Produkty

 • Opakowania 5 L; 10 L
 • Wydajność 8-10 m²/L
 • Atesty NIZP-PZH
 • Norma PN-EN 13300

Cechy produktu:

Wraz z pojawieniem się nowej wersji karty
traci ważność karta poprzednia.

NR B/BK/60211/0293/2021

Ważny do: 15.07.2026 r.

ANTIREFLEX

FARBA ANTYREFLEKSYJNA DO SUFITÓW

PRZEZNACZENIE:
Wodorozcieńczalna, matowa farba, eliminująca refleksy powstające z odbicia światła, przeznaczona do malowania sufitów suchych pomieszczeń mieszkalnych, użyteczności publicznej (gastronomicznych, hotelowych, biur, urzędów, bibliotek, szkół, przedszkoli), służby zdrowia (szpitali, przychodni, sanatoriów). Szczególnie zalecana do malowania dużych jednolitych powierzchni, gdzie wymagane jest głęboko matowe wykończenie eliminujące refleksy powstające z odbicia światła pochodzącego z dużych jasnych powierzchni (np. okien, niezależnie od kąta padania tego światła), a ujawniające niedoskonałości podłoża, ślady pędzla lub wałka oraz ślady wykonywanych poprawek.
Tworzy odporną na zmywanie, dobrze kryjącą, głęboko matową powłokę. W przypadku nieznacznego zabrudzenia powłokę farby można zmywać wodą z dodatkiem łagodnych detergentów.
Może być stosowana na powierzchniach budowlanych, takich jak: tynki i gładzie mineralne (gipsowe, cementowe, cementowo-wapienne, silikatowe) i polimerowe (np. akrylowe), beton, płyty gipsowo-kartonowe, tapety z włókna szklanego.

PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI I STOSOWANIE:
Farba jest gotowa do stosowania. Przed użyciem dokładnie wymieszać zawartość opakowania. W przypadku zgęstnienia można dodać do 5% wody. Nie dodawać kredy, wapna oraz innych materiałów. Nie mieszać z innymi wyrobami. Powierzchnię przeznaczoną do malowania należy dokładnie oczyścić, usunąć luźne płaty farby, odtłuścić i osuszyć i zagruntować preparatem BIEL-GRUNT firmy Pigment. Stare powłoki farb klejowych i wapiennych należy bezwzględnie usunąć. Świeże tynki cementowo-wapienne można malować dopiero po 3-4 tygodniach od nałożenia. Powierzchnie gładkie zmatowić papierem ściernym. Ubytki i spękania uzupełnić szpachlówką akrylową BIEL-PUTZ lub FILLER PC 01 firmy Pigment, większe ubytki -gipsem. Podłoża surowe, pylące, niespójne lub chłonące nadmiernie wodę należy zagruntować preparatem GRUNDER PC-33 lub FARBĄ PODKŁADOWĄ firmy Pigment.

DODATKOWE INFORMACJE:
Najlepsze efekty można uzyskać stosując metodę natryskową. Przy tradycyjnych metodach malowania (wałek, pędzel), przy niewłaściwym doborze narzędzia, technice malowania i niesprzyjających warunkach (temperatury i wilgotności względnej powietrza) efekty mogą być gorsze. Pierwszą warstwę nanosić równolegle do okna (do ściany z większą ilością okien), a drugą finalną prostopadle do okna (do ściany z większą ilością okien). Ewentualne poprawki należy wykonywać metodą „mokre na mokre.

UWAGI:
Ze względu na różnorodne technologie i surowce stosowane w wyrobach przez innych wytwórców, producent nie ponosi odpowiedzialności za skutki mieszania jego wyrobu z innymi produktami. Farbę należy przechowywać w oryginalnym i szczelnie zamkniętym opakowaniu. Pomieszczenie przed oddaniem do eksploatacji wietrzyć do zaniku zapachu. Chronić przed dziećmi. W przypadku zanieczyszczenia oczu przemyć dużą ilością wody. W razie podrażnienia lub połknięcia niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza, pokazać opakowanie lub etykietę.

 • dostępne kolory: biały
 • powłoka: głęboki mat
 • malować: wałkiem, pędzlem, po odpowiednim rozcieńczeniu natryskiem
 • stosować i przechowywać w temp.: 5÷25°C
 • gęstość wg PN-82/C-81551: ok. 1,38 g/cm³
 • nanoszenie kolejnej warstwy, 20°C, wilg. wzg.
 • powietrza 50%: po minimum 4 godz.
 • lepkość Brookfield 20±2°C wg PN-ISO 2555: 10000÷15000 mPa•s
 • klasa odporności na szorowanie: 3 wg PN-EN 13300
 • wartość pH wg PN-C-04963: 8,0-8,5
 • zawartość części stałych PN-EN ISO 3251: 46,0÷47,0 % wag.
 • czas schnięcia w 23±2 °C, PN-C-81519: 2 godz.
 • zalecana grubość powłoki na mokro PN-EN ISO 2808: 90-100 μm
 • największy rozmiar ziarna (granulacja), PN-EN 13300: drobna do 100 μm
 • współczynnik przenikania pary wodnej: duży > 150 g/(m2•24 h); sd < 0,14 m
 • zalecana ilość warstw: 2, w szczególnych przypadkach: 3
 • wydajność: 8-10 m²/L
 • mycie narzędzi i rozcieńczanie: woda
 • Norma: PN-EN 13300
 • Atest Higieniczny: NIZP-PZH
 • kat. A/a/FW, dopuszczalna zawartość LZO dla tej kategorii wynosi: 30 g/L; produkt zawiera<10 g/L
 • gwarancja: 24 miesiące od daty produkcji umieszczonej na pokrywie (w oryginalnym, nieuszkodzonym opakowaniu)
 • opakowania: 5 L; 10 L