Produkty

 • Opakowania 0,7 l (A+B); 5 l (A+B)
 • Wydajność 6-8 m²/l
 • Atesty NIZP-PZH
 • Norma PN-C-81907:2003

Cechy produktu:

Wraz z pojawieniem się nowej wersji karty
traci ważność karta poprzednia.

NR B-BK-60211-0292/21, B-BK-60210-1456/19

Ważny do: 15.07.2026, 31.12.2022 r.

EPIMAL 200

DWUSKŁADNIKOWA, ODPORNA NA CZYNNIKI CHEMICZNE.

Przeznaczenie:
EPIMAL 200 jest wysokiej jakości dwuskładnikową wodorozcieńczalną farbą epoksydową, przeznaczoną do malowania powierzchni szczególnie narażonych na uszkodzenia i zabrudzenia (często wymagające zmywania) w obiektach użyteczności publicznej (szkoły, biura, dworce), pomieszczenia służby zdrowia, gastronomiczne, hole hotelowe, garaże, myjnie samochodowe, korytarze i klatki schodowe oraz narażone na częsty kontakt z agresywnymi chemikaliami, np. posadzki hal produkcyjnych i magazynowych, hurtowni, w tym przemysłu spożywczego (browary, gorzelnie, piekarnie, mleczarnie, masarnie, ubojnie, przetwórnie, rozlewnie) oraz baseny i inne podobne zbiorniki. Zalecany jest do malowania powierzchni betonowych (np. posadzki, konstrukcje betonowe, filary i przęsła wewnętrzne) oraz powierzchni stalowych, po uprzednim zagruntowaniu farbą epoksydową podkładową EPIMAL STAL firmy Pigment.
Farba może być stosowana, jako farba między-warstwowa na zewnątrz.
Może być stosowany również na inne materiały budowlane, jak: tynk, cegły, drewno i materiały drewnopochodne (w ograniczonym stopniu (wewnątrz, niepracujące elementy). EPIMAL 200 daje trwałą, wodoodporną, powłokę w znacznym stopniu odporną również na czynniki chemiczne (rozcieńczone kwasy, alkalia, sole, oleje, smary, paliwa, rozpuszczalniki, detergenty itp.). Zabrudzoną powierzchnię farby można zmywać pod ciśnieniem przy użyciu detergentów oraz środków dezynfekcyjnych.
Zawiera wodną dyspersję żywicy epoksydowej, trwałe pigmenty, specjalnie dobrane, odporne chemicznie wypełniacze mineralne i syntetyczne oraz środki modyfikujące. Jako utwardzacz stosowany jest wodny roztwór adduktu epoksypoliaminowego.

Produkt posiada Atest PZH dopuszczający powłoki farby do bezpośredniego kontaktu z żywnością i wodą pitną:

 • napoje bezalkoholowe i alkoholowe o zawartości alkoholu mniejszej niż 5% i o odczynie pH wyższym niż 4,5: wody, cydry, soki owocowe, soki warzywne, naturalne i zagęszczone, moszcze, nektary owocowe, lemoniady i wody mineralne, syropy, gorzkie napary, kawa, herbata, piwo,
 • produkty suche: zboża, przetwory zbożowe (mąki, skrobie, płatki, makarony),
 • wyroby cukiernicze bez tłuszczu na powierzchni (herbatniki, paluszki słone),
 • sól,
 • cukier i produkty pochodne: miód, melasa, syropy,
 • całe, świeże i schłodzone owoce i warzywa,
 • przetwory owocowe i warzywne o pH > 4,5, orzechy łuskane i suszone,
 • produkty mleczne.

Przygotowanie powierzchni i stosowanie:
Farba gotowa do użycia, jedynie w przypadku zgęstnienia można dodać do 5% wody wodociągowej (wodę dodawać dopiero po zmieszaniu farby z utwardzaczem).
Podłoże powinno być nieprzemarznięte, nośne, czyste, pozbawione mleczka cementowego, tłustych plam i pyłu. Powierzchnię przeznaczoną do malowania lub odnowienia należy dokładnie odpylić i odtłuścić (szczególnie ślady olejów i smarów w tym celu zastosować (zależnie od charakteru zanieczyszczenia) środek SULFANOL A firmy Pigment lub odpowiedni rozpuszczalnik, oczyścić z mchu i porostów. Stare łuszczące się i spękane powłoki farb należy bezwzględnie usunąć. Świeży tynk cementowo-wapienny i powierzchnie betonowe można malować nie wcześniej niż 4 tygodnie po nałożeniu. Powierzchnie gładkie zmatowić papierem ściernym. Z powierzchni stalowych usunąć ślady korozji. Ubytki i spękania uzupełnić: wewnątrz pomieszczeń – szpachlówką akrylową lub gipsem, przy naprawie posadzek – zaprawą cementową. Zniwelować nierówności, które mogłyby powodować tworzenie się kałuż. Podłoże mineralne należy koniecznie zagruntować preparatem epoksydowym EPIMAL G20 firmy Pigment, co znacznie podniesie trwałość pokrycia i zapobiegnie łuszczeniu się powłoki (nie stosować gruntów innego rodzaju, np. akrylowych !).
Przygotowanie farby: Po dodaniu utwardzacza do farby mieszać całość przez 5 minut. Aby zapewnić równomierne rozprowadzenie składników zmieszaną zawartość należy przelać do czystego pojemnika. Po ponownym wymieszaniu pozostawić farbę na 30 minut pod przykryciem, następnie po przemieszaniu farba nadaje się do malowania. Od tego czasu farba powinna zostać zużyta w ciągu 2 godzin. Przed oddaniem do eksploatacji pomieszczenia wietrzyć do zaniku zapachu.
Powierzchnie antypoślizgowe: W celu otrzymania powierzchni antypoślizgowej bezpośrednio po nałożeniu pierwszej warstwy farby, należy wykonać posypkę z suszonego piasku kwarcowego o uziarnieniu 0,1-0,3 mm w ilości ok. 15-30 g/ m². Po związaniu luźne pozostałości piasku należy dokładnie usunąć. Drugą warstwę nałożyć, zwracając uwagę, aby nie pokryć całkowicie posypki.

Dodatkowe informacje:
W przypadku kolorów o mniejszym kryciu należy użyć zalecanego podkładu.
Najlepsze efekty można uzyskać stosując metodę natryskową. Przy tradycyjnych metodach malowania (wałek, pędzel), przy niewłaściwym doborze narzędzia, technice malowania i niesprzyjających warunkach (temperatury i wilgotności względnej powietrza) możliwe jest pojawienie się smug w przypadku niektórych kolorów. Poszczególne szarże wyrobu po zakolorowaniu mogą różnić się nieznacznie odcieniem w przypadku niektórych kolorów dostępnych w komputerowym systemie kolorowania. W celu uniknięcia zauważalnych różnic konieczne jest wykonanie powierzchni stanowiącej odrębną całość architektoniczną, w jednym cyklu roboczym, produktami z tej samej partii produkcyjnej. W przypadku konieczności użycia produktów z różnych partii produkcyjnych zaleca się zmieszanie ich ze sobą w celu ujednolicenia odcienia. Ewentualne poprawki należy wykonywać metodą „mokre na mokre”. Przed rozpoczęciem malowania farbą, wskazane jest sprawdzenie zgodności koloru we wszystkich opakowaniach ze złożonym zamówieniem.

Zalecenia sanitarne – produkty spożywcze:
Przed oddaniem do eksploatacji powierzchnie przeznaczone do bezpośredniego kontaktu z produktami spożywczymi i paszowymi należy pozo-stawić (sezonować) przez 7 dni w temp. 20°C. W przypadku niższych temperatur powierzchni i powietrza czas ten należy przedłużyć. Po tym czasie należy powierzchnie trzykrotnie zmyć wodą o temp. +70°C, najlepiej pod niewielkim ciśnieniem. Po wyschnięciu powierzchnie nadają się do użytku.

Zalecenia BHP:
Stosować zwykłe środki ostrożności jak przy pracy z innymi wodnymi wyrobami lakierniczymi. Chronić oczy i powierzchnię skóry przed bezpośrednim kontaktem z wyrobem. W przypadku zanieczyszczenia zmyć skórę wodą i mydłem, zabrudzoną odzież zmienić. Oczy natychmiast przepłukać dużą ilością bieżącej wody, przez co najmniej 20 minut. W przypadku podrażnienia udać się do lekarza. Szczegółowe informacje dotyczące bezpieczeństwa produktu zawarte są w Karcie Charakterystyki.

Uwagi:
Przed stosowaniem farbę dokładnie wymieszać z utwardzaczem. Nie zmieniać zalecanych proporcji farba :utwardzacz. Może to spowodować znaczne obniżenie twardości powłoki. Nie malować powierzchni mokrych (np. na skutek temperatury poniżej „punktu rosy”) i nagrzanych, np. w wyniku silnego nasłonecznienia. Powierzchnia musi być dokładnie oczyszczona. Szczególną uwagę należy zwrócić na odtłuszczenie. Do czasu całkowitego wyschnięcia chronić świeżą powłokę farby przed wodą. Nie stosowanie się do niniejszych zaleceń może powodować łuszczenie się farby oraz utratę uprawnień gwarancyjnych. Chronić przez zamarznięciem.
Wilgotność wylewek cementowych nie może przekraczać 4%. Wytrzymałość na odrywanie podłoża betonowego powinna wynosić co najmniej 1,5 N/ mm2 (1,5 MPa). Podczas schnięcia należy powłokę chronić przed wilgocią. Względna wilgotność powietrza w czasie minimum 2 godzin od nałożenia farby nie może przekraczać 85 %. Należy unikać zawilgocenia działającego od strony podłoża.
Ze względu na różnorodne technologie i surowce stosowane w wyrobach przez innych producentów, producent nie ponosi odpowiedzialności za skutki mieszania jego produktu z innymi produktami. W przypadku barwienia białej farby pigmentami innych producentów należy zawsze przeprowadzić próbę na mniejszej ilości. Farbę należy przechowywać w oryginalnym i szczelnie zamkniętym opakowaniu.

 • kolory: biały, szary jasny (~RAL 7035), szary średni (~RAL 7004), piaskowy (~RAL 1015), żółty (~RAL 1018), żółty ciemny (~RAL 1006), czerwony (~RAL 3000), czerwony tlenkowy (~RAL
  3009), zielony (~RAL 6002), orzech (~RAL 1011 ), brązowy (~RAL 8017), błękitny (~RAL 5012), czarny. (inne kolory na zamówienie, po wcześniejszym uzgodnieniu)
 • malować: wałkiem (z naturalnego runa o krótkim włosiu), pędzlem lub natryskiem
 • zalecana proporcja: 4,5 l farby i 0,5 l utwardzacza
 • przechowywać i stosować przy temp. otoczenia: +15÷35°C i wilgotności względnej powietrza poniżej 75%
 • temperatura malowanego podłoża: +15÷35°C (minimum 3°C powyżej punktu rosy)
 • czas schnięcia, przy temp. podłoża 20°C i wilgotności względnej powietrza 65% (obniżenie temperatury i wzrost wilgotności przedłuża czas schnięcia):
 • pyłosuchość: ok. 1 godz.
 • ruch pieszy: po 24 godz.
 • pełne utwardzenie: po 7 dniach
 • czas odczekania przed malowaniem po zmieszaniu z utwardzaczem (przy 20°C): 30 minut
 • czas przydatności do stosowania po czasie odczekania (przy 20°C): ok. 2 godz.
 • zalecana ilość warstw: 2-3, posadzki: 3
 • wydajność: 6-8 m2/l
 • gęstość farby: ok. 1,4 g/cm3
 • zawartość części nielotnych: 45±1 % obj.
 • zalecana grubość warstwy suchej: 90-100 µm
 • mycie narzędzi (do czasu utwardzenia): woda
 • Atest Higieniczny: NIZP-PZH
 • norma: PN-C-81907:2003
 • gwarancja: 18 miesięcy od daty produkcji
 • opakowania: 0,7 l (A+B); 5 l (A+B)

Dobór kolorów według wzorników RAL i NCS

Nasze produkty są dostępne w kolorach według standardów RAL i NCS. Zalecamy wybór na podstawie tych wzorników.

Kolory na monitorze zawsze będą różniły się od rzeczywistych.

Produkty zalecane

Może spodoba się również…