Produkty

Bielanit
 • Opakowania 5 l; 10 l
 • Wydajność 8-10 m²/l
 • Atesty NIZP-PZH
 • Norma PN-C-81914:2002

Cechy produktu:

Wraz z pojawieniem się nowej wersji karty
traci ważność karta poprzednia.

NR HK/B/1024/06/2017

Ważny do: 15.12.2022 r.

Bielanit

BIAŁA AKRYLOWA FARBA EMULSYJNA.

Przeznaczenie:
Wodorozcieńczalna farba akrylowa przeznaczona do malowania powierzchni ścian i sufitów wewnątrz pomieszczeń. Tworzy jednorodną, dobrze kryjącą, matową, śnieżnobiałą powłoką przepuszczalną dla par i gazów („oddychanie” ścian).
Może być stosowana na różnorodne materiały budowlane, takie jak: tynki mineralne i polimerowe (np. akrylowe), beton, cegły, gips, tapety papierowe, w tym na tzw. rauhfazę, tworząc gładkie, elastyczne powłoki. W przypadku farby BIELANIT zabrudzone powłoki można oczyścić przez lekkie przetarcie wilgotną szmatką.

Przygotowanie powierzchni i stosowanie:
Jest farbą gotową do użycia, jedynie w przypadku zgęstnienia można dodać do 5% wody wodociągowej. W żadnym wypadku nie wolno dodawać kredy oraz innych materiałów.
Powierzchnię przeznaczoną do malowania należy dokładnie oczyścić, usunąć luźne płaty farby, odtłuścić. Stare powłoki farb klejowych i wapiennych należy bezwzględnie usunąć. Świeży tynk cementowo-wapienny można malować nie wcześniej niż 4 tygodnie po nałożeniu. Powierzchnie gładkie zmatowić papierem ściernym. Ubytki i spękania uzupełnić szpachlówką BIEL-PUTZ lub FILLER firmy Pigment, większe – gipsem lub zaprawą cementową. Niespójne lub chłonne podłoże należy zagruntować preparatem akrylowym BIEL-GRUNT firmy Pigment, co znacznie podniesie trwałość pokrycia.

Dodatkowe informacje:
Najlepsze efekty można uzyskać stosując metodę natryskową. W przypadku konieczności użycia produktów z różnych partii produkcyjnych zaleca się zmieszanie ich ze sobą w celu ujednolicenia odcienia. Ewentualne poprawki należy wykonywać metodą „mokre na mokre”.

Produkt dostępny tylko w białym kolorze, nie jest barwiony.

 • dostępne kolory: biały
 • malować: wałkiem, pędzlem lub natryskiem
 • stosować i przechowywać w temp.: +5÷30°C
 • czas schnięcia: 2 godz.
 • ilość warstw: 2
 • nanoszenie następnej warstwy: po 2 godz.
 • wydajność: 8-10 m2/l
 • mycie narzędzi i rozcieńczanie: woda
 • Atest Higieniczny: NIZP-PZH
 • kat. A/a/FW. Dopuszczalna zawartość LZO dla tej kategorii: 30 g/l. Farba zawiera <30 g/l.
 • norma: PN-C-81914:2002
 • gwarancja: 12 miesięcy od daty produkcji (umieszczonej na pokrywie)