Produkty

Akrylen LAQ
 • Opakowania 0,8 l; 5 l
 • Wydajność 10-12 m²/l
 • Atesty NIZP-PZH

Cechy produktu:

Wraz z pojawieniem się nowej wersji karty
traci ważność karta poprzednia.

NR B/BK/60211/0757/20

Ważny do: 11.12.2025 r.

Akrylen LAQ

WODOROZCIEŃCZALNY LAKIER AKRYLOWY.

Przeznaczenie:
Bezbarwny, wodorozcieńczalny, lakier akrylowy do dekoracyjno-ochronnego pokrywania powierzchni tynków oraz zabezpieczania powłok malarskich (np. akrylowych, lateksowych) nadający im wyższą odporność na ścieranie i zdolność do łatwiejszego utrzymania w czystości. Ze względu na swoje walory dekoracyjno-ochronne może być stosowany do wewnątrz, jak również na zewnątrz pomieszczeń. Powłoki po wyschnięciu charakteryzują się lekkim połyskiem, przeźroczystością, twardością, ale jednocześnie i elastycznością, odpornością na ścieranie, spękania i wodę. Bezwonny lakier znakomicie nadaje się do wykonywania lamperii w pomieszczeniach na stały pobyt ludzi.

Przygotowanie powierzchni i stosowanie:
Lakier nie wymaga rozcieńczania, nadaje się do stosowania w postaci handlowej. Jednak w przypadku zgęstnienia można dodać do 5% wody. Właściwe i staranne przygotowanie powierzchni przed malowaniem jest podstawowym warunkiem uzyskania odpowiedniej jakości powłok. Powierzchnia powinna być sucha, odpylona i czysta. Tynk cementowo-wapienny można lakierować nie wcześniej niż 3-4 tygodnie po nałożeniu. Przed użyciem lakier należy dokładnie wymieszać. Narzędzia myć po zakończeniu pracy w wodzie. Nakładać powłokę równomiernie cienką warstwą, unikając nadmiaru. Nie dopuszczać do powstawania zacieków. Aby uzyskać grubszą warstwę (o wyższym połysku) lakierować kilkakrotnie. Powłoka lakieru uzyskuje pełne właściwości odpornościowe po 28 dniach od zakończenia malowania.

Uwagi:
Ze względu na różnorodne technologie i surowce stosowane w wyrobach przez innych wytwórców, producent nie ponosi odpowiedzialności za skutki mieszania jego produktu z innymi produktami. Przechowywać w oryginalnym i szczelnie zamkniętym opakowaniu. Pomieszczenie przed oddaniem do eksploatacji wietrzyć do zaniku zapachu. Chronić przed dziećmi. W przypadku zanieczyszczenia oczu przemyć je dużą ilością wody. W razie podrażnienia oczu lub połknięcia niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza, pokazać opakowanie lub etykietę.

 • postać: mlecznobiała ciecz, po wyschnięciu – powłoka bezbarwna
 • malować: pędzlem, wałkiem lub natryskiem
 • stosować i przechowywać w temp.: nie niższej niż +5°C i nie wyższej niż 30°C
 • czas schnięcia, przy temp. 20°C i wilgotności wzgl. powietrza 65%:  ok. 2 godz.
 • zalecana ilość warstw: 1-3 (zależnie od potrzeby)
 • nanoszenie następnej warstwy: po 2 godz.
 • wydajność: 10-12 m2/l
 • gęstość: ok. 1,0 g/cm3
 • wartość pH: 8,0-9,0
 • mycie narzędzi i rozcieńczanie: woda
 • Atest Higieniczny: NIZP-PZH
 • gwarancja: 24 miesiące od daty produkcji (umieszczonej na pokrywie)
 • opakowania: 0,8 l; 5 l

Produkty wymagane

Produkty zalecane

Może spodoba się również…