Produkty

Epimal Stal
 • Opakowania 0,7 l (A+B); 5 l (A+B)
 • Wydajność 6-8 m²/l
 • Atesty NIZP-PZH
 • Norma PN-C-81906:2003

Cechy produktu:

Wraz z pojawieniem się nowej wersji karty
traci ważność karta poprzednia.

NR BK/B/0345/01/2018

Ważny do: 25.05.2021 r.

Epimal Stal

DWUSKŁADNIKOWY, ANTYKOROZYJNY DO GRUNTOWANIA.

Przeznaczenie:
EPIMAL STAL jest dwuskładnikową wodorozcieńczalną farbą epoksydową przeznaczoną do antykorozyjnego gruntowania powierzchni stalowych przed malowaniem farbą nawierzchniową, szczególnie powierzchni narażonych na częsty kontakt z agresywnymi chemikaliami. Może być stosowany też na inne materiały budowlane, jak: powierzchnie betonowe (np. posadzki, konstrukcje, ogrodzenia, tarasy, filary, przęsła), tynk, cegły. EPIMAL STAL daje trwałą, wodoodporną, powłokę antykorozyjną w znacznym stopniu odporną również na czynniki chemiczne (rozcieńczone kwasy, alkalia, sole, oleje, smary, paliwa, rozpuszczalniki, detergenty itp. Zawiera pigmenty antykorozyjne bez ołowiu, chromu, kadmu i innych metali szkodliwych dla zdrowia i środowiska naturalnego. Zawiera wodną dyspersję żywicy epoksydowej, pigmenty antykorozyjne, specjalnie dobrane, odporne chemicznie wypełniacze mineralne i syntetyczne oraz środki modyfikujące. Jako utwardzacz stosowany jest wodny roztwór adduktu epoksy – poliaminowego.
Produkt posiada Atest PZH dopuszczający powłoki do pośredniego kontaktu z żywnością.

Przygotowanie powierzchni i stosowanie:
Jest farbą gotową do użycia, jedynie w przypadku zgęstnienia można dodać do 5% wody wodociągowej. W żadnym wypadku nie wolno dodawać kredy, wapna, suchych farb klejowych, farb emulsyjnych ani w żaden inny sposób modyfikować jej składu. Podłoże powinno być suche, nośne, czyste, pozbawione tłustych plam i pyłu. Powierzchnię przeznaczoną do odnowienia należy dokładnie odpylić i odtłuścić (szczególnie ślady olejów i smarów), oczyścić z pozostałości rdzy przez szlifowanie, a w szczególnych przypadkach przez piaskowanie. Stare łuszczące się i spękane powłoki farb należy bezwzględnie usunąć. Powierzchnie gładkie zmatowić papierem ściernym. Po dodaniu utwardzacza do farby mieszać całość przez 5 minut. Po wymieszaniu pozostawić farbę na 30 minut pod przykryciem, następnie po przemieszaniu farba nadaje się do malowania. Od tego czasu farba powinna zostać zużyta w ciągu 2 godzin. Przed oddaniem do eksploatacji pomieszczenia wietrzyć do zaniku zapachu. Farba nie jest powłoką finalną – przed oddaniem do eksploatacji powinna zostać pokryta farbą nawierzchniową, np. EPIMAL 200 firmy Pigment.

Zalecenia BHP:
Stosować zwykłe środki ostrożności jak przy pracy z innymi wodnymi produktami lakierniczymi. Chronić oczy i powierzchnię skóry przed bezpośrednim kontaktem z produktem. W przypadku zanieczyszczenia zmyć skórę wodą i mydłem, zabrudzoną odzież zmienić. Oczy natychmiast przepłukać dużą ilością bieżącej wody, przez co najmniej 20 minut. W przypadku podrażnienia udać się do lekarza.

Uwagi:

 • Przed stosowaniem farbę dokładnie wymieszać z utwardzaczem. Nie zmieniać zalecanych proporcji farba : utwardzacz. Może to spowodować znaczne obniżenie twardości powłoki i
  innych parametrów technicznych.
 • Nie malować na zewnątrz podczas silnego nasłonecznienia i deszczu. Nie malować powierzchni mokrych i nagrzanych, np. w wyniku silnego nasłonecznienia.
 • Powierzchnia musi być dokładnie oczyszczona. Szczególną uwagę należy zwrócić na odtłuszczenie.
 • Do czasu całkowitego wyschnięcia chronić świeżą powłokę farby przed opadami.
 • Nie stosowanie się do niniejszych zaleceń może powodować łuszczenie się farby oraz utratę uprawnień gwarancyjnych.
 • Chronić przez zamarznięciem.
 • kolory: szary, czerwony tlenkowy
 • malować: wałkiem, pędzlem lub natryskiem
 • natrysk hydrodynamiczny: średn. dyszy 0,17-0,21 mm, ciśn. na dyszy 120-230 bar
 • zalecana proporcja: 4,5 l farby i 0,5 l utwardzacza
 • stosować i przechowywać w temp.: +15÷35°C i wilgotności względnej powietrza poniżej 75%
 • temperatura malowanego podłoża: +15÷35°C (minimum 3°C powyżej punktu rosy)
 • czas schnięcia, przy temp. podłoża 20°C i wilgotności względnej powietrza 65% (obniżenie temperatury i wzrost wilgotności przedłuża czas schnięcia): pyłosuchość: ok. 1 godz., nakładanie farby nawierzchniowej: po 8 godz., ruch pieszy: po 24 godz., pełne utwardzenie: po 7 dniach
 • czas odczekania przed malowaniem po zmieszaniu z utwardzaczem (przy 20°C): 30 minut
 • czas przydatności do stosowania po czasie odczekania (przy 20°C): ok. 2 godz.
 • zawartość części nielotnych: 46 ± 1 % obj.
 • zalecana ilość warstw: 1-2
 • wydajność: 6-8 m2/l (w zależności od metody nakładania)
 • gęstość farby: ok. 1,5 g/cm3
 • mycie narzędzi (do czasu utwardzenia): woda
 • Atest Higieniczny: NIZP-PZH
 • norma: PN-C-81906:2003
 • gwarancja: 12 miesięcy od daty produkcji
 • opakowania: 0,7 l (A+B); 5 l (A+B)

Dobór kolorów według wzorników RAL i NCS

Nasze produkty są dostępne w kolorach według standardów RAL i NCS. Zalecamy wybór na podstawie tych wzorników.

Kolory na monitorze zawsze będą różniły się od rzeczywistych.

Produkty wymagane

Produkty zalecane

Może spodoba się również…