Produkty

 • Opakowania 0,7 L; 5 L; 10 L (?)
 • Wydajność 6-8 m²/L
 • Atesty NIZP-PZH
 • Norma PN-C-81907:2003

Cechy produktu:

Wraz z pojawieniem się nowej wersji karty
traci ważność karta poprzednia.

NR B-BK-60211-0292/21, B.BK.60110.1300.2022

Ważny do: 15.07.2026, 10.11.2025 r.

EPIMAL 200

FARBA EPOKSYDOWA, WODOROZCIEŃCZALNA, DWUSKŁADNIKOWA
ATEST NA BEZPOŚREDNI KONTAKT Z ŻYWNOŚCIĄ I WODĄ PITNĄ

PRZEZNACZENIE:
EPIMAL 200 jest wysokiej jakości dwuskładnikową wodorozcieńczalną farbą epoksydową, przeznaczoną do malowania powierzchni szczególnie narażonych na uszkodzenia i zabrudzenia (często wymagające zmywania) w obiektach użyteczności publicznej (szkoły, biura, dworce), pomieszczenia służby zdrowia, gastronomiczne, hole hotelowe, garaże, myjnie samochodowe, korytarze i klatki schodowe oraz narażone na częsty kontakt z agresywnymi chemikaliami, np. posadzki hal produkcyjnych i magazynowych, hurtowni, w tym przemysłu spożywczego (browary, gorzelnie, piekarnie, mleczarnie, masarnie, ubojnie, przetwórnie, rozlewnie) oraz baseny i inne podobne zbiorniki. Zalecany jest do malowania powierzchni betonowych (np. posadzki, konstrukcje betonowe, filary i przęsła wewnętrzne) oraz powierzchni stalowych, po uprzednim zagruntowaniu farbą epoksydową podkładową EPIMAL STAL firmy Pigment.

Farba może być stosowana, jako farba międzywarstwowa na zewnątrz.

Może być stosowany również na inne materiały budowlane, jak: tynk, cegły, drewno i materiały drewnopochodne (w ograniczonym stopniu (wewnątrz, niepracujące elementy). EPIMAL 200 tworzy trwałą, wodoodporną, powłokę w znacznym stopniu odporną również na czynniki chemiczne (rozcieńczone kwasy, alkalia, sole, oleje, smary, paliwa, rozpuszczalniki, detergenty itp.). Zabrudzoną powierzchnię farby można zmywać pod ciśnieniem przy użyciu detergentów oraz środków dezynfekcyjnych. Zawiera wodną dyspersję żywicy epoksydowej, trwałe pigmenty, specjalnie dobrane, odporne chemicznie wypełniacze mineralne i syntetyczne oraz środki modyfikujące. Jako utwardzacz stosowany jest wodny roztwór adduktu epoksy-poliaminowego. Produkt posiada Atest NIZP-PZH dopuszczający powłoki farby do bezpośredniego kontaktu z żywnością i wodą pitną:

Produkt posiada Atest PZH dopuszczający powłoki farby do bezpośredniego kontaktu z żywnością i wodą pitną:

 • napoje bezalkoholowe i alkoholowe o zawartości alkoholu mniejszej niż 5% i o odczynie pH wyższym niż 4,5: wody, cydry, soki owocowe, soki warzywne, naturalne i zagęszczone, moszcze, nektary owocowe, lemoniady i wody mineralne, syropy, gorzkie napary, kawa, herbata, piwo,
 • produkty suche: zboża, przetwory zbożowe (mąki, skrobie, płatki, makarony),
 • wyroby cukiernicze bez tłuszczu na powierzchni (herbatniki, paluszki słone),
 • sól,
 • cukier i produkty pochodne: miód, melasa, syropy,
 • całe, świeże i schłodzone owoce i warzywa,
 • przetwory owocowe i warzywne o pH > 4,5, orzechy łuskane i suszone,
 • produkty mleczne.

PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI I STOSOWANIE:
W przypadku zgęstnienia można dodać do 5% wody wodociągowej. W żadnym wypadku nie wolno dodawać kredy, wapna, suchych farb klejowych, farb emulsyjnych ani w żaden inny sposób modyfikować jej składu. Podłoże powinno być nośne, czyste, pozbawione tłustych plam i pyłu. Powierzchnię przeznaczoną do odnowienia należy dokładnie odpylić i odtłuścić (szczególnie ślady olejów i smarów), oczyścić z mchu i porostów. Stare łuszczące się i spękane powłoki farb należy bezwzględnie usunąć. Świeży tynk cementowo-wapienny i powierzchnie betonowe można malować nie wcześniej niż 4 tygodnie po nałożeniu. Powierzchnie gładkie zmatowić papierem ściernym. Z powierzchni stalowych usunąć ślady korozji. Ubytki i spękania miejscowe uzupełnić: wewnątrz pomieszczeń – szpachlówką akrylową lub gipsem, na zewnątrz* i przy naprawie posadzek – zaprawą cementową. Niespójne lub chłonne podłoże należy koniecznie zagruntować preparatem epoksydowym, co znacznie podniesie trwałość pokrycia i zapobiegnie łuszczeniu się powłoki (nie stosować gruntów innego rodzaju, np. akrylowych!). Dodatkowe informacje znajdują się w karcie technicznej produktu.

Powierzchnie antypoślizgowe: W celu otrzymania powierzchni antypoślizgowej bezpośrednio po nałożeniu pierwszej warstwy farby, należy wykonać posypkę z suszonego piasku kwarcowego o uziarnieniu 0,1-0,3 mm w ilości ok. 15-30 g/ m². Po związaniu luźne pozostałości piasku należy dokładnie usunąć. Drugą warstwę nałożyć, zwracając uwagę, aby nie pokryć całkowicie posypki.

WAŻNE! Po dodaniu utwardzacza mieszać całość przez 5 minut. Po wymieszaniu pozostawić farbę na 30 minut pod przykryciem. Po ponownym przemieszaniu farba nadaje się do malowania. Od tego czasu farbę należy zużyć w ciągu 2 godzin. NIE STOSOWAĆ FARBY BEZ UTWARDZACZA!

DODATKOWE INFORMACJE:
Najlepsze efekty można uzyskać stosując metodę natryskową. Poszczególne szarże produktu po zakolorowaniu mogą różnić się nieznacznie odcieniem w przypadku niektórych kolorów dostępnych w komputerowym systemie kolorowania. W celu uniknięcia zauważalnych różnic konieczne jest wykonanie powierzchni stanowiącej odrębną całość architektoniczną, w jednym cyklu roboczym, produktami z tej samej partii produkcyjnej. W przypadku konieczności użycia produktów z różnych partii produkcyjnych zaleca się zmieszanie ich ze sobą w celu ujednolicenia odcienia.

W przypadku zastosowania na zewnątrz, ze względu na większe tendencje do kredowania pod wpływem UV farb epoksydowych, zaleca się pokrycie powierzchni dodatkowo innymi powłokami ochronnymi, np. lakierem poliuretanowym AQUAPUR 350  odpornym na promieniowanie UV.

ZALECENIA SANITARNE – PRODUKTY SPOŻYWCZE:
Przed oddaniem do eksploatacji powierzchnie przeznaczone do bezpośredniego kontaktu z produktami spożywczymi i paszowymi należy pozostawić (sezonować) przez 7 dni w temp. 20°C. W przypadku niższych temperatur powierzchni i powietrza czas ten należy przedłużyć. Po tym czasie należy powierzchnie trzykrotnie zmyć wodą o temp. +70°C, najlepiej pod niewielkim ciśnieniem. Po wyschnięciu powierzchnie nadają się do użytku.

ZALECENIA BHP:
Stosować zwykłe środki ostrożności jak przy pracy z innymi wodnymi wyrobami lakierniczymi. Chronić oczy i powierzchnię skóry przed bezpośrednim kontaktem z wyrobem. W przypadku zanieczyszczenia zmyć skórę wodą i mydłem, zabrudzoną odzież zmienić. Oczy natychmiast przepłukać dużą ilością bieżącej wody, przez co najmniej 20 minut. W przypadku podrażnienia udać się do lekarza. Szczegółowe informacje dotyczące bezpieczeństwa produktu zawarte są w Karcie Charakterystyki.

UWAGI:
Przed stosowaniem farbę dokładnie wymieszać z utwardzaczem. Nie zmieniać zalecanych proporcji farba – utwardzacz. Może to spowodować znaczne obniżenie twardości powłoki. Nie malować na zewnątrz* podczas silnego nasłonecznienia i deszczu. Nie malować powierzchni mokrych i nagrzanych. Powierzchnia musi być dokładnie oczyszczona. Szczególną uwagę należy zwrócić na odtłuszczenie. Do czasu całkowitego wyschnięcia chronić świeżą powłokę przed wilgocią i opadami. Nie stosowanie się do niniejszych zaleceń może powodować łuszczenie się farby oraz utratę uprawnień gwarancyjnych. Chronić przed zamarznięciem. Przechowywać poza zasięgiem dzieci. Wilgotność podłoża nie może przekraczać 4%. Wytrzymałość na odrywanie podłoża betonowego powinna wynosić co najmniej 1,5 N/mm² (1,5 MPa). Należy unikać zawilgocenia działającego od strony podłoża. Przed oddaniem do eksploatacji pomieszczenia wietrzyć do zaniku zapachu.
* W przypadku zastosowania na zewnątrz, ze względu na większe tendencje do kredowania pod wpływem UV farb epoksydowych, zaleca się pokryć powierzchnie innymi powłokami ochronnymi.

 • kolory: biały, szary jasny (~RAL 7035), szary średni (~RAL 7004), piaskowy (~RAL 1015), żółty (~RAL 1018), żółty ciemny (~RAL 1006), czerwony (~RAL 3000), czerwony tlenkowy
  (~RAL 3009), orzech (~RAL 1011 ), brązowy (~RAL 8017), błękitny (~RAL 5012), czarny. (inne kolory na zamówienie, po wcześniejszym uzgodnieniu)
 • malować: wałkiem (z naturalnego runa o krótkim włosiu), pędzlem lub natryskiem
 • zalecana proporcja: 4,5 L farby i 0,5 L utwardzacza
 • przechowywać i stosować przy temp. otoczenia: 15÷25°C i wilgotności względnej powietrza poniżej 75%
 • temp. malowanego podłoża: 15÷25°C (minimum 3°C powyżej punktu rosy)
 • czas schnięcia, przy temp. podłoża 20°C i wilgotności względnej powietrza 65% (obniżenie temperatury i wzrost wilgotności przedłuża czas schnięcia):
 • pyłosuchość: ok. 1 godz.
 • ruch pieszy: po 24 godz.
 • pełne utwardzenie: po 7 dniach
 • czas odczekania przed malowaniem po zmieszaniu z utwardzaczem (przy 20°C): 30 minut
 • czas przydatności do stosowania po czasie odczekania (przy 20°C): ok. 2 godz.
 • zalecana ilość warstw: 2-3, posadzki: 3
 • wydajność: 6-8 m2/L
 • gęstość farby: ok. 1,4 g/cm3
 • zawartość części nielotnych: 45±1 % obj.
 • zalecana grubość warstwy suchej: 90-100 µm
 • mycie narzędzi (do czasu utwardzenia): woda
 • Atest Higieniczny: NIZP-PZH
 • norma: PN-C-81907:2003
 • gwarancja: 18 miesięcy od daty produkcji (w oryginalnym, nieuszkodzonym opakowaniu)
 • opakowania: zestaw (A+B) 0,7 L; 5 L; 10 L (?)

Dobór kolorów według wzorników RAL i NCS

Nasze produkty są dostępne w kolorach według standardów RAL i NCS. Zalecamy wybór na podstawie tych wzorników.

Kolory na monitorze zawsze będą różniły się od rzeczywistych.

Produkty zalecane

Może spodoba się również…