System Titanium

Produkty fotokatalityczne

farba
titanium
oczyszczające powietrzę

Pomagają chronić Twój dom przed wirusami, działają antysmogowo i termoizolacyjnie.

Produkty skuteczne w usuwaniu zanieczyszczeń gazowych typu miejskiego, przemysłowego oraz wirusów i bakterii. W  wyniku procesu fotokatalitycznego, zachodzącego w  obecności światła i  tlenu (zawartego w  powietrzu), zanieczyszczenia atmosferyczne, stykając się z  pomalowanymi powierzchniami, ulegają utlenieniu do substancji nieszkodliwych dla zdrowia i  środowiska naturalnego. Z  wyglądu i  w  sposobie stosowania nie różnią się od typowych materiałów malarskich.

Dzięki zastosowaniu kompozytu mikrosfer, farba odbija promieniowanie cieplne – zatrzymuje ciepło zimą i ogranicza nagrzewanie pomieszczeń latem. Dają gładkie, trwałe, białe lub barwne, odporne na zmywanie powierzchnie. Przeznaczone są do malowania ścian i sufitów wewnątrz lub na elewacje budynków. Produkty posiadają atesty dopuszczające do stosowania w obiektach służby zdrowia.

FOTOKATALIZA

Zachodzi pod wpływem światła bezpośredniego, od-bitego, rozproszonego słonecznego, jak i sztucznego. Opady atmosferyczne podnoszą skuteczność oczyszczania (wystarczy też wilgoć). Im większa pomalowana powierzchnia, tym szybciej następuje eliminacja zanieczyszczeń z otoczenia.

Ulotka informacyjna na temat farb Titanium.

WŁAŚCIWOŚCI TERMOIZOLACYJNE

Obecność sfer w farbie powoduje, że sucha powłoka tworzy warstwę termoizolacyjną. Przenikalność (przewodzenie) ciepła przez taką powłokę jest znacznie niższa niż w przypadku zwykłych farb. W pewnym stopniu działa jak styropianowe docieplenie. Z badań wynika, że modyfikacja mikrosferami powoduje wzrost zdolności termoizolacyjnych.

Usuwają zanieczyszczenia

O zaletach samooczyszczania pomalowanych powierzchni fasad budynków nie trzeba przekonywać. Estetyczny, czysty wygląd pozostaje dłużej niż na ścianach pokrytych tradycyjnymi farbami. Odnawianie powierzchni trzeba przeprowadzać rzadziej, co obniża koszty eksploatacji i zmniejsza uciążliwości związane z pracami remontowymi.

Usuwają nieprzyjemne zapachy

Wiele pomieszczeń związanych jest ze stałą obecnością zapachów, często dość nieprzyjemnych. Zastosowanie powierzchni pokrytych wyrobami fotokatalitycznymi znacząco ogranicza uciążliwości związane z tymi zapachami.

WŁAŚCIWOŚCI WIRUSOBÓJCZE

Zanieczyszczone mikroorganizmami powierzchnie stanowią zagrożenie dla przebywających wśród nich ludzi. Produkty fotokatalityczne pomagają w ochronie pomieszczeń wymagających sterylności, np. sale szpitalne i gabinety zabiegowe. Posiadają udokumentowane właściwości bakterio-, grzybo- i wirusobójcze.

Właściwości antysmogowe

Skutecznie usuwają z otaczającego powietrza zanieczyszczenia miejskie i przemysłowe, np. dym tytoniowy, spaliny, opary rozpuszczalników.

Właściwości antyalergiczne

Działanie farb reklamowanych jako produkty „antyalergiczne”, sprowadza się zazwyczaj do tego, że same nie zawierają składników wywołujących alergie. Farby fotokatalityczne działają aktywnie, a nie zawierając biobójczych środków chemicznych same nie stanowią źródła uczuleń.

Łatwe w stosowaniu

Nie wymagają stosowania specjalnych technologii lub sprzętu. Powłoki wykonuje się tradycyjnymi sposobami, przy użyciu pędzla, wałka lub natrysku.

Wodorozcieńczalne farby przeznaczone do malowania elementów budowlanych: IN, LX AG – wewnątrz pomieszczeń; FA, DR – na zewnątrz pomieszczeń. Mogą być stosowane na różnorodne materiały budowlane, jak: tynk, beton, cegły, gips, drewno i materiały drewnopochodne, płyty kartonowo-gipsowe, tapety papierowe i z włókna szklanego, dając jednorodne, dobrze kryjące, trwałe, wodoodporne, matowe, śnieżnobiałe (wersja biała) lub kolorowe powłoki. Farby zabezpieczają ściany zewnętrzne budynków (FA, DR) przed wchłanianiem wilgoci, a wewnątrz pomieszczeń nadają estetyczny i trwały wygląd, ograniczając ich brudzenie się.

Zawierają katalizator uzyskiwany na drodze nanotechnologii.

Czym są produkty fotokatalityczne?
Z wyglądu i sposobu stosowania nie różnią się od typowych materiałów malarskich. Dają gładkie, trwałe, śnieżnobiałe lub barwne, odporne na zmywanie na mokro powierzchnie. Przeznaczone są do malowania elementów budowlanych, w zależności od przeznaczenia – wewnątrz lub na zewnątrz pomieszczeń.

Nie wymagają stosowania specjalnych technologii lub sprzętu. Powłoki wykonuje się tradycyjnymi sposobami, przy użyciu pędzla, wałka, packi lub natrysku.
Wyjątkowe zalety wyrobów fotokatalitycznych ujawniają się w czasie eksploatacji pomieszczeń lub budynków. Do walorów estetycznych dołączają nowe cechy nieosiągalne w przypadku typowych materiałów. Pojawia się zdolność samooczyszczania powierzchni.

W przeciwieństwie do produktów ulegających biernemu „samooczyszczaniu” (polegającemu na obecności powierzchni utrudniającej przyleganie zabrudzeń, np. farby silikonowe, farby z „efektem lotosu”), wyroby fotokatalityczne aktywnie usuwają zanieczyszczenia.

Nowatorska technologia czy tylko ciekawostka?

Technologia utleniania fotokatalitycznego nie pojawiła się nagle. Jest wynikiem wielu lat badań i testów w czołowych ośrodkach badawczych. Tam też szybko dostrzeżono ogromny potencjał, jaki kryją w sobie materiały otrzymywane na drodze procesów nanotechnologicznych. Wkładem w wykorzystanie tych możliwości są badania Instytutu Technologii Chemicznej Nieorganicznej i Inżynierii Środowiska Politechniki Szczecińskiej prowadzone pod kierunkiem prof. dr hab. inż. Antoniego Morawskiego. Wynikiem tych prac są patenty na podstawie, których produkowane są unikatowe wyroby fotokatalityczne TITANIUM®.

W wyniku oddziaływania katalizatora obecnego w wyrobach następuje:

1. Usuwanie osiadających na powierzchniach zanieczyszczeń (samooczyszczanie).

O zaletach samooczyszczania się pomalowanych powierzchni fasad budynków i wnętrz pomieszczeń nie trzeba przekonywać:

 • estetyczny, czysty wygląd pozostaje dłużej niż na ścianach pokrytych tradycyjnymi wyrobami,
 • odnawianie powierzchni trzeba przeprowadzać rzadziej, co obniża koszty eksploatacji i zmniejsza uciążliwości związane z pracami remontowymi.
 • oczyszczanie powierzchni w pomieszczeniach, gdzie z oczywistych powodów nie może występować spłukiwanie brudu przez opady atmosferyczne.

2. Oczyszczanie pomieszczeń z nieprzyjemnych zapachów (dezodoryzacja).

Wiele pomieszczeń związanych jest ze stałą obecnością zapachów, często dość nieprzyjemnych. Zastosowanie powierzchni pokrytych wyrobami fotokatalitycznymi:

 • może znacząco ograniczyć uciążliwości związane z tymi zapachami,
 • wyeliminować obecność składników szkodliwych.

3. Oczyszczanie powietrza ze szkodliwych oparów i gazów.

 • Skutecznie usuwają z otaczającego powietrza zanieczyszczenia miejskie i przemysłowe: dym tytoniowy, szkodliwe składniki spalin, tlenki siarki i azotu, opary rozpuszczalników, benzyny.
 • Pokryte wyrobami fasady budynków stanowią dodatkowy element oczyszczający powietrze wzdłuż ciągów komunikacyjnych, skrzyżowań ulic,
 • Powierzchnie ścian wewnątrz tuneli, podziemnych parkingów, peronów pokryte farbami fotokatalitycznymi wpływają korzystnie na jakość otaczającego powietrza.

4. Ograniczenie rozwoju bakterii, pleśni i innych organizmów.

Zanieczyszczone mikroorganizmami powierzchnie nie tylko są trudne do utrzymania w czystości, ale stanowić mogą zagrożenie dla przebywających wśród nich ludzi, gdyż większość naszego czasu spędzamy w pomieszczeniach wypełnionych kurzem, roztoczami, bakteriami, grzybami, pleśniami. Gromadzą się one w ścianach i wyposażeniu pomieszczeń, odżywiając się składnikami brudu, którymi te powierzchnie są pokryte. Skutkiem tego są astmy, uczulenia, infekcje, a artykuły spożywcze szybko ulegają zepsuciu.

Wyroby fotokatalityczne:

 • ograniczają rozwój drobnoustrojów w obiektach sportowych, użyteczności publicznej, służby zdrowia,
 • stanowią doskonałe uzupełnienie środków chemicznych antybakteryjnych i przeciwgrzybicznych,
 • chronią pomieszczenia w przemyśle spożywczym, nie wnosząc szkodliwych składników chemicznych,
 • pomagają w ochronie pomieszczeń szczególnie wymagających sterylności, np. sale szpitalne i zabiegowe, same nie stanowiąc zagrożenia (wyroby fotokatalityczne nie są szkodliwe).
Właściwości antyalergiczne
Wiele wyrobów na rynku reklamowanych jest jako produkty antyalergiczne. Zazwyczaj są to wyroby, których działanie „antyalergiczne” sprowadza się wyłącznie do tego, że same nie zawierają składników wywołujących alergie. Ale tylko nieliczne z nich zawierają składniki działające skutecznie przeciw różnego rodzaju alergenom. Farby fotokatalityczne TITANIUM® należą do tej nielicznej grupy. Usuwają wszelkiego rodzaju drobnoustroje i chemiczne składniki zanieczyszczeń, a jednocześnie nie zawierając biobójczych środków chemicznych same nie stanowią źródła uczuleń.
Skuteczność wirusobójcza farby TITANIUM®

60 minutowe naświetlanie powierzchni farby TITANIUM® zwykłą świetlówką pokojową z odległości 2,6 m powoduje 96.5% redukcję liczby cząstek wirusów, a po 24 godzinach redukcja wirusów wynosiła 99,999%.

Przy zastosowaniu lampy UV-A po 60 minutach zredukowano 97.5% wirusów, po 24 godzinach naświetlania – zredukowano 99.9995% wirusów (tzn. z pierwotnych 2.000.000 PFU/ml pozostało tylko 10 PFU/ml).

Badania potwierdzające potencjał działania wirusobójczego farby TITANIUM® wobec wirusów osłonkowych (jakimi są SARS-CoV-2, BHV-1, wirusy grypy) wykonano w oparciu o normę ISO 21702 w Zakładzie Biologii Molekularnej Wirusów Instytutu Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego. Dokładny raport z badań na stronie: https://www.farbypigment.pl/

Mechanizm działania
Poza typowymi ochronnymi właściwościami farb produkty te wykazują wysoką skuteczność w usuwaniu zanieczyszczeń gazowych typu miejskiego i przemysłowego, takich jak: dym tytoniowy, dwutlenek siarki, tlenek węgla (czad), tlenki azotu, opary rozpuszczalników (alkohole, benzen, ksylen, nafta, benzyna) oraz neutralizacji uciążliwych zapachów. W wyniku przebiegu procesu fotokatalitycznego, zachodzącego w obecności światła i tlenu (zawartego w powietrzu), zanieczyszczenia atmosferyczne, stykając się z pomalowanymi powierzchniami, ulegają utlenieniu przekształcając się w substancje nieszkodliwe dla zdrowia i środowiska naturalnego (głównie dwutlenek węgla i wodę). Wobec nanokatalizatora (zawartego w farbie) ulegają oczyszczeniu również przebarwienia na powierzchniach ścian, np. plamy z nikotyny. Zjawisko zachodzi pod wpływem światła bezpośredniego, odbitego, rozproszonego zarówno słonecznego, jak i sztucznego. Opady atmosferyczne są czynnikiem wpływającym na skuteczność samooczyszczania, jednak nawet wilgoć zawarta w powietrzu (np. w pomieszczeniach – w przypadku farb wewnętrznych) wystarczy do przebiegu procesu. Im większa powierzchnia pokryta jest materiałami fotokatalitycznymi, tym szybciej następuje eliminacja zanieczyszczeń z otoczenia.

Pliki do pobrania