Produkty

Akrylen
 • Opakowania 0,7 l; 5 l; 10 l
 • Wydajność 8-10 m²/l
 • Atesty NIZP-PZH
 • Norma PN-C-81907:2003

Cechy produktu:

Wraz z pojawieniem się nowej wersji karty
traci ważność karta poprzednia.

NR BK/B/1164/02/2018

Ważny do: 15.03.2024 r.

Akrylen

EMALIA AKRYLOWA PÓŁMATOWA • DO DREWNA I METALU.

Przeznaczenie:
Nieżółknąca, wodorozcieńczalna emalia akrylowa do ochronno-dekoracyjnego malowania powierzchni drewnianych, drewnopochodnych, metalowych, tynków (np. lamperie) wewnątrz i na zewnątrz. Otrzymane pótmatowe powłoki, wykazują bardzo dobrą przyczepność do podłoża, wysoką trwałość i elastyczność oraz dobrą odporność na uszkodzenia mechaniczne. Dodatkowe zalety emalii to: łagodny zapach w czasie malowania oraz znacznie krótszy czas schnięcia w porównaniu z typowymi emaliami rozpuszczalnikowymi. Ze względu na niską emisję składników lotnych może być stosowana w pomieszczeniach na stały pobyt ludzi. Odpowiedni skład nadaje powłoce dobrą odporność na zmienne warunki atmosferyczne i wodę.

Przygotowanie powierzchni i stosowanie:
Powierzchnie przeznaczone do malowania powinny być suche, czyste, pozbawione tłustych plam i pyłu. Surowe, wyschnięte podłoże drewniane należy zaimpregnować oraz nałożyć farbę podkładową, po wyschnięciu przeszlifować i dokładnie odpylić. Miejsca z żywicą dokładnie przemyć benzyną ekstrakcyjną i wysuszyć. Stare powłoki z emalii ftalowych lub olejnych z połyskiem należy zmatowić papierem ściernym i dokładnie odkurzyć. Podłoże metalowe niemalowane należy zagruntować farbą antykorozyjną. Niedokładne przygotowanie powierzchni może być przyczyną łuszczenia się i innych wad powłoki. Emalię przed użyciem należy dokładnie wymieszać. Przygotowaną, suchą powierzchnię malować emalią nierozcieńczoną (w postaci handlowej). W przypadku jej zgęstnienia można bezpośrednio przed użyciem nieznacznie rozcieńczyć wodą pitną. Unikać nadmiaru wody, zbytnie rozcieńczanie pogarsza jakość powłoki.Prace malarskie wykonywać w temp. podłoża i otoczenia powyżej +10°C i wilgotności powietrza poniżej 80%, płaskim pędzlem z miękkim włosiem, wałkiem gąbkowym (flokowym) lub natryskiem. Następne warstwy nanosić po około 4 godz. (niższe temp. i większa wilgotność powietrza przedłuża czas schnięcia). Całkowite wyschnięcie powłoki w warunkach pokojowych uzyskuje się po 24 godz. Sprzęt malarski natychmiast po zakończeniu prac umyć w wodzie.

Zalecenia BHP:
Chronić przed dostępem dzieci. Chronić przed bezpośrednim kontaktem z wyrobem. W przypadku zanieczyszczenia zmyć skórę wodą i mydłem, zabrudzoną odzież zmienić. Oczy natychmiast przepłukać dużą ilością bieżącej wody, przez co naj-mniej 20 minut. W przypadku podrażnienia udać się do lekarza.

 • wygląd powłoki: gładka, półmatowa,
 • malować wałkiem, pędzlem lub po odpowiednim rozcieńczeniu natryskiem,
 • malować w temp. powietrza i podłoża: +10-25°C
 • przechowywanie w temp. +5-30°C
 • czas schnięcia, zależny od podłoża i warunków otoczenia: ok. 4 godzin,
 • malowanie następnej warstwy: nie wcześniej niż po 4 godz.,
 • zalecana ilość warstw: 1-3, wydajność: 8-10 m2/l,
 • mycie narzędzi i rozcieńczanie: woda,
 • Atest Higieniczny NIZP-PZH,
 • Norma: PN-C-81907:2003,
 • Kat. A/d/FW. Dopuszczalna zawartość LZO dla tej kategorii: 130 g/l. Farba zawiera < 110 g/l
 • Gwarancja: 18 miesięcy od daty produkcji
 • Opakowania: 0,7 l; 5 l; 10 l.

Dobór kolorów według wzorników RAL i NCS

Nasze produkty są dostępne w kolorach według standardów RAL i NCS. Zalecamy wybór na podstawie tych wzorników.

Kolory na monitorze zawsze będą różniły się od rzeczywistych.