Produkty

Latex LX Ag
 • Opakowania 5 L; 10 L
 • Wydajność 10-12 m²/L
 • Atesty NIZP-PZH
 • Norma PN-C-81914:2002, PN-EN 13300

Cechy produktu:

Wraz z pojawieniem się nowej wersji karty
traci ważność karta poprzednia.

NR B-BK-60211-0553/19

Ważny do: 31.12.2024 r.

LATEX LX AG

LATEKSOWA FARBA HIGIENICZNA, ZAWIERAJĄCA JONY SREBRA.
POSIADA ATESTY DOPUSZCZAJĄCE DO STOSOWANIA W OBIEKTACH PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO I POMIESZCZENIACH SŁUŻBY ZDROWIA WYMAGAJĄCYCH 5 KLASY CZYSTOŚCI WG ISO 14644-1.

→ Instytut ITB na bazie farb higienicznych firmy PIGMENT, stworzył wytyczne do badania powłok malarskich według normy ISO 14644-1 określającej klasy czystości.

PRZEZNACZENIE:
LATEX LX AG jest wodorozcieńczalną farbą lateksową przeznaczoną do malowania ścian i sufitów pomieszczeń szczególnie narażonych na zabrudzenia i z tego powodu często wymagających zmywania, np. w obiektach użyteczności publicznej i gastronomicznych, ale też do pomieszczeń narażonych na częsty kontakt z wilgocią, jak: łazienki, baseny, kuchnie oraz do zastosowania w miejscach, gdzie wymagana jest wyjątkowa czystość, higiena i zabezpieczenie, np. w szpitalach i innych obiektach służby zdrowia, w przemyśle spożywczym, farmaceutycznym itp. Powłoki charakteryzują się wysoką odpornością na szorowanie i ścieranie oraz czyszczenie standardowymi środkami dezynfekcyjnymi i detergentami. Odpowiednio dobrane składniki powodują, że naniesione powłoki wykazują wysoką odporność na wszelkiego rodzaju porastanie mikroorganizmami (koloniami bakterii i grzybów). Swoje właściwości ochronne zachowuje przez wiele lat użytkowania.
Daje wodoodporną, satynową (półmatową), bardzo dobrze kryjącą, powłokę o wysokiej trwałości na różnorodnych materiałach budowlanych, jak: tynki mineralne (gipsowe, cementowe, cementowo-wapienne, silikatowe) i polimerowe (np. akrylowe), cegły, beton, materiały drewnopochodne, płyty gipsowo-kartonowe, tapety z włókna szklanego i papierowe, w tym tzw. rauhfazę.
Farba posiada atest dopuszczający do stosowania w obiektach przemysłu spożywczego i pomieszczeniach służby zdrowia. Farba zawiera zwiększoną ilość jonów srebra, które intensyfikują właściwości bakterio- i grzybobójcze.

PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI I STOSOWANIE:
Powierzchnię przeznaczoną do malowania należy dokładnie oczyścić, usunąć luźne płaty farby, odtłuścić. Stare powłoki farb klejowych i wapiennych należy bezwzględnie usunąć. Świeży tynk cementowo-wapienny można malować nie wcześniej niż 3-4 tygodnie po nałożeniu. Powierzchnie gładkie zmatowić papierem ściernym. Ubytki i spękania uzupełnić szpachlówką akrylową BIEL-PUTZ lub FILLER firmy Pigment, większe ubytki – gipsem. Podłoża należy zagruntować preparatem BIEL-GRUNT lub GRUNDER PC-33 firmy Pigment. Przed użyciem farbę należy dokładnie wymieszać. LATEX LX AG jest farbą gotową do użycia, jedynie w przypadku zgęstnienia można dodać do 5% wody. Nie dodawać kredy, wapna oraz innych materiałów.

DODATKOWE INFORMACJE:
Najlepsze efekty można uzyskać stosując metodę natryskową. Poszczególne szarże produktu po zakolorowaniu mogą różnić się nieznacznie odcieniem w przypadku niektórych kolorów dostępnych w komputerowym systemie kolorowania. W celu uniknięcia zauważalnych różnic konieczne jest wykonanie powierzchni stanowiącej odrębną całość architektoniczną, w jednym cyklu roboczym, produktami z tej samej partii produkcyjnej. W przypadku konieczności użycia produktów z różnych partii produkcyjnych zaleca się zmieszanie ich ze sobą w celu ujednolicenia odcienia. Ewentualne poprawki należy wykonywać metodą „mokre na mokre”.

UWAGI:
Ze względu na różnorodne technologie i surowce stosowane w wyrobach przez innych wytwórców, producent nie ponosi odpowiedzialności za skutki mieszania jego wyrobu z innymi produktami. W przypadku barwienia białej farby pigmentami innych producentów należy zawsze przeprowadzić próbę na mniejszej ilości. Farbę należy przechowywać w oryginalnym i szczelnie zamkniętym opakowaniu. Pomieszczenie przed oddaniem do eksploatacji wietrzyć do zaniku zapachu. Chronić przed dziećmi. W przypadku zanieczyszczenia oczu przemyć je dużą ilością wody. W razie podrażnienia oczu lub połknięcia niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza, pokazać opakowanie lub etykietę.
Zastosowanie farby LATEX LX AG nie zwalnia z obowiązku prawidłowego i systematycznego mycia i dezynfekcji powierzchni.

 • dostępne kolory: biały lub na zamówienie wybrane kolory wg kart NCS lub RAL
 • powłoka: satynowa (półmatowa)
 • klasa odporności na szorowanie: 1, wg PN-EN 13300
 • malować: wałkiem, pędzlem lub po odpowiednim rozcieńczeniu natryskiem
 • stosować i przechowywać w temp.: 5÷30°C
 • gęstość 20 ± 0,5°C: ok. 1,45 g/cm³
 • nanoszenie kolejnej warstwy, 20°C, wilg. wzg. powietrza 50%: po 2 godz.
 • lepkość Brookfield 20±2°C, wg PN-ISO 2555: 15000÷20000 mPa·s
 • wartość pH wg PN-C-04963: 8,0-9,0
 • zawartość części stałych PN-EN ISO 3251: 60,0÷62,0 % wag.
 • czas schnięcia w 23±2 °C, PN-C-81519: 2 godz.
 • zalecana grubość powłoki na mokro PN-EN ISO 2808: 90-100 μm
 • największy rozmiar ziarna (granulacja), PN-EN 13300: drobna do 100 μm
 • współczynnik przenikania pary wodnej: średni 15 < V < 150 g/ (m²·24 h); 0,14 < sd < 1,4 m
 • zalecana ilość warstw: 2, w przypadku niektórych kolorów: 3
 • wydajność: 10-12 m²/L
 • mycie narzędzi i rozcieńczanie: woda
 • Atest Higieniczny: NIZP-PZH
 • kat. A/a/FW, dopuszczalna zawartość LZO dla tej kategorii wynosi: 30 g/L, produkt zawiera < 30 g/L
 • Normy: PN-C-81914:2002, PN-EN 13300
 • gwarancja: 24 miesiące od daty produkcji (umieszczonej na pokrywie)
 • opakowania: 5 L; 10 L

Dobór kolorów według wzorników RAL i NCS

Nasze produkty są dostępne w kolorach według standardów RAL i NCS. Zalecamy wybór na podstawie tych wzorników.

Kolory na monitorze zawsze będą różniły się od rzeczywistych.