Produkty

 • Opakowania 5 l; 10 l
 • Wydajność ok 10 m2/l
 • Atesty NIZP-PZH
 • Norma PN-EN 13300

Cechy produktu:

Wraz z pojawieniem się nowej wersji karty
traci ważność karta poprzednia.

NR B-BK-60211-0165/20

Ważny do: 15.04.2025 r.

Biellux

Zmywalna farba lateksowa o zwiększonej sile krycia.

Przeznaczenie:
BIELLUX jest wodorozcieńczalną farbą lateksową o podwyższonej zdolności krycia, przeznaczoną do dekoracyjnego malowania ścian i sufitów wewnątrz pomieszczeń mieszkalnych, biurowych i obiektów użyteczności publicznej. Może być nakładana na powierzchnie wykonane z różnorodnych materiałów budowlanych, takich jak: tynki mineralne (gipsowe, cementowe, cementowo-wapienne, silikatowe) i polimerowe (np. akrylowe), cegły, beton, drewno i materiały drewnopochodne, płyty gipsowo-kartonowe, tapety papierowe, w tym tzw. rauhfazę. Daje jednorodną, dobrze kryjącą, matową powłokę przepuszczalną dla par i gazów („oddychanie” ścian). W przypadku nieznacznego zabrudzenia powłokę farby można zmywać wodą z dodatkiem łagodnych detergentów.

Przygotowanie powierzchni i stosowanie:
Biellux jest farbą gotową do użycia, jedynie w przypadku zgęstnienia można dodać do 5% wody. W żadnym wypadku nie dodawać kredy, wapna oraz suchych farb klejowych. Powierzchnię przeznaczoną do malowania należy dokładnie oczyścić, usunąć luźne płaty farby, odtłuścić i osuszyć. Stare powłoki farb klejowych i wapiennych należy bezwzględnie usunąć. Świeże tynki cementowo-wapienne można malować dopiero po 3-4 tygodniach od nałożenia. Powierzchnie gładkie zmatowić papierem ściernym. Ubytki i spękania uzupełnić szpachlówką akrylową BIEL-PUTZ lub FILLER, większe ubytki – gipsem lub zaprawą cementową. Podłoża surowe, pylące, niespójne lub chłonące nadmiernie wodę należy zagruntować preparatem BIEL-GRUNT lub GRUNDER PC-33. Przed użyciem farbę należy dokładnie wymieszać.

Uwagi:
Ze względu na różnorodne technologie i surowce stosowane w wyrobach przez innych wytwórców, producent nie ponosi odpowiedzialności za skutki mieszania jego wyrobu z innymi produktami. W przypadku barwienia białej farby pigmentami innych producentów należy zawsze przeprowadzić próbę na mniejszej ilości. Farbę należy przechowywać w oryginalnym i szczelnie zamkniętym opakowaniu. Pomieszczenie przed oddaniem do eksploatacji wietrzyć do zaniku zapachu. Chronić przed dziećmi. W przypadku zanieczyszczenia oczu przemyć je dużą ilością wody. W razie podrażnienia oczu lub połknięcia niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza, pokazać opakowanie lub etykietę.

Produkt dostępny tylko w białym kolorze, nie jest barwiony.

 • malować wałkiem, pędzlem lub po odpowiednim rozcieńczeniu natryskiem,
 • stosować i przechowywać w temp. +5-30°C
 • czas schnięcia, zależny od podłoża i warunków otoczenia: ok. 2 godzin,
 • zalecana ilość warstw: 1-2, w przypadku kolorowych 2-3,
 • nanoszenie następnej warstwy: po 2 godzinach,
 • wydajność: 8-10 m2/l,
 • mycie narzędzi i rozcieńczanie: woda wodociągowa
 • posiada Atest Higieniczny  NIZP-PZH,
 • Norma: PN-EN 13300
 • gwarancja 24 miesiące od daty produkcji (umieszczonej na pokrywie)
 • opakowania: 5 l; 10 l
 • Produkt dostępny również w wersji BIO

Dobór kolorów według wzorników RAL i NCS

Nasze produkty są dostępne w kolorach według standardów RAL i NCS. Zalecamy wybór na podstawie tych wzorników.

Kolory na monitorze zawsze będą różniły się od rzeczywistych.