Produkty

 • Opakowania 0,7 L; 5 L; 10 L (?)
 • Wydajność 6-8 m²/L
 • Atesty NIZP-PZH
 • Norma PN-C-81906:2003

Cechy produktu:

Wraz z pojawieniem się nowej wersji karty
traci ważność karta poprzednia.

NR B/BK/60211/0292/2021

Ważny do: 15.07.2026 r.

EPIMAL STAL

FARBA EPOKSYDOWA DWUSKŁADNIKOWA, ANTYKOROZYJNA DO GRUNTOWANIA

PRZEZNACZENIE:
EPIMAL STAL jest dwuskładnikową wodorozcieńczalną farbą epoksydową przeznaczoną do antykorozyjnego gruntowania powierzchni stalowych przed malowaniem farbą nawierzchniową, szczególnie powierzchni narażonych na częsty kontakt z agresywnymi chemikaliami. Może być stosowany też na inne materiały budowlane, jak: powierzchnie betonowe (np. posadzki, konstrukcje, ogrodzenia, tarasy, filary, przęsła), tynki, cegły. EPIMAL STAL tworzy trwałą, wodoodporną, powłokę antykorozyjną w znacznym stopniu odporną również na czynniki chemiczne (rozcieńczone kwasy, alkalia, sole, oleje, smary, paliwa, rozpuszczalniki, detergenty itp.). Zawiera pigmenty antykorozyjne bez ołowiu, chromu, kadmu i innych metali szkodliwych dla zdrowia i środowiska naturalnego oraz wodną dyspersję żywicy epoksydowej, specjalnie dobrane, odporne chemicznie wypełniacze mineralne i syntetyczne oraz środki modyfikujące.

PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI I STOSOWANIE:
W przypadku zgęstnienia można dodać do 5% wody wodociągowej (wodę dodawać dopiero po zmieszaniu farby z utwardzaczem). W żadnym wypadku nie wolno dodawać kredy, wapna, suchych farb klejowych, farb emulsyjnych ani w żaden inny sposób modyfikować jej składu. Podłoże powinno być nośne, czyste, pozbawione tłustych plam i pyłu. Powierzchnię przeznaczoną do odnowienia należy dokładnie odpylić i odtłuścić (szczególnie ślady olejów i smarów), oczyścić z pozostałości rdzy przez szlifowanie, a w szczególnych przypadkach przez piaskowanie. Stare łuszczące się i spękane powłoki farb należy bezwzględnie usunąć. Powierzchnie gładkie zmatowić papierem ściernym. Po dodaniu utwardzacza do farby mieszać całość przez 5 minut. Pozostawić farbę na 30 minut pod przykryciem, następnie po ponownym przemieszaniu farba nadaje się do malowania. Farba po wymieszaniu z utwardzaczem powinna zostać zużyta w ciągu 2 godzin.

WAŻNE! Przed oddaniem pomieszczenia do eksploatacji wietrzyć do zaniku zapachu.
NIE STOSOWAĆ FARBY BEZ UTWARDZACZA!

ZALECENIA BHP:
Stosować zwykłe środki ostrożności jak przy pracy z innymi wodnymi wyrobami lakierniczymi. Chronić oczy i powierzchnię skóry przed bezpośrednim kontaktem z farbą. W przypadku zanieczyszczenia zmyć skórę wodą i mydłem, zabrudzoną odzież zmienić. Oczy natychmiast przepłukać dużą ilością bieżącej wody, przez co najmniej 20 minut. W przypadku podrażnienia udać się do lekarza. Po przypadkowym spożyciu przepłukać usta wodą, następnie podać do picia dużą ilość wody. Nie wywoływać wymiotów.

Uwagi:
Przed stosowaniem farbę dokładnie wymieszać z utwardzaczem. Nie zmieniać zalecanych proporcji farba : utwardzacz. Może to spowodować znaczne obniżenie twardości powłoki i innych parametrów technicznych. Nie malować na zewnątrz podczas silnego nasłonecznienia i deszczu. Nie malować powierzchni mokrych i nagrzanych, np. w wyniku silnego nasłonecznienia. Powierzchnia musi być dokładnie oczyszczona. Szczególną uwagę należy zwrócić na odtłuszczenie. Do czasu całkowitego wyschnięcia chronić świeżą powłokę farby przed opadami. Nie stosowanie się do niniejszych zaleceń może powodować łuszczenie się farby oraz utratę uprawnień gwarancyjnych. Chronić przez zamarznięciem.

 • kolory: szary
 • malować: wałkiem, pędzlem lub natryskiem
 • natrysk hydrodynamiczny: średn. dyszy 0,17-0,21 mm, ciśn. na dyszy 120-230 bar
 • zalecana proporcja: 4,5 L farby i 0,5 L utwardzacza
 • stosować i przechowywać w temp.: 15÷25°C i wilgotności względnej powietrza poniżej 75%
 • temp. malowanego podłoża: 15÷25°C (minimum 3°C powyżej punktu rosy)
 • czas schnięcia, przy temp. podłoża 20°C i wilgotności względnej powietrza 65% (obniżenie temperatury i wzrost wilgotności przedłuża czas schnięcia): pyłosuchość: ok. 2 godz.,
  nakładanie farby nawierzchniowej: po 8 godz., pełne utwardzenie: po 7 dniach
 • czas odczekania przed malowaniem po zmieszaniu z utwardzaczem (przy 20°C): 30 minut
 • czas przydatności do stosowania po czasie odczekania (przy 20°C): ok. 2 godz.
 • zawartość części nielotnych: 46±1 % obj.
 • zalecana ilość warstw: 1-2
 • wydajność: 6-8 m2/L (w zależności od metody nakładania)
 • gęstość farby: ok. 1,5 g/cm3
 • mycie narzędzi (do czasu utwardzenia): woda
 • Atest Higieniczny: NIZP-PZH
 • norma: PN-C-81906:2003
 • gwarancja: 18 miesięcy od daty produkcji (w oryginalnym, nieuszkodzonym opakowaniu)
 • opakowania: zestaw (A+B) 0,7 L; 5 L; 10 L (?)

Dobór kolorów według wzorników RAL i NCS

Nasze produkty są dostępne w kolorach według standardów RAL i NCS. Zalecamy wybór na podstawie tych wzorników.

Kolory na monitorze zawsze będą różniły się od rzeczywistych.

Produkty wymagane

Produkty zalecane

Może spodoba się również…