Produkty

Stuccolini
 • Opakowania 0,37 kg; 0,8 kg; 5 kg
 • Wydajność ok. 3 m2/kg
 • Atesty NIZP-PZH
 • Norma PN-C-81502:1962

Cechy produktu:

Wraz z pojawieniem się nowej wersji karty
traci ważność karta poprzednia.

NR B/BK/60111/0660/2022

Ważny do: 28.12.2027 r.

Stuccolini

UNIWERSALNA PROFESJONALNA AKRYLOWA MASA SZPACHLOWA.

Przeznaczenie:
STUCCOLINI jest gotową do stosowania, akrylową wodorozcieńczalną masą szpachlową przeznaczoną do wyrównywania powierzchni chropowatych wewnątrz i na zewnątrz. Może być stosowana do: tynków, betonu, gipsu, drewna, a nawet powierzchni metalowych, po uprzednim zabezpieczeniu ich powłoką antykorozyjną z AKRYLEN GRUNT firmy Pigment. Zawiera wodną dyspersję akrylową, naturalne wypełniacze mineralne i środki uszlachetniające.
Daje się łatwo rozprowadzać na dużych powierzchniach, tworząc gładką, twardą, dającą się szlifować warstwę. W porównaniu z gipsowymi gładziami szpachlowymi posiada: lepszą przyczepność do gładkich powierzchni, większą odporność na uszkodzenia mechaniczne oraz zapewnia szersze możliwości w wyborze farby nawierzchniowej.
Nie stanowi samodzielnej powłoki, powierzchnie pokryte warstwą szpachlówki powinny być pomalowane odpowiednią farbą nawierzchniową przed oddaniem do eksploatacji.

Przygotowanie powierzchni i stosowanie:
STUCCOLINI jest masą gotową do stosowania. Przed użyciem należy dokładnie wymieszać zawartość opakowania. Powierzchnię przeznaczoną do szpachlowania należy dokładnie oczyścić, usunąć luźne płaty farby, tapety, odtłuścić i odkurzyć. Świeży tynk cementowo-wapienny można szpachlować dopiero po 3-4 tygodniach sezonowania. Powierzchnie metalowe należy zagruntować farbą antykorozyjną AKRYLEN GRUNT firmy Pigment. Na przygotowaną powierzchnię nakładać masę szpachlą lub pacą murarską. Po wyschnięciu przeszlifować papierem ściernym. Na dokładnie wysuszoną i odpyloną warstwę można nakładać wszelkiego rodzaju grunty i farby emulsyjne, olejne i ftalowe. STUCCOLINI daje dobrą przyczepność dla większości farb nawierzchniowych.

 • dostępne kolory: biały
 • nakładanie: szpachlą lub pacą murarską
 • stosować i przechowywać: w temp.: +5÷35°C
 • czas schnięcia: od 2 do kilkunastu godz., zależnie od grubości warstwy i warunków schnięcia
 • wydajność: ok. 0,3-0,5 kg/m2, zależnie od grubości warstwy i sposobu nakładania
 • ilość warstw: zależnie od potrzeby
 • grubość warstwy: 1-3 mm
 • wielkość ziaren: 0-60 µm
 • mycie sprzętu: woda
 • gęstość: ok. 1,8 g/cm3
 • atesty: Atest Higieniczny NIZP-PZH
 • gwarancja: 18 miesięcy od daty produkcji
 • opakowania: 0,37 kg; 0,8 kg; 5 kg

Produkty wymagane

Produkty zalecane