Projekty unijne

Podniesienie konkurencyjności PIGMENT SPÓŁKA JAWNA R. BIELAK I. BIELAK poprzez wprowadzenie na rynek innowacyjnych farb multifunkcyjnych.

unia europejska
Planowane efekty: Realizacja projektu umożliwi wdrożenie na rynek krajowy oraz międzynarodowy innowacyjnych w skali świata farb multifunkcyjnych spełniających parametry fotokalityczne, termorefleksyjne i termoizolacyjne. Będzie to pierwsza tego typu gama farb na świecie, która posiada łącznie trzy właściwości. Realizacja produktu umożliwi wdrożenie wyników B+R do praktyki gospodarczej Wnioskodawcy, ma to istotne znaczenie w budowaniu konkurencyjności i innowacyjności gospodarki woj. zachodniopomorskiego. Nowe produkty cechują się nowatorskimi cechami oraz funkcjonalnościami niestosowanymi przez podmioty konkurencyjne w Polsce i na świecie.

Wartość projektu: 7 380 000,00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 2 939 999,96 PLN

Celem projektu jest podniesienie konkurencyjności spółki poprzez opracowanie nowego ulepszonego produktu w postaci bifunkcyjnych farb fotokatalityczno- termorefleksyjnych.

Unia europejska
Planowane efekty: Realizacja projektu pozwoli opracować nowy nośnik – zoptymalizować skład i rozmiar mikrosfer krzemianowych dla
fotokatalizatora, dzięki czemu w procesie wysychania, unosić będzie się równomiernie on wraz z mikrosferami, stanowiąc faktyczną właściwość termorefleksyjną. Wdrożenie innowacji produktowej umożliwi aktywne budowanie przewagi konkurencyjnej i zwiększanie udziału na rynku budownictwa pasywnego, jako element długofalowej strategii rozwoju przedsiębiorstwa i budowania marki. Konkurencyjność firmy Pigment będzie miało wymiar nie tylko cenowy, ale przede wszystkim jakościowy produktów.

Wartość projektu: 147 600,00 PLN

Dofinansowanie projektu z UE: 102 000,00 PLN