0,1 L/m² przy jednokrotnej aplikacji
 • Atest Higieniczny: NIZP-PZH
 • świadectwo skuteczności: SGGW ZOD-Sw-02/09/2000
 • pozwolenie na obrót produktem biobójczym: nr. 3091/07
 • gwarancja: 12 miesięcy od daty produkcji (umieszczonej na pokrywie)
 • opakowania: 0,5 L; 1 L; 5 L

Produkty wymagane

Produkty zalecane