Produkty

Bielanit
 • Opakowania 5 L; 10 L
 • Wydajność 8-10 m²/L
 • Atesty NIZP-PZH
 • Norma PN-C-81914:2002

Cechy produktu:

Wraz z pojawieniem się nowej wersji karty
traci ważność karta poprzednia.

NR B/BK/60111/0662/2022

Ważny do: 28.12.2027 r.

BIELANIT

AKRYLOWA FARBA EMULSYJNA

PRZEZNACZENIE:
Wodorozcieńczalna farba akrylowa przeznaczona do malowania powierzchni ścian i sufitów wewnątrz pomieszczeń. Tworzy jednorodną, dobrze kryjącą, matową, śnieżnobiałą powłoką przepuszczalną dla par i gazów („oddychanie” ścian). Może być stosowana na różnorodne materiały budowlane, takie jak: tynki mineralne i polimerowe (np. akrylowe), beton, cegły, gips, tapety papierowe, w tym na tzw. rauhfazę, tworząc gładkie, elastyczne powłoki.
W przypadku farby BIELANIT zabrudzone powłoki można oczyścić przez lekkie przetarcie wilgotną szmatką.

PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI I STOSOWANIE:
Jest farbą gotową do użycia, jedynie w przypadku zgęstnienia można dodać do 5% wody wodociągowej. W żadnym wypadku nie wolno dodawać kredy oraz innych materiałów.
Powierzchnię przeznaczoną do malowania należy dokładnie oczyścić, usunąć luźne płaty farby, odtłuścić. Stare powłoki farb klejowych i wapiennych należy bezwzględnie usunąć. Świeży tynk cementowo-wapienny można malować nie wcześniej niż 4 tygodnie po nałożeniu. Powierzchnie gładkie zmatowić papierem ściernym. Ubytki i spękania uzupełnić szpachlówką BIEL-PUTZ lub FILLER firmy Pigment, większe – gipsem lub zaprawą cementową. Niespójne lub chłonne podłoże należy zagruntować preparatem akrylowym BIELGRUNT firmy Pigment, co znacznie podniesie trwałość pokrycia.

DODATKOWE INFORMACJE:
Najlepsze efekty można uzyskać stosując metodę natryskową. Produkt nie jest przewidziany do koloryzowania w systemie barwienia. W przypadku konieczności użycia produktów z różnych partii produkcyjnych zaleca się zmieszanie ich ze sobą w celu ujednolicenia odcienia. Ewentualne poprawki należy wykonywać metodą „mokre na mokre”.

*Produkt dostępny tylko w białym kolorze.

 • dostępne kolory: biały
 • malować: wałkiem, pędzlem lub po odpowiednim rozcieńczeniu natryskiem
 • rodzaj farby: III (odporna na tarcie na sucho)
 • stosować i przechowywać w temp.: 5÷25°C
 • gęstość wg PN-82/C-81551: ok. 1,52 g/cm³
 • nanoszenie kolejnej warstwy, 20°C, wilg. wzg. powietrza 50%: po 2 godz.
 • lepkość Brookfield 20±2°C, wg PN-ISO 2555: 15000÷20000 mPa•s
 • wartość pH wg PN-C-04963: 8,0-9,0
 • zawartość części stałych PN-EN ISO 3251: 55,0÷56,0 % wag.
 • czas schnięcia w 23±2 °C, PN-C-81519: 2 godz.
 • zalecana grubość powłoki na mokro PN-EN ISO 2808: 90-100 μm
 • największy rozmiar ziarna (granulacja), PN-EN 13300: drobna do 100 μm
 • współczynnik przenikania pary wodnej: duży > 150 g/(m²•24 h); sd < 0,14 m
 • zalecana ilość warstw: 2
 • wydajność: 8-10 m²/L
 • mycie narzędzi i rozcieńczanie: woda
 • Atest Higieniczny: NIZP-PZH
 • Norma: PN-C-81914:2002
 • Kat. A/a/FW. Dopuszczalna zawartość LZO dla tej kategorii: 30 g/L; produkt zawiera < 30 g/L
 • gwarancja: 12 miesięcy od daty produkcji (w oryginalnym, nieuszkodzonym opakowaniu)
 • opakowania: 5 L; 10 L