Produkty

 • Opakowania 5 L; 10 L
 • Wydajność 12-16 m²/L
 • Norma PN-EN 13300

Cechy produktu:

Wraz z pojawieniem się nowej wersji karty
traci ważność karta poprzednia.

NR B-BK-60211-0165/20

Ważny do: 15.04.2025 r.

PORCELAIN

WEWNĘTRZNA FARBA LATEKSOWA

PRZEZNACZENIE:
Wodorozcieńczalna farba wewnętrzna, do malowania ścian i sufitów pomieszczeń, odporna na szorowanie na mokro, o bardzo wysokiej sile krycia. Nadaje powierzchniom wygląd szlachetnego matu. Do stosowania w obiektach mieszkalnych (pokoje, kuchnie, łazienki, korytarze, salony itp.), użyteczności publicznej (urzędy, banki, biblioteki, sale konferencyjne itp.) oraz służby zdrowia. Może być stosowana na tapety z włókna szklanego oraz w obiektach konserwatorskich na pilastry i inne zdobienia.
Przeznaczona do stosowania na odpowiednio zagruntowane typowe mineralne powierzchnie budowlane (gipsowe, cementowe, cementowo-wapienne, silikatowe) oraz polimerowe (akrylowe, silikonowe), cegły, beton, materiały drewnopochodne, płyty gipsowo-kartonowe. Zabrudzoną powierzchnię można zmywać wodą z dodatkiem łagodnych detergentów, przy pomocy tkaniny lub miękkiej szczotki.

PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI I STOSOWANIE:
Powierzchnia przeznaczona do malowania powinna być trwała, sucha, pozbawiona kurzu, rdzy i zatłuszczeń. Świeże tynki cementowo-wapienne mogą być pokrywane po 3-4 tygodniach sezonowania, tynki gipsowe po 2 tygodniach. Stare powłoki farb klejowych usunąć, zmyć i spłukać wodą z dodatkiem środków myjących aż do odsłonięcia tynku. Stare powłoki z farb emulsyjnych, słabo przylegające do podłoża usunąć, dobrze przylegające – przemyć wodą z dodatkiem detergentów i pozostawić do wyschnięcia.
Powierzchnie gładkie zmatowić papierem ściernym i odkurzyć. Ubytki i spękania uzupełnić szpachlówką akrylową (BIEL-PUTZ lub FILLER), większe ubytki – gipsem lub zaprawą cementową. Podłoża surowe, pylące, niespójne lub chłonące nadmiernie wodę należy zagruntować preparatami BIEL-GRUNT, SIL-GRUNT lub Farbą Podkładową.

MALOWANIE. Farba jest produktem gotowym do użycia. Przed podjęciem decyzji o rozcieńczaniu, dokładnie wymieszać zawartość opakowania. Zalecane rozcieńczanie: do nakładania wałkiem i pędzlem do 5%, do natrysku 5-10%. Dolewając wodę należy wykonać próbne wymalowania. W przypadku malowania tapet z włókna szklanego, w zależności od ich struktury dopuszcza się rozcieńczenie farby wodą w ilości nie przekraczającej 10%. Przed malowaniem farbę ponownie wymieszać. Kolor uzyskany na bazach z różnych partii produkcyjnych wymieszać razem w większym pojemniku.
Nakładać jedną lub dwie warstwy pędzlem, wałkiem lub natryskiem hydrodynamicznym (bezpowietrznym). Kolejną warstwę nanosić po min. 4 godzinach. Narzędzia po pracy myć wodą.

UWAGI:
Ze względu na różnorodne technologie i surowce stosowane w wyrobach przez innych wytwórców, producent nie ponosi odpowiedzialności za skutki mieszania jego wyrobu z innymi produktami. W przypadku barwienia pigmentami należy zawsze przeprowadzić próbę na mniejszej ilości. Wyrób należy przechowywać w oryginalnym i szczelnie zamkniętym opakowaniu. Pomieszczenie przed oddaniem do eksploatacji wietrzyć do zaniku zapachu. Chronić przed dziećmi. Chronić przed mrozem i nadmiernym nasłonecznieniem. Informacje zawarte w karcie technicznej mają na celu zapewnienie optymalnego wykorzystania produktu, jednak nie mogą stanowić podstawy do roszczeń wobec producenta, gdyż warunki wykonawstwa pozostają poza jego kontrolą. Wszelka ingerencja w skład produktu jest niedopuszczalna i może w znaczny sposób obniżyć jakość stosowanego materiału. Produkt uzyskuje pełne właściwości wytrzymałościowe po 28 dniach od zakończenia prac.

ZALECENIA BHP:
Przypadkowe spożycie: przepłukać jamę ustną i popić obficie wodą. Nie wywoływać wymiotów. Zasięgnąć pomocy lekarza. Wdychanie: wyprowadzić na świeże powietrze. Kontakt ze skórą: zmyć wodą i mydłem, zabrudzoną odzież zmienić. W przypadku podrażnienia zgłosić się do lekarza. Kontakt z oczami: natychmiast przepłukać dużą ilością bieżącej wody przez kilka minut. Udać się do lekarza.

 • dostępne kolory: biały lub na zamówienie wg kart kolorów RAL, NCS
 • powłoka: szlachetny mat
 • klasa odporności na szorowanie: 1 wg PN-EN 13300
 • malować: wałkiem, pędzlem lub natryskiem
 • przechowywać w temp.: 5÷25°C
 • stosować w temp. otoczenia i podłoża: 10÷25°C
 • gęstość: 1,34 g/cm³
 • lepkość Brookfield 20±2°C, wg PN-ISO 2555: 15 000÷20 000 mPa·s
 • największy rozmiar ziarna (granulacja), PN-EN 13300: drobna do 100 μm
 • wartość pH: 8,0-8,6
 • zalecana ilość warstw: 2
 • nanoszenie kolejnej warstwy: po minimum 4 godz.
 • wydajność: 12-16 m²/L
 • mycie narzędzi i rozcieńczanie: woda
 • Norma: PN-EN 13300
 • kategoria A/a/FW, dopuszczalna zawartość LZO dla tej kategorii wynosi: 30 g/L, produkt zawiera < 30 g/L
 • gwarancja: 18 miesięcy od daty produkcji (umieszczonej na pokrywie)
 • opakowania: 5 L; 10 L

Dobór kolorów według wzorników RAL i NCS

Nasze produkty są dostępne w kolorach według standardów RAL i NCS. Zalecamy wybór na podstawie tych wzorników.

Kolory na monitorze zawsze będą różniły się od rzeczywistych.

Produkty wymagane

Produkty zalecane