Produkty

 • Opakowania 5 l; 10 l
 • Wydajność min. 8 m²/l
 • Atesty NIZP-PZH
 • Norma PN-C-81914:2002

Cechy produktu:

Wraz z pojawieniem się nowej wersji karty
traci ważność karta poprzednia.

NR HK/B/1024/06/2017

Ważny do: 15.12.2022 r.

Bielanit

Biała akrylowa farba emulsyjna.

Przeznaczenie:
Bielanit – nowoczesna wodorozcieńczalna farba akrylowa do dekoracyjnego i ochronnego malowania ścian i sufitów z zapraw cementowych, cementowo-wapiennych, gipsowych, drewnianych oraz płyt gipsowo-kartonowych i materiatów drewnopochodnych.

Przygotowanie powierzchni i stosowanie:
Podłoże przeznaczone do malowania powinno być suche, odtłuszczone i odpylone. Świeże tynki należy malować po upływie 3-4 tygodni od nałożenia. Stare powłoki farb klejowych, wapiennych oraz źle przylegające powłoki farb emulsyjnych należy usunąć, a podłoże zmyć wodą i pozostawić do wyschnięcia. Podłoża luźno związane, mocno chłonne i skredowane zaleca się zagruntować preparatem Biel-Grunt lub Sil-Grunt. Przed użyciem farbę należy dokładnie wymieszać. Malować pędzlem, wałkiem lub przez natrysk w temperaturze powyżej +5°C. Podczasi po zakończeniu malowania wietrzyć do zaniku zapachu. Narzędzia należy umyć wodą.

Uwagi:
Ze względu na różnorodne technologie i surowce stosowane w wyrobach przez innych wytwórców, producent nie ponosi odpowiedzialności za skutki mieszania jego wyrobu z innymi produktami. W przypadku barwienia białej farby pigmentami innych producentów należy zawsze przeprowadzić próbę na mniejszej ilości. Pomieszczenie przed oddaniem do eksploatacji wietrzyć do zaniku zapachu. Chronić przed dziećmi. W przypadku zanieczyszczenia oczu przemyć dużą ilością wody i zwrócić się o pomoc lekarską. W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza, pokaż opakowanie lub etykietę.

Produkt dostępny tylko w białym kolorze, nie jest barwiony.

 • malować wałkiem, pędzlem lub natryskiem,
 • stosować i przechowywać w temp. +5-30°C,
 • czas schnięcia: 2 godziny,
 • ilość warstw: 1-2,
 • nanoszenie następnej warstwy: po 2 godzinach,
 • wydajność przy jednej warstwie: 8-10 m2/l,
 • mycie narzędzi i rozcieńczanie: woda wodociągowa.
 • posiada Atest Higieniczny  NIZP-PZH,
 • kat. A/a/FW. Dopuszczalna zawartość LZO dla tej kategorii: 30 g /l, wyrób zawiera < 30 g / l.
 • Norma: PN-C-81914:2002
 • gwarancja 18 m-cy od daty produkcji (umieszczonej na pokrywie)