Produkty

Farba na dachy
 • Opakowania 5 L; 10 L
 • Wydajność 8-10 m²/L
 • Atesty NIZP-PZH
 • Norma PN-C-81914:2002

Cechy produktu:

Wraz z pojawieniem się nowej wersji karty
traci ważność karta poprzednia.

NR B.BK.60111.0377.2023

Ważny do: 9.08.2028 r.

FARBA NA DACHY

FARBA AKRYLOWO-SILIKONOWA NA DACHY

PRZEZNACZENIE:
Produkt jest wodorozcieńczalną farbą akrylowo-silikonową przeznaczoną do malowania dachów i innych elementów budowlanych na zewnątrz, m.in. powierzchni konstrukcji betonowych (np. ogrodzenia, tarasy, filary, przęsła), płyt eternitowych i ligno – cementowych (po wykonaniu próby). Zawiera wodną dyspersję akrylową i emulsję silikonową, trwałe pigmenty, wypełniacze mineralne oraz środki modyfikujące. Daje jednorodną, dobrze kryjącą, gładką, elastyczną powłokę o połysku satynowym.
Może być stosowana na różnorodne materiały budowlane, jak: dachówki cementowe, tynk, beton, cegły, dając trwałą, wodoodporną powłokę. Zabrudzoną powierzchnię farby można zmywać. W przypadku konstrukcji betonowych ogranicza penetrację do wnętrza betonu gazów z atmosfery (np. SO2), wywołujących m.in. korozję prętów zbrojenia.

PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI I STOSOWANIE:
Jest farbą gotową do użycia. W żadnym wypadku nie wolno dodawać kredy ani innych podobnych materiałów. Ubytki i spękania uzupełnić zaprawą cementową. Świeży tynk cementowo-wapienny można malować nie wcześniej niż 4 tygodnie po nałożeniu. Podłoże należy koniecznie zagruntować preparatem głęboko penetrującym SIL-GRUNT firmy Pigment, co znacznie podniesie trwałość pokrycia i zapobiegnie łuszczeniu się powłoki.
PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA: Podłoże powinno być nośne, czyste, pozbawione tłustych plam i pyłu. Powierzchnię przeznaczoną do odnowienia należy dokładnie odpylić i odtłuścić (szczególnie ślady olejów i smarów po szalunkach i formach). Usunąć tzw. mleczko cementowe powstałe na podłożu.
W przypadku renowacji starych dachów należy mechanicznie usunąć warstwę mchów i porostów, zmyć resztki preparatem chemicznym GRZYBOSTOP firmy Pigment (postępując zgodnie z zaleceniami producenta) oraz dokładnie spłukać wodą pod ciśnieniem. Powierzchnia starej farby powinna zostać wyczyszczona w sposób zapewniający wystarczającą przyczepność nowej, np. przy pomocy szczotki drucianej. Zabrudzenia takie, jak: resztki glonów, ziarna piasku, pył, zanieczyszczenia pochodzące z pobliskich drzew, łuszczące się fragmenty starej farby pozostawione pod powłoką mogą być przyczyną łuszczenia się nowej farby. W przypadku mocno skredowanych powłok może być konieczne zastosowanie obróbki strumieniowo-ściernej (piaskowania). Powierzchnie gładkie należy zmatowić papierem ściernym. Stare farby rozpuszczalnikowe z połyskiem lub nieusunięte resztki takich farb mogą spowodować znaczną utratę przyczepności nowej powłoki. Farba nałożona pierwotnie przez producenta dachówek też może przyczynić się do pogorszenia przyczepności. Resztki tej powłoki znajdujące się w podłożu utrudniają związanie się nowej warstwy. Podłoże przemyć preparatem SULFANOL A firmy Pigment, przy pomocy szczotki, a następnie dokładnie spłukać wodą. Pozostawione resztki preparatu mogą pogorszyć przyczepność farby.
Dachówki nowe (niemalowane) oraz odnawiane (po oczyszczeniu) należy zagruntować rozcieńczonym preparatem SIL-GRUNT firmy Pigment, w proporcji: 1 cz. gruntu do 1 cz. wody. Użyta woda powinna być jakości wody pitnej. Nie może pochodzić ze stawów, rowów melioracyjnych, zarośniętych jezior itp.
NIE DODAWAĆ GRUNTU DO FARBY!

STOSOWANIE:
Farbę przed użyciem należy dokładnie wymieszać. Przygotowaną, suchą powierzchnię malować 2-3 krotnie farbą nierozcieńczoną (w postaci handlowej): 2 razy, gdy podłoże jest pokryte powłoką nieuszkodzoną, 3 razy – gdy podłoże jest surowe lub z uszkodzeniami starej powłoki. W przypadku pierwszej warstwy, szczególnie przy podwyższonej chłonności podłoża można rozcieńczyć farbę dodając niewielką ilość wody pitnej (do 5 %). Nie rozcieńczać nadmierną ilością wody dla zwiększenia wydajności! Jeżeli po rozpoczęciu malowania obserwuje się zbyt duże wchłanianie w podłoże (tzw. „picie podłoża”), należy zaprzestać malowania i powtórzyć gruntowanie. Na dachówkach uzyskana powłoka powinna mieć grubość co najmniej 0,1 mm. Zbyt cienka powłoka nie zapewni dostatecznej ochrony i pogorszy trwałość wymalowania. Dachówki zaleca się malować pędzlem. Najlepsze warunki schnięcia występują przy umiarkowanej pogodzie, bez nadmiernego nasłonecznienia, wiatru i przy niskiej wilgotności powietrza. Świeżo nałożoną powłokę farby chronić przed deszczem, intensywnym nasłonecznieniem i silnym wiatrem.

DODATKOWE INFORMACJE:
Poszczególne szarże produktu po zakolorowaniu mogą różnić się nieznacznie odcieniem. W celu uniknięcia zauważalnych różnic konieczne jest wykonanie powierzchni stanowiącej odrębną całość architektoniczną, w jednym cyklu roboczym, produktami z tej samej partii produkcyjnej.
W przypadku konieczności użycia produktów z różnych partii produkcyjnych zaleca się zmieszanie ich ze sobą w celu ujednolicenia odcienia. Ewentualne poprawki należy wykonywać metodą „mokre na mokre”.

UWAGI:

 • Nie malować powierzchni wilgotnych i nagrzanych, np. w wyniku silnego nasłonecznienia.
 • Do czasu całkowitego wyschnięcia chronić świeżą powłokę farby przed opadami i mrozem.
 • Właściwości farby na beton nie zawsze mogą sprostać warunkom, a szczególnie właściwościom starych powłok. Do renowacji trudnego podłoża należy użyć produktów specjalnie do tego przeznaczonych lub całkowicie usunąć starą warstwę farby.
 • Nie dodawać kredy, wapna, rozpuszczalników, pigmentów.
 • Podane czasy schnięcia i przerwy między nakładaniem następnych warstw dotyczą temp. podłoża +20°C i wilg. wzgl. powietrza 60%. Niższe temp. i wyższa wilgotność przedłużają czas schnięcia.
 • Malowanie tak zaplanować, aby powłoka zdążyła wyschnąć przed wystąpieniem wieczornej rosy.

Nie stosowanie się do powyższych zaleceń może być przyczyną łuszczenia się i odpadania fragmentów farby oraz wiąże się z utratą uprawnień gwarancyjnych.

 • dostępne kolory: grafitowa (~RAL 7024), czerwona tlenkowa (~RAL 3009), brązowa (~RAL 8017), czarna (~RAL 7021), (powyżej 200 L, kolor może być przygotowany na zamówienie wg
  systemów NCS lub RAL)
 • powłoka: satynowa
 • malować: wałkiem, pędzlem lub po odpowiednim rozcieńczeniu natryskiem
 • stosować i przechowywać w temp.: 5÷30 °C
 • temp. malowanego podłoża: 5÷30 °C(minimum 3 °C powyżej punktu rosy)
 • gęstość wg PN-82/C-81551: 1,4 g/cm³
 • nanoszenie kolejnej warstwy, 20°C, wilg. wzg. powietrza 50%: po 2 godz. (pionowe powierzchnie) po min. 24 godz. (poziome oraz dachy)
 • lepkość Brookfield 20±2°C, wg PN-ISO 2555: 10000÷15000 mPa·s
 • wartość pH wg PN-C-04963: 8,0-9,0
 • zawartość części stałych PN-EN ISO 3251: 63,0÷65,0 % wag.
 • czas schnięcia w 23±2 °C, PN-C-81519: 2 godz.
 • zalecana grubość powłoki na mokro PN-EN ISO 2808: 90-100 μm
 • największy rozmiar ziarna (granulacja), PN-EN 13300: drobna do 100 μm
 • zalecana ilość warstw: 2, w szczególnych przypadkach: 3
 • wydajność: 8-10 m²/L
 • mycie narzędzi i rozcieńczanie: woda
 • Atest Higieniczny: NIZP-PZH
 • Norma: PN-C-81913:1998
 • gwarancja: 12 miesięcy od daty produkcji (umieszczonej na pokrywie)
 • opakowania: 5 L; 10 L

Dobór kolorów według wzorników RAL i NCS

Nasze produkty są dostępne w kolorach według standardów RAL i NCS. Zalecamy wybór na podstawie tych wzorników.

Kolory na monitorze zawsze będą różniły się od rzeczywistych.

Produkty zalecane

Może spodoba się również…