Produkty

Latex Ceramic
 • Opakowania 3 l; 10 l
 • Wydajność 12-14 m²/l
 • Atesty NIZP-PZH
 • Norma PN-EN 13300

Cechy produktu:

Wraz z pojawieniem się nowej wersji karty
traci ważność karta poprzednia.

NR BK/B/0406/02/2019

Ważny do: 5.09.2024 r.

Latex Ceramic

LATEKSOWA FARBA CERAMICZNA

PRZEZNACZENIE:
LATEX CERAMIC wodorozcieńczalna farba ceramiczna o wysokiej sile krycia, przeznaczona do malowania ścian i sufitów pomieszczeń szczególnie narażonych na zabrudzenia i z tego powodu często wymagających zmywania, np. obiekty użyteczności publicznej: pomieszczenia służby zdrowia, gastronomiczne, halle hotelowe, biura, urzędy, biblioteki, szkoły, korytarze i klatki schodowe, kuchnie. Daje wodoodporną, gładką, bardzo dobrze kryjącą, powłokę o wysokiej trwałości na różnorodnych materiałach budowlanych, jak: tynki mineralne (gipsowe, cementowe, cementowo-wapienne, silikatowe) i polimerowe (np. akrylowe), cegły, beton, materiały drewnopochodne, płyty gipsowo-kartonowe, tapety z włókna szklanego.
Szczególne właściwości wynikają z zastosowania w farbie wyjątkowych materiałów ceramicznych. Dzięki nowoczesnej technologii wszelkie zabrudzenia usuwa się z niej łatwiej niż ze standardowych powłok. Jest to szczególnie ważne w pomieszczeniach dla dzieci (ślady po kredkach, flamastrach, itp. łatwiej usunąć) oraz w pomieszczeniach, w których mamy do czynienia z bardzo natężonym ruchem komunikacyjnym.

PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI I STOSOWANIE:
Powierzchnię przeznaczoną do malowania należy dokładnie oczyścić, usunąć luźne płaty farby, odtłuścić. Stare powłoki farb klejowych i wapiennych należy bezwzględnie usunąć. Świeży tynk cementowo-wapienny można malować nie wcześniej niż 3-4 tygodnie po nałożeniu. Powierzchnie gładkie zmatowić papierem ściernym. Ubytki i spękania uzupełnić szpachlówką akrylową BIEL-PUTZ lub FILLER firmy Pigment, głębsze ubytki – gipsem. Podłoża należy zagruntować preparatem BIEL-GRUNT lub GRUNDER PC-33 lub Farbą Podkładową firmy Pigment. Przed użyciem farbę należy dokładnie wymieszać. LATEX CERAMIC, jest farbą gotową do użycia, jedynie w przypadku zgęstnienia można dodać do 5% wody. Narzędzia myć po zakończeniu pracy w zwykłej letniej lub ciepłej wodzie z mydłem, następnie opłukać.
Powłoka farby uzyskuje pełne właściwości odpornościowe po 28 dniach od zakończenia malowania.
Usuwanie plam i „trudnych” zabrudzeń z podłoży chropowatych, nierównych może być utrudnione.

DODATKOWE INFORMACJE:
Poszczególne szarże produktu po zakolorowaniu mogą różnić się nieznacznie odcieniem w przypadku niektórych kolorów dostępnych w komputerowym systemie kolorowania. W celu uniknięcia zauważalnych różnic konieczne jest wykonanie powierzchni stanowiącej odrębną całość architektoniczną, w jednym cyklu roboczym, produktami z tej samej partii produkcyjnej. W przypadku konieczności użycia produktów z różnych partii produkcyjnych zaleca się zmieszanie ich ze sobą w celu ujednolicenia odcienia. Ewentualne poprawki należy wykonywać metodą „mokre na mokre”.

UWAGI:
Ze względu na różnorodne technologie i surowce stosowane w wyrobach przez innych wytwórców, producent nie ponosi odpowiedzialności za skutki mieszania jego wyrobu z innymi produktami. W przypadku barwienia białej farby pigmentami innych producentów należy zawsze przeprowadzić próbę na mniejszej ilości. Farbę należy przechowywać w oryginalnym i szczelnie zamkniętym opakowaniu. Pomieszczenie przed oddaniem do eksploatacji wietrzyć do zaniku zapachu. Chronić przed dziećmi. W przypadku zanieczyszczenia oczu przemyć dużą ilością wody. W razie podrażnienia oczu lub połknięcia niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza, pokazać opakowanie lub etykietę.

 • dostępne kolory: biały, na zamówienie wg kart kolorów NCS lub RAL
 • powłoka: mat
 • klasa odporności na szorowanie: 1 wg PN-EN 13300
 • malować: wałkiem, pędzlem lub po odpowiednim rozcieńczeniu natryskiem
 • stosować i przechowywać w temp.: +5÷30 °C
 • czas schnięcia, zależny od podłoża i warunków otoczenia: ok. 2 godz.
 • zalecana ilość warstw: 2, w przypadku niektórych kolorów: 3
 • nanoszenie następnej warstwy: po 4 godz.
 • wydajność: 12-14 m2/l
 • gęstość: ok. 1,4 g/cm3
 • wartość pH: 8,0-9,0
 • mycie narzędzi i rozcieńczanie: woda
 • posiada Atest Higieniczny: NIZP-PZH
 • norma: PN-EN 13300
 • kategoria A/a/FW, dopuszczalna zawartość LZO dla tej kategorii wynosi 30 g/l; farba zawiera < 30 g/l
 • gwarancja: 24 miesiące od daty produkcji (umieszczonej na pokrywie)
 • opakowania: 3 l; 10 l

Dobór kolorów według wzorników RAL i NCS

Nasze produkty są dostępne w kolorach według standardów RAL i NCS. Zalecamy wybór na podstawie tych wzorników.

Kolory na monitorze zawsze będą różniły się od rzeczywistych.