Produkty

gaudios unimax pene
 • Opakowania 1 L; 5 L
 • Wydajność 8-10 m2/L
 • Norma PN-C-81906:2003

Cechy produktu:

Pliki do pobrania:

Wraz z pojawieniem się nowej wersji karty
traci ważność karta poprzednia.

UNIMAX-PENE

PODKŁAD WZMACNIAJĄCY PODŁOŻE

PRZEZNACZENIE:
UNIMAX-PENNE jest wodorozcieńczalnym preparatem przeznaczonym do gruntowania powierzchni budowlanych wewnątrz pomieszczeń i na zewnątrz budynków. Zmniejsza zużycie farb nawierzchniowych. Zalecany jest do stosowania pod wysokiej jakości wodorozcieńczalne farby lateksowe i silikonowe, zwykłe farby emulsyjne i akrylowe, ciężkie tapety winylowe i z włókna szklanego, masy hydroizolacyjne, masy tynkarskie akrylowe, płytki ceramiczne ścienne i podłogowe oraz do gruntowania podłoża przed wylewaniem posadzek samopoziomujących. Może być stosowany na różnorodne materiały budowlane, jak: tynk, beton, cegły, gips, płyty gipsowo-kartonowe. Środki zastosowane w UNIMAX-PENE są dobranymi kompozycjami polimerowymi o odporności chemicznej, a dodatki posiadają aktywatory przyczepności i zabezpieczają przed degradacją biologiczną (pleśń, bakterie). UNIMAX-PENE doskonale odcina kolejne warstwy od podłoża. Skuteczność tego odcięcia zależy od rodzaju podłoża, stopnia rozcieńczenia i ilości warstw. Zastosowane w nim środki pomocnicze charakteryzują się wysoką zgodnością (kompatybilnością) z różnymi materiałami. Ze względu na różnorodność obecnych na rynku materiałów zaleca się przeprowadzenie prób na mniejszej powierzchni przed ostatecznym użyciem. Zalety: Prawidłowo zastosowany powoduje podwyższenie przyczepności, ujednolicenie chłonności i spójności podłoża. W przypadku świeżych tynków nie utrudnia procesu dojrzewania, a na barwnych powłokach zapobiega powstawaniu plam i przebarwień. Powyższe cechy są wynikiem zastosowania rozdrobnionego polimeru o ekstremalnie małej wielkości cząstek (tzw. hydrozolu), które są wielokrotnie mniejsze niż stosowane w typowych gruntach akrylowych. Zapewnia to głęboką penetrację w porowate podłoże, wzmacniając również głębsze warstwy tego podłoża. Doskonale współpracuje z produktami GAUPLAST, MULTIKONTAKT.

PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI I STOSOWANIE:
W przypadku nowych tynków nie jest konieczne specjalne przygotowanie podłoża, jedynie należy usunąć ślady olejów po szalunkach. Powierzchnię przeznaczoną do odnowienia należy dokładnie odpylić, oczyścić, usunąć luźne płaty farby, odtłuścić. Całkowicie usunąć farby wapienne i klejowe. Glony i pleśń zlikwidować preparatami chemicznymi. Powierzchnie gładkie zmatowić papierem ściernym. Spękania uzupełnić szpachlówką akrylową, większe ubytki: wewnątrz -gipsem, na zewnątrz i pod farby mineralne – zaprawą cementową. Wystające nie dające się usunąć stalowe elementy pokryć farbą antykorozyjną. Zawartość opakowania dokładnie wymieszać. – W zależności od chłonności podłoża UNIMAX-PENE można rozcieńczyć wodą w stosunku od 1:1 do 1:5 (tzn. 1 część preparatu i 5 części wody). Świeży tynk cementowo-wapienny malować nie wcześniej niż 3-4 tygodnie od nałożenia. Unikać nadmiaru. Nie dopuszczać do powstawania na powierzchniach wybłyszczeń i zacieków.

UWAGI:
Ze względu na różnorodne technologie i surowce stosowane w wyrobach przez innych wytwórców, producent nie ponosi odpowiedzialności za skutki mieszania jego wyrobu z innymi produktami. Wyrób należy przechowywać w oryginalnym i szczelnie zamkniętym opakowaniu. Pomieszczenie przed oddaniem do eksploatacji wietrzyć do zaniku zapachu. Chronić przed dziećmi. Chronić przed mrozem i nadmiernym nasłonecznieniem. Informacje zawarte w karcie technicznej mają na celu zapewnienie optymalnego wykorzystania produktu, jednak nie mogą stanowić podstawy do roszczeń wobec producenta, gdyż warunki wykonawstwa pozostają poza jego kontrolą. Wszelka ingerencja w skład produktu jest niedopuszczalna i może w znaczny sposób obniżyć jakość stosowanego materiału.

ZALECENIA BHP:
Przypadkowe spożycie: przepłukać jamę ustną i popić obficie wodą. Nie wywoływać wymiotów. Zasięgnąć pomocy lekarza. Wdychanie: wyprowadzić na świeże powietrze. Kontakt ze skórą: zmyć wodą i mydłem, zabrudzoną odzież zmienić. W przypadku podrażnienia zgłosić się do lekarza. Kontakt z oczami: natychmiast przepłukać dużą ilością bieżącej wody przez kilka minut. Udać się do lekarza.

 • nakładanie: wałek, pędzel, natrysk
 • wydajność: 8-10 m²/L
 • przechowywać w temp.: 5÷25°C
 • stosować w temp. otoczenia i podłoża: 10÷25°C
 • czas schnięcia, zależny od podłoża i warunków otoczenia: 2 godz.
 • nanoszenie kolejnej warstwy: po minimum 2 godz.
 • zalecana ilość warstw: 1, w szczególnych przypadkach 2
 • mycie narzędzi, przed całkowitym utwardzeniem: woda
 • Norma: PN-C-81906:2003
 • gwarancja: 12 miesięcy od daty produkcji umieszczonej na pokrywie)
 • opakowania: 1 L; 5 L

Produkty wymagane

Produkty zalecane