Produkty

Eco Biała
 • Opakowania 5 l; 10 l
 • Wydajność ok. 8 m²/l
 • Atesty NIZP-PZH
 • Norma PN-C-81914:2002

Cechy produktu:

Wraz z pojawieniem się nowej wersji karty
traci ważność karta poprzednia.

NR HK/B/1024/06/2017

Ważny do: 15.12.2022 r.

Eco Biała deweloperska

Modyfikowana akrylowa farba emulsyjna.

Przeznaczenie:
EcoBiała jest wodorozcieńczalną farbą akrylową przeznaczoną do dekoracyjnego i ochronnego malowania ścian i sufitów wewnątrz pomieszczeń mieszkalnych wykonanych z różnego rodzaju podłoży mineralnych takich jak tynki gipsowe, cementowe, cementowo wapienne, cegły, beton oraz drewno, materiały drewnopochodne i płyty gipsowo-kartonowe.

Przygotowanie powierzchni i stosowanie:
Powierzchnię przeznaczoną do malowania należy dokładnie oczyścić, usunąć luźne płaty farby, odtłuścić i osuszyć. Stare powłoki farb klejowych i wapiennych należy bezwzględnie usunąć. Świeże tynki należy malować po 3-4 tygodniach sezonowania. Ubytki i spękania uzupełnić szpachlówką akrylową, gipsem lub gładzią. Podłoża py-liste, silnie chłonące wodę należy zagruntować preparatem Biel-Grunt lub Grunder. Przed użyciem farbę należy dokładnie wymieszać. W przypadku koloryzowania farby pigmentami innych producentów należy przeprowadzić próbę. Farbę należy przechowywać w oryginalnym i szczelnie zamkniętym opakowaniu.

Uwagi:
Pomieszczenie przed oddaniem do eksploatacji wietrzyć do zaniku zapachu. Chronić przed dziećmi. W przypadku zanieczyszczenia oczu przemyć dużą ilością wody i zwrócić się o pomoc lekarską. W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza, pokaż opakowanie lub etykietę.

Produkt dostępny tylko w białym kolorze, nie jest barwiony.

 • malować wałkiem, pędzlem lub natryskiem,
 • stosować i przechowywać w temp. +5+30°C,
 • czas schnięcia: około 2 godziny,
 • ilość warstw: 2-3,
 • wydajność: ok. 8 m2/l,
 • mycie narzędzi: woda wodociągowa
 • Atest Higieniczny  NIZP-PZH,
 • kat. A/a/FW. Dopuszczalna zawartość LZO dla tej kategorii: 30 g /l, wyrób zawiera < 30 g / l.
 • Norma: PN-C-81914:2002
 • Gwarancja: 18 miesięcy od daty produkcji.