Produkty

Biellux
 • Opakowania 5 l; 10 l
 • Wydajność 8-10 m2/l
 • Atesty NIZP-PZH
 • Norma PN-EN 13300

Cechy produktu:

Wraz z pojawieniem się nowej wersji karty
traci ważność karta poprzednia.

NR B-BK-60211-0165/20

Ważny do: 15.04.2025 r.

Biellux

ZMYWALNA FARBA LATEKSOWA O ZWIĘKSZONEJ SILE KRYCIA.

Przeznaczenie:
Wodorozcieńczalna farba lateksowa na bazie żywicy akrylowej przeznaczona do malowania powierzchni ścian i sufitów wewnątrz pomieszczeń. Daje jednorodną, bardzo dobrze kryjącą, matową, śnieżnobiałą powłokę przepuszczalną dla par i gazów („oddychanie” ścian).
Może być stosowana na różnorodne materiały budowlane, takie jak: tynki mineralne i polimerowe (np. akrylowe), beton, cegły, gips, po odpowiednim zagruntowaniu: materiały drewnopochodne, tapety papierowe, w tym na tzw. rauhfazę, dając gładkie, elastyczne powłoki.
Zabrudzone powłoki można oczyścić przez lekkie przetarcie wilgotną szmatką.

Przygotowanie powierzchni i stosowanie:
BIELLUX jest farbą gotową do użycia, przed zastosowaniem należy dobrze wymieszać farbę, jedynie w przypadku zgęstnienia można dodać do 5% wody wodociągowej. Nie dodawać kredy, wapna oraz innych materiałów. Powierzchnię przeznaczoną do malowania należy dokładnie oczyścić, usunąć luźne płaty farby, odtłuścić. Stare powłoki farb klejowych i wapiennych należy bezwzględnie usunąć. Świeży tynk cementowo-wapienny można malować nie wcześniej niż 4 tygodnie po nałożeniu. Powierzchnie gładkie zmatowić papierem ściernym. Ubytki i spękania uzupełnić szpachlówką BIEL-PUTZ lub FILLER firmy Pigment, większe -gipsem lub zaprawą cementową. Podłoże należy zagruntować preparatem akrylowym BIEL-GRUNT lub GRUNDER PC-33 firmy Pigment.

Dodatkowe informacje:
Najlepsze efekty można uzyskać stosując metodę natryskową. W przypadku konieczności użycia produktów z różnych partii produkcyjnych zaleca się zmieszanie ich ze sobą w celu ujednolicenia odcienia. Ewentualne poprawki należy wykonywać metodą „mokre na mokre”.

Uwagi:
Ze względu na różnorodne technologie i surowce stosowane w wyrobach przez innych wytwórców, producent nie ponosi odpowiedzialności za skutki mieszania jego wyrobu z innymi produktami. Farbę należy przechowywać w oryginalnym i szczelnie zamkniętym opakowaniu.

Produkt dostępny tylko w białym kolorze, nie jest barwiony.

 • dostępne kolory: biały
 • malować: wałkiem, pędzlem lub po odpowiednim rozcieńczeniu natryskiem
 • stosować i przechowywać w temp.: +5÷30°C
 • czas schnięcia, zależny od podłoża i warunków otoczenia: ok. 2 godz.
 • zalecana ilość warstw: 2
 • nanoszenie następnej warstwy: po 2 godz.
 • wydajność: 8-10 m2/l
 • mycie narzędzi i rozcieńczanie: woda
 • Atest Higieniczny: NIZP-PZH
 • norma: PN-EN 13300
 • gwarancja: 24 miesiące od daty produkcji (umieszczonej na pokrywie)
 • opakowania: 5 l; 10 l
 • *Produkt dostępny również w wersji BIO

Dobór kolorów według wzorników RAL i NCS

Nasze produkty są dostępne w kolorach według standardów RAL i NCS. Zalecamy wybór na podstawie tych wzorników.

Kolory na monitorze zawsze będą różniły się od rzeczywistych.