Produkty

Titanium
 • Opakowania 5 L; 10 L
 • Wydajność 10-12 m²/L
 • Atesty NIZP-PZH
 • Norma PN-EN 13300

Cechy produktu:

Wraz z pojawieniem się nowej wersji karty
traci ważność karta poprzednia.

NR B-BK-60211-0553/19

Ważny do: 31.12.2024 r.

TITANIUM LX AG

FOTOKATALITYCZNA FARBA LATEKSOWA Z NANOSREBREM- HIGIENICZNA O WŁAŚCIWOŚCIACH WIRUSOBÓJCZYCH, ODPORNA NA ŚRODKI DEZYNFEKCYJNE

POSIADA ATESTY DOPUSZCZAJĄCE DO STOSOWANIA W OBIEKTACH PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO I POMIESZCZENIACH SŁUŻBY ZDROWIA WYMAGAJĄCYCH 5 KLASY CZYSTOŚCI WG ISO 14644-1.

→ Instytut ITB na bazie farb higienicznych firmy PIGMENT, stworzył wytyczne do badania powłok malarskich według normy ISO 14644-1 określającej klasy czystości.

PRZEZNACZENIE:
Wodorozcieńczalna farba lateksowa przeznaczona do malowania ścian i sufitów pomieszczeń szczególnie narażonych na za-brudzenia i z tego powodu często wymagających zmywania, np. obiekty użyteczności publicznej: pomieszczenia służby zdrowia, gastronomiczne, halle hotelowe, biura, urzędy, biblioteki, szkoły, korytarze i klatki schodowe, ale też powierzchnie narażone na częsty kontakt z wilgocią: łazienki, ściany wokół basenów, kuchnie. Daje wodoodporną, elastyczną, gładką, bardzo dobrze kryjącą, śnieżnobiałą powłokę o wysokiej trwałości na różnorodnych materiałach budowlanych, jak: tynk, beton, cegły, gips, materiały drewnopochodne, płyty kartonowo – gipsowe, tapety papierowe i z włókna szklanego. Powierzchniom wewnętrznym nadaje estetyczny i trwały wygląd, ograniczając ich brudzenie się. Zabrudzoną powierzchnię można zmywać wodą z dodatkiem łagodnych detergentów przy pomocy szmatki lub miękkiej szczotki. Farba jest odporna na środki dezynfekcyjne. Oparta jest na wodnej dyspersji polimerowej z dodatkiem pigmentów, wypełniaczy mineralnych i środków uszlachetniających. Zawiera katalizator uzyskiwany na drodze nanotechnologii. Produkowana jest w podstawowym białym kolorze, jednak na życzenie może być barwiona wysokiej jakości pigmentami na szereg pastelowych kolorów.
Farba zawiera nanocząstki srebra, które nadają produktowi właściwości bakterio- i grzybobójcze. W odróżnieniu od innych produktów fotokatalitycznych nie wymaga ciągłego naświetlania w celu aktywacji. Silne działanie bakteriobójcze oraz grzybo-bójcze zachodzi przy oświetleniu, jak również w całkowitej ciemności.

WŁAŚCIWOŚCI FOTOKATALITYCZNE:
Produkt jest skuteczny w usuwaniu zanieczyszczeń gazowych typu miejskiego i przemysłowego takich jak: dym tytoniowy, dwutlenek siarki, tlenek węgla (czad), tlenki azotu, opary aldehydów, alkoholi (metanol, etanol, izopropanol), węglowodorów aromatycznych i alifatycznych (benzen, toluen, etylobenzen, ksylen, nafta, benzyna). Im większa powierzchnia pokryta jest farbą fotokatalityczną, tym też szybciej następuje ich usuwanie z otoczenia. W wyniku przebiegu procesu fotokatalitycznego, zachodzącego w obecności światła i tlenu (zawartego w powietrzu), zanieczyszczenia atmosferyczne, stykając się z pomalowanymi powierzchniami, ulegają utlenieniu przekształcając się w substancje nieszkodliwe dla zdrowia i środowiska naturalnego. Wobec nanokatalizatora (zawartego w farbie) ulegają oczyszczeniu również przebarwienia na powierzchniach ścian, np. plamy z nikotyny. Zjawisko zachodzi przy wykorzystaniu światła bezpośredniego, odbitego, rozproszonego zarówno słonecznego, jak i sztucznego. W przypadku niedostatecznego oświetlenia naturalnego, w celu maksymalnego wykorzystania efektu działania farby, wskazane jest zainstalowanie doświetlenia. Opady atmosferyczne są czynnikiem wpływającym na skuteczność samooczyszczania, jednak nawet wilgoć zawarta w powietrzu (np. w pomieszczeniach) wystarczy do przebiegu procesu.

PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI I STOSOWANIE:
Powierzchnię przeznaczoną do malowania należy dokładnie oczyścić, usunąć luźne płaty farby, odtłuścić. Stare powłoki farb klejowych i wapiennych należy bezwzględnie usunąć. Świeży tynk cementowo-wapienny można malować nie wcześniej niż 4 tygodnie po nałożeniu. Powierzchnie gładkie zmatowić papierem ściernym. Ubytki i spękania uzupełnić szpachlówką akrylową lub gipsem. W przypadku świeżego tynku, niespójnego lub chłonnego podłoża stosować gruntowanie preparatem akrylowym SIL-GRUNT firmy Pigment, co znacznie podniesie trwałość pokrycia. Jest farbą gotową do użycia, jedynie w przypadku zgęstnienia można dodać do 5% wody wodociągowej. Nie dodawać kredy, wapna oraz innych materiałów. Przed malowaniem zawartość opakowania dokładnie wymieszać.

DODATKOWE INFORMACJE:
Najlepsze efekty można uzyskać stosując metodę natryskową. Poszczególne szarże produktu po zakolorowaniu mogą różnić się nieznacznie odcieniem w przypadku niektórych kolorów dostępnych w komputerowym systemie kolorowania. W celu unik-nięcia zauważalnych różnic konieczne jest wykonanie powierzchni stanowiącej odrębną całość architektoniczną, w jednym cyklu roboczym, produktami z tej samej partii produkcyjnej. W przypadku konieczności użycia produktów z różnych partii produkcyjnych zaleca się zmieszanie ich ze sobą w celu ujednolicenia odcienia. Ewentualne poprawki należy wykonywać metodą „mokre na mokre”.

UWAGI:
Ze względu na różnorodne technologie i surowce stosowane w wyrobach przez innych wytwórców, producent nie ponosi odpowiedzialności za skutki mieszania jego wyrobu z innymi produktami. W przypadku barwienia białej farby pigmentami innych producentów należy zawsze przeprowadzić próbę na mniejszej ilości. Farbę należy przechowywać w oryginalnym i szczelnie zamkniętym opakowaniu. Pomieszczenie przed oddaniem do eksploatacji wietrzyć do zaniku zapachu. Chronić przed dziećmi. W przypadku zanieczyszczenia oczu przemyć je dużą ilością wody. W razie podrażnienia oczu lub połknięcia nie-zwłocznie zasięgnąć porady lekarza, pokazać opakowanie lub etykietę.

Zastosowanie farby TITANIUM LX AG nie zwalnia z obowiązku prawidłowego i systematycznego mycia i dezynfekcji powierzchni.

PRZYKŁADOWA PALETA BARW:

paleta kolorów

Kolory oznaczone (*) dostępne po uzgodnieniu, przy zamówieniu minimum 100 L.
Kolory oznaczone (**) dostępne po uzgodnieniu, przy zamówieniu minimum 200 L.
Kolory oznaczone (X) czasowo niedostępne.

 • dostępne kolory: biały, na zamówienie wybrane kolory wg kart NCS lub RAL
 • powłoka: półmatowa
 • klasa odporności na szorowanie: 1, wg normy PN EN 13300
 • malować: wałkiem, pędzlem lub po odpowiednim rozcieńczeniu natryskiem
 • stosować i przechowywać w temp.: 5÷30°C
 • czas schnięcia: ok. 2 godz.
 • zalecana ilość warstw: 2
 • wydajność: 10-12 m2/l
 • mycie urządzeń i rozcieńczanie: woda
 • Atest Higieniczny: NIZP-PZH
 • norma: PN-EN 13300
 • gwarancja: 12 miesięcy od daty produkcji (umieszczonej na pokrywie)

Dobór kolorów według wzorników RAL i NCS

Nasze produkty są dostępne w kolorach według standardów RAL i NCS. Zalecamy wybór na podstawie tych wzorników.

Kolory na monitorze zawsze będą różniły się od rzeczywistych.