Produkty

Biel Grunt
 • Opakowania 1 l; 5 l; 10 l
 • Wydajność 6-10 m2/l
 • Atesty NIZP-PZH
 • Norma PN-C-81906:2003

Cechy produktu:

Wraz z pojawieniem się nowej wersji karty
traci ważność karta poprzednia.

NR NR HK/B/1024/08/2017

Ważny do: 15.12.2022 r.

Biel-Grunt

Akrylowy preparat do gruntowania.

Przeznaczenie:
BIEL-GRUNT jest wodorozcieńczalnym akrylowym gruntem przeznaczonym do pokrywania powierzchni budowlanych wewnątrz pomieszczeń, jak również narażonych na niszczące działanie czynników atmosferycznych na zewnątrz. Zalecany jest do stosowania pod wysokiej jakości farby lateksowe, zwykłe farby emulsyjne, akrylowe, ciężkie tapety winylowe i z włókna szklanego. Tworzy po wyschnięciu przezroczystą warstwę. Może być stosowany na różnorodne materiały budowlane, jak: tynk, beton, cegły, gips, materiały drewnopochodne, płyty kartonowo – gipsowe. Prawidłowo zastosowany powoduje podwyższenie przyczepności, ujednolicenie chłonności i spójności podłoża, jednocześnie nie utrudniając procesu tzw. „oddychania ścian”.

Przygotowanie powierzchni i stosowanie:
Powierzchnię przeznaczoną do gruntowania należy dokładnie oczyścić, usunąć luźne płaty farby, odtłuścić. Świeży tynk cementowo-wapienny można malować nie wcześniej niż 4 tygodnie po nałożeniu. Powierzchnie gładkie zmatowić papierem ściernym. Ubytki i spękania uzupełnić szpachlówką akrylową, większe wewnątrz – gipsem, na zewnątrz – zaprawą cementową. Stosować bez rozcieńczania, w szczególnych przypadkach można BIEL-GRUNT rozcieńczyć wodą w stosunku 1 : 1, tzn. 1 część preparatu na 1 część wody. Przed malowaniem zawartość opakowania dokładnie wymieszać.

Nie dopuszczać do powstawania na ścianach wybłyszczeń i zacieków.

 • nakładać: wałkiem lub pędzlem
 • stosować i przechowywać w temp.: nie niższej niż +5°C i nie wyższej niż 35°C
 • czas schnięcia: ok. 1-2 godz.
 • zalecana ilość warstw: 1, w szczególnych przypadkach: 2
 • wydajność: 6-10 m2/l
 • gęstość: ok. 1,0 g/cm3
 • wartość pH: 8,0-9,0
 • mycie urządzeń i rozcieńczanie: woda
 • nie utrudnia procesu „oddychania” ścian
 • posiada Atest Higieniczny: NIZP-PZH
 • gwarancja: 12 miesięcy od daty produkcji
 • opakowania: 1 l; 5 l; 10 l.
 • Produkt dostępny również w wersji BIO

Produkty wymagane

Produkty zalecane