Produkty

 • Opakowania 2 L; 10 L (?)
 • Wydajność 8-12 m²/L
 • Atesty NIZP-PZH
 • Norma PN-C-81906:2003

Cechy produktu:

Wraz z pojawieniem się nowej wersji karty
traci ważność karta poprzednia.

NR BK/B/0345/01/2018, HK/W/0956/01/2016

Ważny do: 25.05.2021 r r.

EPIMAL G20

GRUNT EPOKSYDOWY DWUSKŁADNIKOWY

PRZEZNACZENIE:
Wyrób jest dwuskładnikowym wodorozcieńczalnym preparatem do gruntowania powierzchni budowlanych wewnątrz pomieszczeń, jak również narażonych na działanie czynników atmosferycznych na zewnątrz. Zalecany jest do stosowania pod wysokiej jakości farby epoksydowe wodorozcieńczalne. Tworzy po wyschnięciu przezroczystą warstwę. Może być stosowany na różnorodne materiały budowlane, jak: tynki, beton, cegły, gips, drewno i materiały drewnopochodne, płyty gipsowo – kartonowe. Prawidłowo zastosowany powoduje podwyższenie przyczepności, ujednolicenie chłonności i spójności podłoża. Szczególnie zalecany jest do gruntowania elementów betonowych, np. posadzki, powierzchnie konstrukcji betonowych (np. ogrodzenia, tarasy, filary, przęsła).

PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI I STOSOWANIE:
Produkt gotowy do użycia po zmieszaniu z utwardzaczem, nie wymaga rozcieńczania. Nie wolno mieszać z gruntami ani farbami akrylowymi. Podłoże powinno być nośne, czyste, pozbawione tłustych plam i pyłu. Powierzchnię przeznaczoną do odnowienia należy dokładnie odpylić i odtłuścić (szczególnie ślady olejów i smarów), oczyścić z mchu i porostów. Stare łuszczące się i spękane powłoki farb należy bezwzględnie usunąć. Świeży tynk cementowo – wapienny i powierzchnie betonowe można malować nie wcześniej niż 4 tygodnie po nałożeniu. Ubytki i spękania uzupełnić: wewnątrz pomieszczeń – masą szpachlową akrylową, na zewnątrz i przy naprawie posadzek – zaprawą cementową. Malowana powierzchnia może być lekko wilgotna, ale nie powinna być mokra. Po dodaniu utwardzacza do gruntu mieszać całość przez 2 minuty. Grunt po wymieszaniu z utwardzaczem powinien zostać zużyty w ciągu 2 godzin.

ZALECENIA BHP:
Stosować zwykłe środki ostrożności jak przy pracy z innymi wodnymi wyrobami lakierniczymi. Chronić oczy i powierzchnię skóry przed bezpośrednim kontaktem z produktem. W przypadku zanieczyszczenia zmyć skórę wodą i mydłem, zabrudzoną odzież zmienić. Oczy natychmiast przepłukać dużą ilością bieżącej wody, co najmniej przez 20 minut. W przypadku podrażnienia udać się do lekarza.

WAŻNE! Przed oddaniem pomieszczenia do eksploatacji wietrzyć do zaniku zapachu.
NIE STOSOWAĆ GRUNTU BEZ UTWARDZACZA!

UWAGI:
Przechowywać w zamkniętym opakowaniu poza zasięgiem dzieci. Chronić przez zamarznięciem. Przed zastosowaniem grunt dokładnie wymieszać z utwardzaczem. Nie zmieniać zalecanych proporcji grunt : utwardzacz. Może to spowodować znaczne obniżenie twardości powłoki. Nie nakładać na zewnątrz podczas silnego nasłonecznienia i deszczu. Nie nakładać na powierzchnie mokre i nagrzane, np. w wyniku silnego nasłonecznienia. Powierzchnia musi być dokładnie oczyszczona. Szczególną uwagę należy zwrócić na odtłuszczenie. Do czasu całkowitego wyschnięcia chronić świeżą powłokę przed opadami.

 • produkt: dwuskładnikowy
 • malować: wałkiem, pędzlem lub natryskiem
 • zalecana proporcja: 9 cz. gruntu : 1 cz. utwardzacza
 • stosować i przechowywać w temp.: 15÷25°C i wilgotności względnej powietrza poniżej 75%
 • czas schnięcia, przy temp. podłoża 20°C i wilgotności względnej powietrza 65% (obniżenie temperatury i wzrost wilgotności przedłuża czas schnięcia): 2 godz.
 • nakładanie następnej warstwy gruntu: po 1 godz. do poprzedniej
 • nakładanie farby nawierzchniowej: po ok. 2 godz.
 • ruch pieszy: po 24 godz.
 • pełne utwardzenie: po 7 dniach
 • czas przydatności do stosowania po zmieszaniu z utwardzaczem: ok. 2 godz.
 • zalecana ilość warstw: 1-2
 • wydajność: 8-12 m2/L, w zależności od chłonności podłoża
 • gęstość; ok. 1,0 g/cm3
 • mycie urządzeń i rozcieńczanie: woda
 • Atest Higieniczny: NIZP-PZH
 • norma: PN-C-81906:2003
 • gwarancja: 18 miesięcy od daty produkcji
 • opakowania: zestaw (A+B) grunt 1,8 L, utwardzacz 0,2 L; 10 L (?)

Produkty wymagane

Produkty zalecane

Może spodoba się również…