Produkty

Epimal LX
 • Opakowania 5 L; 10 L
 • Wydajność 6-8 m²/L
 • Atesty NIZP-PZH
 • Norma PN-C-81913:1998

Cechy produktu:

Wraz z pojawieniem się nowej wersji karty
traci ważność karta poprzednia.

 

 

NR B/BK/60211/0292/2021

Ważny do: 15.07.2026 r.

EPIMAL LX

EPOKSYDOWA FARBA HIGIENICZNA

[POSIADA ATESTY DOPUSZCZAJĄCE DO STOSOWANIA W OBIEKTACH PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO I POMIESZCZENIACH SŁUŻBY ZDROWIA WYMAGAJĄCYCH 5 KLASY CZYSTOŚCI WG ISO 14644-1]

→ Instytut ITB na bazie farb higienicznych firmy PIGMENT, stworzył wytyczne do badania powłok malarskich według normy ISO 14644-1 określającej klasy czystości

PRZEZNACZENIE:
EPIMAL LX jest wewnętrzną, dwuskładnikową wodorozcieńczalną farbą epoksydową przeznaczoną do malowania powierzchni szczególnie narażonych na uszkodzenia i zabrudzenia (często wymagające zmywania) w obiektach użyteczności publicznej, gastronomicznych, myjniach samochodowych oraz do zastosowania w miejscach, gdzie wymagana jest wyjątkowa czystość, higiena i zabezpieczenie, np. w szpitalach i innych obiektach służby zdrowia, w przemyśle spożywczym, farmaceutycznym, w laboratoriach (chemicznych, biologicznych, medycznych), itp. Powłoki charakteryzują się wysoką odpornością na szorowanie i ścieranie oraz czyszczenie standardowymi środkami dezynfekcyjnymi i detergentami. Odpowiednio dobrane składniki powodują, że naniesione powłoki wykazują wysoką odporność na wszelkiego rodzaju porastanie mikroorganizmami (koloniami bakterii i grzybów). Swoje właściwości ochronne zachowuje przez wiele lat użytkowania. Zalecany też do pomieszczeń narażonych na częsty kontakt z agresywnymi chemikaliami, np. posadzki hal produkcyjnych i magazynowych, hurtowni. Nadaje się do malowania powierzchni betonowych (np. posadzki, konstrukcje betonowe) po uprzednim zagruntowaniu gruntem epoksydowym EPIMAL G20 firmy Pigment oraz powierzchni stalowych, po uprzednim zagruntowaniu farbą podkładową epoksydową EPIMAL STAL firmy Pigment. Może być stosowany również na inne materiały budowlane, jak: tynk, cegły. EPIMAL LX daje trwałą, wodoodporną, powłokę w znacznym stopniu odporną również na czynniki chemiczne (rozcieńczone kwasy, alkalia, sole, oleje, smary, paliwa, rozpuszczalniki, detergenty itp.). Zawiera wodną dyspersję żywicy epoksydowej, trwałe pigmenty, specjalnie dobrane, odporne chemicznie wypełniacze mineralne i syntetyczne oraz środki modyfikujące. Jako utwardzacz stosowany jest wodny roztwór adduktu epoksy-poliaminowego.

PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI I STOSOWANIE:
Farba jest gotową do użycia, jedynie w przypadku zgęstnienia można dodać do 5% wody wodociągowej. W żadnym wypad-ku nie wolno dodawać kredy, wapna, suchych farb klejowych, farb emulsyjnych ani w żaden inny sposób modyfikować jej składu. Podłoże powinno być nośne, czyste, pozbawione tłustych plam i pyłu. Powierzchnię przeznaczoną do odnowienia należy dokładnie odpylić i odtłuścić (szczególnie ślady olejów i smarów), oczyścić z mchu i porostów. Stare łuszczące się i spękane powłoki farb należy bezwzględnie usunąć. Świeży tynk cementowo-wapienny i powierzchnie betonowe można malować nie wcześniej niż 4 tygodnie po nałożeniu. Powierzchnie gładkie zmatowić papierem ściernym. Z powierzchni stalowych usunąć ślady korozji. Ubytki i spękania uzupełnić: wewnątrz pomieszczeń – szpachlówką akrylową lub gipsem, przy naprawie posadzek – zaprawą cementową. Powierzchnię należy koniecznie zagruntować preparatem epoksydowym EPIMAL G20 firmy Pigment, co znacznie podniesie trwałość pokrycia i zapobiegnie łuszczeniu się powłoki (nie stosować gruntów innego rodzaju, np. akrylowych !). Po dodaniu utwardzacza do farby mieszać całość przez 5 minut. Po wymieszaniu pozostawić farbę na 30 minut pod przykryciem, następnie po przemieszaniu farba nadaje się do malowania. Od tego czasu farba powinna zostać zużyta w ciągu 2 godzin. Przed oddaniem do eksploatacji pomieszczenia wietrzyć do zaniku zapachu.

DODATKOWE INFORMACJE:
Najlepsze efekty można uzyskać stosując metodę natryskową. Przy tradycyjnych metodach malowania (wałek, pędzel), przy niewłaściwym doborze narzędzia, technice malowania i niesprzyjających warunkach (temperatury i wilgotności względnej powietrza) możliwe jest pojawienie się smug w przypadku niektórych kolorów. Poszczególne szarże produktu po zakolorowaniu mogą różnić się nieznacznie odcieniem w przypadku niektórych kolorów dostępnych w komputerowym systemie kolorowania. W celu uniknięcia zauważalnych różnic konieczne jest wykonanie powierzchni stanowiącej odrębną całość architektoniczną, w jednym cyklu roboczym, produktami z tej samej partii produkcyjnej.
W przypadku konieczności użycia produktów z różnych partii produkcyjnych zaleca się zmieszanie ich ze sobą w celu ujednolicenia odcienia. Ewentualne poprawki należy wykonywać metodą „mokre na mokre”.

ZALECENIA BHP:
Stosować zwykłe środki ostrożności jak przy pracy z innymi wodnymi wyrobami lakierniczymi. Chronić oczy i powierzchnię skóry przed bezpośrednim kontaktem z wyrobem. W przypadku zanieczyszczenia zmyć skórę wodą i mydłem, zabrudzoną odzież zmienić. Oczy natychmiast przepłukać dużą ilością bieżącej wody, przez co najmniej 20 minut. W przypadku podrażnienia udać się do lekarza. Szczegółowe informacje dotyczące bezpieczeństwa produktu zawarte są w Karcie Charakterystyki.

UWAGI:
Przed stosowaniem farbę dokładnie wymieszać z utwardzaczem. Nie zmieniać zalecanych proporcji farba : utwardzacz. Może to spowodować znaczne obniżenie twardości i estetyki powłoki. Nie stosowanie się do niniejszych zaleceń może powodować łuszczenie się farby oraz utratę uprawnień gwarancyjnych. Chronić przez zamarznięciem.
Ze względu na różnorodne technologie i surowce stosowane w wyrobach przez innych wytwórców, producent nie ponosi odpowiedzialności za skutki mieszania jego wyrobu z innymi produktami. W przypadku barwienia białej farby pigmentami innych producentów należy zawsze przeprowadzić próbę na mniejszej ilości. Farbę należy przechowywać w oryginalnym i szczelnie zamkniętym opakowaniu.
Zastosowanie farby EPIMAL LX nie zwalnia z obowiązku prawidłowego i systematycznego mycia i dezynfekcji powierzchni.

 • powłoka: satynowa
 • kolory: biały, inne kolory na zamówienie, po wcześniejszym uzgodnieniu
 • klasa odporności na szorowanie: 1, wg PN-EN 13300
 • malować: wałkiem, pędzlem lub natryskiem
 • prawidłowa proporcja: 4,5 L farby i 0,5 L utwardzacza
 • przechowywać i stosować w temp.: 15÷35°C i wilgotności względnej powietrza poniżej 75%
 • temperatura malowanego podłoża i powietrza w pomieszczeniu: 15÷35°C ( minimum 3°C powyżej punktu rosy)
 • czas schnięcia, przy temp. podłoża 20ºC i wilg. wzgl. powietrza 65% (obniżenie temp. i wzrost wilgotności przedłuża czas schnięcia): pyłosuchość: ok. 1 godz., -ruch pieszy: po 24 godz., -pełne utwardzenie: po 7 dniach
 • czas odczekania przed malowaniem po zmieszaniu z utwardzaczem (przy 20°C): 30 minut
 • czas przydatności do stosowania po czasie odczekania (przy 20°C): ok. 2 godz.
 • zalecana ilość warstw: 2-3
 • wydajność: 6-8 m²/L, (w zależności od podłoża)
 • gęstość farby: ok. 1,4 g/cm³
 • zawartość części nielotnych: 45±1 % obj., grubość warstwy mokrej: 110-130 µm, grubość warstwy suchej: 50-60 µm
 • mycie narzędzi (do czasu utwardzenia): woda
 • Atest Higieniczny: NIZP-PZH
 • Norma: PN-C-81907:2003
 • gwarancja: 18 miesięcy od daty produkcji (umieszczonej na pokrywie)
 • opakowania: (zestaw A+B) 5 L; 10 L

Dobór kolorów według wzorników RAL i NCS

Nasze produkty są dostępne w kolorach według standardów RAL i NCS. Zalecamy wybór na podstawie tych wzorników.

Kolory na monitorze zawsze będą różniły się od rzeczywistych.

Produkty wymagane

Produkty zalecane