Produkty

Farba na beton
 • Opakowania 5 L; 10 L
 • Wydajność 8-10 m²/L
 • Atesty NIZP-PZH
 • Norma PN-C-81914:2002

Cechy produktu:

Wraz z pojawieniem się nowej wersji karty
traci ważność karta poprzednia.

NR B.BK.60111.0377.2023

Ważny do: 9.08.2028 r.

FARBA NA BETON

FARBA AKRYLOWO-SILIKONOWA NA BETON

PRZEZNACZENIE:
Produkt jest wodorozcieńczalną farbą akrylowo-silikonową przeznaczoną do malowania elementów budowlanych zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz pomieszczeń. Szczególnie zalecana jest do malowania elementów betonowych, np. lekko obciążone posadzki, powierzchnie konstrukcji betonowych (np. ogrodzenia, tarasy, filary, przęsła). Zawiera wodną dyspersję akrylową i emulsję silikonową, trwałe pigmenty, wypełniacze mineralne oraz środki modyfikujące. Daje jednorodną, dobrze kryjącą, gładką, elastyczną powłokę. Może być stosowana na różnorodne materiały budowlane, jak: tynk, beton, cegły, gips, materiały drewnopochodne, płyty kartonowo – gipsowe, dając trwałą, wodoodporną, elastyczną powłokę. Zabrudzoną powierzchnię farby można zmywać wilgotną szmatką lub gąbką.
Zabezpiecza ściany zewnętrzne budynków przed wchłanianiem wilgoci. Powierzchniom wewnątrz pomieszczeń nadaje estetyczny i trwały wygląd, znacznie ograniczając ich brudzenie się. W przypadku konstrukcji betonowych ogranicza penetrację do wnętrza betonu gazów z atmosfery (np. SO2), wywołujących m.in. korozję prętów zbrojenia.

PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI I STOSOWANIE:
Jest farbą gotową do użycia, jedynie w przypadku zgęstnienia można dodać do 5% wody. W żadnym wypadku nie wolno dodawać kredy, wapna oraz innych podobnych materiałów. Powierzchnię przeznaczoną do malowania należy dokładnie oczyścić, usunąć luźne płaty farby, mech, porosty, odtłuścić. Stare powłoki farb klejowych i wapiennych należy bezwzględnie usunąć. Świeży tynk cementowo-wapienny można malować nie wcześniej niż 4 tygodnie po nałożeniu. Powierzchnie gładkie zmatowić papierem ściernym. Ubytki i spękania uzupełnić: wewnątrz pomieszczeń – szpachlówką akrylową lub gipsem, na zewnątrz – zaprawą cementową. Podłoże należy koniecznie zagruntować preparatem akrylowym głęboko penetrującym Sil-Grunt firmy Pigment, co znacznie podniesie trwałość pokrycia i zapobiegnie łuszczeniu powłoki. Przed stosowaniem farbę dokładnie wymieszać. Nie malować podczas silnego nasłonecznienia i deszczu.

DODATKOWE INFORMACJE:
Najlepsze efekty można uzyskać stosując metodę natryskową. Poszczególne szarże produktu mogą różnić się nieznacznie odcieniem. W celu uniknięcia zauważalnych różnic konieczne jest wykonanie powierzchni stanowiącej odrębną całość architektoniczną, w jednym cyklu roboczym, produktami z tej samej partii produkcyjnej. W przypadku konieczności użycia produktów z różnych partii produkcyjnych zaleca się zmieszanie ich ze sobą w celu ujednolicenia odcienia. Ewentualne poprawki należy wykonywać metodą „mokre na mokre”.

UWAGI:
Ze względu na różnorodne technologie i surowce stosowane w wyrobach przez innych wytwórców, producent nie ponosi odpowiedzialności za skutki mieszania jego wyrobu z innymi produktami. W przypadku barwienia białej farby pigmentami innych producentów należy zawsze przeprowadzić próbę na mniejszej ilości. Farbę należy przechowywać w oryginalnym i szczelnie zamkniętym opakowaniu.

 • dostępne kolory: szara (~RAL 7004), brązowa (~RAL 8017), czerwona tlenkowa (~RAL 3009), biała (~RAL 9003); (powyżej 200 L, kolor może być przygotowany na zamówienie wg systemów
  NCS lub RAL)
 • powłoka: półmatowa
 • malować: wałkiem, pędzlem lub po odpowiednim rozcieńczeniu natryskiem
 • stosować i przechowywać w temp.: 5÷30°C
 • gęstość, 20 ± 0,5°C: ok. 1,30 g/cm³
 • nanoszenie kolejnej warstwy, 20°C, wilg. wzg. powietrza 50%: po 2 godz.
 • lepkość Brookfield 20±2°C, wg PN-ISO 2555: 10000÷15000 mPa·s
 • wartość pH wg PN-C-04963: 8,0-9,0
 • zawartość części stałych PN-EN ISO 3251: 56,0÷58,0 % wag.
 • czas schnięcia w 23±2 °C, PN-C-81519: 2 godz.
 • zalecana grubość powłoki na mokro: PN-EN ISO 2808: 90-100 μm,- największy rozmiar ziarna (granulacja), PN-EN 13300: drobna do 100 μm
 • zalecana ilość warstw: 2
 • wydajność: 8-10 m²/L
 • mycie urządzeń i rozcieńczanie: woda
 • Atest Higieniczny: NIZP-PZH
 • gwarancja: 12 miesięcy od daty produkcji (umieszczonej na pokrywie)
 • opakowania: 5 L; 10 L

Dobór kolorów według wzorników RAL i NCS

Nasze produkty są dostępne w kolorach według standardów RAL i NCS. Zalecamy wybór na podstawie tych wzorników.

Kolory na monitorze zawsze będą różniły się od rzeczywistych.