Pracuj z nami

Dołącz do zespołu PIGMENT.

Szukamy osób kreatywnych i energicznych , potrafiących pracować w zespole, dzielących się swoją wiedzą i doświadczeniem.

Cenimy ludzi z pasją!

Złóż swoją aplikacje on-line.

UWAGA. W treści CV należy umieścić poniższą klauzulę, która jest konieczna w procesie rekrutacji:

Zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych przez PIGMENT Spółka jawna R.Bielak, I.Bielak zwanej dalej administratorem, w celu realizacji procesu rekrutacji oraz w rekrutacjach równoległych i przyszłych – na zbliżone stanowiska. Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek konieczne w celu wzięcia udziału w rekrutacji. Podstawą przetwarzania danych jest moja zgoda. Mam prawo wycofania zgody w dowolnym momencie – poprzez kontakt z Administratorem, przy czym nie wpływa to na czynności dokonane przed tym zdarzeniem. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu odwołania zgody lub zaprzestania prowadzenia działalności oraz zatrudniania pracowników na stanowisku objętym rekrutacją i stanowiskach zbliżonych. Mam prawo żądania od administratora dostępu do moich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Administrator nie przewiduje przekazywania danych podmiotom trzecim. Administrator nie będzie przetwarzał danych w sposób zautomatyzowany, w tym nie będzie przeprowadzał profilowania.