Produkty

Latex LX Ag
 • Opakowania 5 l; 10 l
 • Wydajność 10-12 m²/
 • Atesty NIZP-PZH
 • Norma PN-EN 13300

Cechy produktu:

Wraz z pojawieniem się nowej wersji karty
traci ważność karta poprzednia.

NR B-BK-60211-0553/19

Ważny do: 31.12.2024 r.

Latex LX Ag

LATEKSOWA FARBA HIGIENICZNA

Przeznaczenie:
LATEX LX Ag jest wodorozcieńczalną farbą lateksową przeznaczoną do malowania ścian i sufitów pomieszczeń szczególnie narażonych na zabrudzenia i z tego powodu często wymagających zmywania, np. wobiektach użyteczności publicznej i gastronomicznych, ale też do pomieszczeń narażonych na częsty kontakt z wilgocią, jak: łazienki, baseny, kuchnie oraz do zastosowania w miejscach, gdzie wymagana jest wyjątkowa czystość, higiena i zabezpieczenie, np. w szpitalach i innych obiektach służby zdrowia, w przemyśle spożywczym, farmaceutycznym itp. Powłoki charakteryzują się wysoką odpornością na szorowanie i ścieranie oraz czyszczenie standardowymi środkami dezynfekcyjnymi i detergentami. Odpowiednio dobrane składniki powodują, że naniesione powłoki wykazują wysoką odporność na wszelkiego rodzaju porastanie mikroorganizmami (koloniami bakterii i grzybów). Swoje właściwości ochronne zachowuje przez wiele lat użytkowania. Daje wodoodporną, satynową, bardzo dobrze kryjącą, powłokę o wysokiej trwałości na różnorodnych materiałach budowlanych, jak: tynki mineralne (gipsowe, cementowe, cementowo-wapienne, silikatowe) i polimerowe (np. akrylowe), cegły, beton, materiały drewnopochodne, płyty gipsowo-kartonowe, tapety z włókna szklanego i papierowe, w tym tzw. rauhfazę. Farba posiada atest dopuszczający do stosowania w obiektach przemysłu spożywczego i pomieszczeniach służby zdrowia.

Farba zawiera nanocząstki srebra, które nadają produktowi dodatkowe właściwości bakterio- i grzybobójcze.

Przygotowanie powierzchni i stosowanie:
Powierzchnię przeznaczoną do malowania należy dokładnie oczyścić, usunąć luźne płaty farby, odtłuścić. Stare powłoki farb klejowych i wapiennych należy bezwzględnie usunąć. Świeży tynk cementowo-wapienny można malować nie wcześniej niż 3-4 tygodnie po nałożeniu. Powierzchnie gładkie zmatowić papierem ściernym. Ubytki i spękania uzupełnić szpachlówką akrylową BIEL-PUTZ lub FILLER, większe ubytki – gipsem. Podłoża surowe, pylące, niespójne lub chłonące nadmiernie wodę należy zagruntować preparatem BIEL-GRUNT lub GRUNDER PC-33. Przed użyciem farbę należy dokładnie wymieszać. LATEX jest farbą gotową do użycia, jedynie w przypadku zgęstnienia można dodać do 5% wody. Nie dodawać kredy, wapna oraz suchych farb klejowych.

Uwagi:
Ze względu na różnorodne technologie i surowce stosowane w wyrobach przez innych wytwórców, producent nie ponosi odpowiedzialności za skutki mieszania jego wyrobu z innymi produktami. W przypadku barwienia białej farby pigmentami innych producentów należy zawsze przeprowadzić próbę na mniejszej ilości. Farbę należy przechowywać w oryginalnym i szczelnie zamkniętym opakowaniu. Pomieszczenie przed oddaniem do eksploatacji wietrzyć do zaniku zapachu. Chronić przed dziećmi. W przypadku zanieczyszczenia oczu przemyć je dużą ilością wody. W razie podrażnienia oczu lub połknięcia niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza, pokazać opakowanie lub etykietę.

Zastosowanie farby LATEX LX nie zwalnia z obowiązku prawidłowego i systematycznego mycia i dezynfekcji powierzchni.

 • wygląd powłoki: satynowy
 • malować wałkiem, pędzlem lub po odpowiednim rozcieńczeniu natryskiem,
 • stosować i przechowywać w temp. +5-30°C,
 • czas schnięcia, zależny od podłoża i warunków otoczenia: ok. 2 godz.,
 • zalecana ilość warstw: 2, w przypadku niektórych kolorów – 3,
 • nanoszenie następnej warstwy: po 2 godzinach,
 • wydajność: do 12 m2/l,
 • mycie narzędzi i rozcieńczanie: woda wodociągowa,
 • posiada Atest Higieniczny NIZP-PZH,
 • Kat. A/a/FW. Dopuszczalna zawartość LZO dla tej kategorii wynosi 30 g/L Farba zawiera < 30 g/l,
 • Norma: PN-EN 13300.
 • Gwarancja: 24 miesiące od daty produkcji.

Dobór kolorów według wzorników RAL i NCS

Nasze produkty są dostępne w kolorach według standardów RAL i NCS. Zalecamy wybór na podstawie tych wzorników.

Kolory na monitorze zawsze będą różniły się od rzeczywistych.