Produkty

Titanium pigment
 • Opakowania 5 L; 10 L
 • Wydajność 10-12 m²/L
 • Atesty NIZP-PZH
 • Norma PN-EN 13300

Cechy produktu:

Wraz z pojawieniem się nowej wersji karty
traci ważność karta poprzednia.

NR BK/B/0065/03/2018

Ważny do: 11.05.2023 r.

TITANIUM IN

FARBA WEWNĘTRZNA FOTOKATALITYCZNA O WŁAŚCIWOŚCIACH:
WIRUSOBÓJCZYCH, ANTYALERGICZNYCH, TERMOREFLEKSYJNYCH, ANTYSMOGOWYCH

PRZEZNACZENIE:
Wodorozcieńczalna farba przeznaczona do malowania powierzchni ścian i sufitów wewnątrz pomieszczeń. Tworzy odporną na zmywanie, dobrze kryjącą, głęboko matową powłokę przepuszczalną dla par i gazów (dyfuzyjna, „oddychanie” ścian). TITANIUM® IN to zaawansowana technologicznie farba o właściwościach fotokatalitycznych, termoizolacyjnych i termorefleksyjnych. Dzięki zastosowaniu kompozytu mikrosfer farba ma bardzo wysokie zdolności odbijania promieniowania cieplnego – zatrzymuje ciepło zimą i ogranicza nagrzewanie pomieszczeń latem. W jednej farbie zostały połączone dwie funkcje, fotokatalityczna i termorefleksyjna (termoizolacyjna).
Może być stosowana na różnorodne materiały budowlane, takie jak: tynki mineralne i polimerowe (np. akrylowe), beton, cegły, gips, tapety papierowe. Powierzchniom wewnątrz pomieszczeń nadaje estetyczny i trwały wygląd. Lekko zabrudzoną powierzchnię farby można zmywać lekko wilgotną szmatką lub gąbką. Oparta jest na wodnej dyspersji polimerowej z dodatkiem pigmentów, wypełniaczy mineralnych, syntetycznych i środków uszlachetniających. Zawiera fotoaktywny katalizator. Produkowana jest w podstawowym białym kolorze, jednak na życzenie może być barwiona wysokiej jakości pigmentami na szereg pastelowych kolorów.

WŁAŚCIWOŚCI FOTOKATALITYCZNE I TERMOREFLEKSYJNE:
Farba zawiera kompozyt o właściwościach fotokatalitycznych i termorefleksyjnych (termoizolacyjnych), będący połączeniem względnie dużych mikrosfer krzemianowych z fotoaktywnym katalizatorem.
Produkt jest skuteczny w usuwaniu zanieczyszczeń gazowych typu miejskiego i przemysłowego takich jak: dym tytoniowy, dwutlenek siarki, tlenek węgla (czad), tlenki azotu, opary aldehydów, alkoholi (metanol, etanol, izopropanol), węglowodorów aromatycznych i alifatycznych (benzen, toluen, etylobenzen, ksylen, nafta, benzyna).
W wyniku przebiegu procesu fotokatalitycznego, zachodzącego w obecności światła i tlenu (zawartego w powietrzu), zanieczyszczenia atmosferyczne, stykając się z pomalowanymi powierzchniami, ulegają utlenieniu przekształcając się w substancje nieszkodliwe dla zdrowia i środowiska naturalnego. Im większa powierzchnia pokryta jest farbą fotokatalityczną, tym też szybciej następuje ich usuwanie z otoczenia. Wobec katalizatora (zawartego w farbie) ulegają oczyszczeniu również przebarwienia na powierzchniach ścian, np. plamy z nikotyny. Zjawisko zachodzi przy wykorzystaniu światła bezpośredniego, odbitego, rozproszonego zarówno słonecznego, jak i sztucznego. W przypadku niedostatecznego oświetlenia naturalnego, w celu maksymalnego wykorzystania efektu działania farby, wskazane jest zainstalowanie doświetlenia. Wilgoć zawarta w powietrzu (np. w pomieszczeniach) wystarczy do przebiegu procesu. Obecny w farbie kompozyt nadaje farbie zdolność do barierowania ponad 90 % energii cieplnej z padającego na jej powierzchnię promieniowania podczerwonego (cieplnego, IR), obniżając współczynnik przenikania ciepła i pomagając w okresie zimowym oszczędzać ciepło. Badania potwierdziły, że farba skutecznie izoluje ściany budynków, które pokryte nią odbijają promieniowanie cieplne. Tę niezwykłą właściwość zawdzięcza mikrosferom, dzięki którym farba inteligentnie reaguje na zmieniającą się temperaturę wewnątrz i na zewnątrz pomieszczenia. Mikrosfery to niewielkie cząstki o sferycznym kształcie, wewnątrz których znajduje się gaz obojętny. Zapewnia to znakomite odbijanie promieniowania. Dzięki temu pomieszczenie utrzymuje ciepło w chłodne dni, a w gorące – nie nagrzewa się.

PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI I STOSOWANIE:
Farba po wymieszaniu, jest gotowa do użycia, jedynie w przypadku zgęstnienia można dodać do 5% wody. Powierzchnię przeznaczoną do malowania należy dokładnie oczyścić, usunąć luźne płaty farby, odtłuścić. Stare powłoki farb klejowych i wapiennych należy bezwzględnie usunąć. Świeży tynk cementowo-wapienny można malować nie wcześniej niż 4 tygodnie po nałożeniu. Powierzchnie gładkie zmatowić papierem ściernym. Ubytki i spękania uzupełnić szpachlówką FILLER lub BIEL-PUTZ, większe -gipsem. Podłoże należy zagruntować preparatem akrylowym BIEL-GRUNT / SIL-GRUNT lub uniwersalna FARBA PODKŁADOWA.

DODATKOWE INFORMACJE:
Poszczególne szarże wyrobu po zakolorowaniu mogą różnić się nieznacznie odcieniem w przypadku niektórych kolorów dostępnych w komputerowym systemie kolorowania. W celu uniknięcia zauważalnych różnic konieczne jest wykonanie powierzchni stanowiącej odrębną całość architektoniczną, w jednym cyklu roboczym, produktami z tej samej partii produkcyjnej.
W przypadku konieczności użycia produktów z różnych partii produkcyjnych zaleca się zmieszanie ich ze sobą w celu ujednolicenia odcienia. Ewentualne poprawki należy wykonywać metodą „mokre na mokre”.

UWAGI:
Ze względu na różnorodne technologie i surowce stosowane w wyrobach przez innych wytwórców, producent nie ponosi odpowiedzialności za skutki mieszania jego wyrobu z innymi produktami. W przypadku barwienia białej farby pigmentami innych producentów należy zawsze przeprowadzić próbę na mniejszej ilości. Farbę należy przechowywać w oryginalnym i szczelnie zamkniętym opakowaniu.

PRZYKŁADOWA PALETA BARW:

paleta kolorów

Kolory oznaczone (*) dostępne po uzgodnieniu, przy zamówieniu minimum 100 L,
Kolory oznaczone (**) dostępne po uzgodnieniu, przy zamówieniu minimum 200 L,
Kolory oznaczone (X) czasowo niedostępne.

 • dostępne kolory: biały, na zamówienie wybrane kolory wg kart NCS lub RAL
 • powłoka: matowa
 • klasa odporności na szorowanie: 1 wg PN-EN 13300
 • malować: wałkiem, pędzlem lub po odpowiednim rozcieńczeniu natryskiem
 • stosować i przechowywać w temp.: 5÷25°C
 • gęstość wg PN-82/C-81551: ok. 1,40 g/cm³
 • nanoszenie kolejnej warstwy, 20°C, wilg. wzg. powietrza 50%: po 4 godz.
 • lepkość Brookfield 20±2°C, wg PN-ISO 2555: 12000÷16000 mPa·s
 • wartość pH wg PN-C-04963: 8,0-9,5
 • czas schnięcia w 23±2 °C, PN-C-81519: 2 godz.
 • zalecana grubość powłoki na mokro PN-EN ISO 2808: 90-100 μm
 • największy rozmiar ziarna (granulacja), PN-EN 13300: drobna do 100 μm
 • współczynnik przenikania pary wodnej: średni 15 < V < 150 g/(m²·24 h); 0,14 < sd < 1,4 m
 • zalecana ilość warstw: 2, w przypadku niektórych kolorów: 3
 • wydajność: 10-12 m²/L
 • mycie urządzeń i rozcieńczanie: woda
 • Atest Higieniczny: NIZP-PZH
 • Norma: PN-EN 13300
 • gwarancja: 12 miesięcy od daty produkcji (umieszczonej na pokrywie)
 • opakowania: 5 L; 10 L

Dobór kolorów według wzorników RAL i NCS

Nasze produkty są dostępne w kolorach według standardów RAL i NCS. Zalecamy wybór na podstawie tych wzorników.

Kolory na monitorze zawsze będą różniły się od rzeczywistych.