Produkty

Akrylen
 • Opakowania 0,7 l; 5 l; 10 l
 • Wydajność 8-10 m²/l
 • Atesty NIZP-PZH
 • Norma PN-C-81907:2003

Cechy produktu:

Wraz z pojawieniem się nowej wersji karty
traci ważność karta poprzednia.

NR BK/B/1164/02/2018

Ważny do: 15.03.2024 r.

Akrylen

EMALIA AKRYLOWA WODOROZCIEŃCZALNA – DO DREWNA I METALU.

Przeznaczenie:
Nieżółknąca, wodorozcieńczalna emalia akrylowa do ochronno-dekoracyjnego malowania powierzchni drewnianych, drewno-pochodnych, metalowych, tynków (np. lamperie) wewnątrz i na zewnątrz. Otrzymane półmatowe powłoki, wykazują bardzo dobrą przyczepność do podłoża, wysoką trwałość i elastyczność oraz dobrą odporność na uszkodzenia mechaniczne. Dodatkowe zalety emalii to: łagodny zapach w czasie malowania oraz znacznie krótszy czas schnięcia w porównaniu z typowymi emaliami rozpuszczalnikowymi. Ze względu na niską emisję składników lotnych może być stosowana w pomieszczeniach na stały pobyt ludzi. Odpowiedni skład nadaje powłoce dobrą odporność na zmienne warunki atmosferyczne i wodę.

Przygotowanie powierzchni i stosowanie:
Powierzchnie przeznaczone do malowania powinny być suche, czyste, pozbawione tłustych plam i pyłu. Surowe, wyschnięte podłoże drewniane należy zaimpregnować oraz nałożyć farbę podkładową, po wyschnięciu przeszlifować i dokładnie odpylić. Miejsca z żywicą dokładnie przemyć benzyną ekstrakcyjną i wysuszyć. Stare powłoki z emalii ftalowych lub olejnych z połyskiem należy zmatowić papierem ściernym i dokładnie odkurzyć. Podłoże metalowe niemalowane należy zagruntować farbą antykorozyjną AKRYLEN GRUNT firmy Pigment. Niedokładne przygotowanie powierzchni może być przyczyną łuszczenia się i innych wad powłoki. Emalię przed użyciem należy dokładnie wymieszać. Przygotowaną, suchą powierzchnię malować emalią nierozcieńczoną (w postaci handlowej). W przypadku jej zgęstnienia można bezpośrednio przed użyciem nieznacznie rozcieńczyć wodą pitną. Unikać nadmiaru wody, zbytnie rozcieńczanie pogarsza jakość powłoki.
Prace malarskie wykonywać w temp. podłoża i otoczenia powyżej +10°C i wilgotności powietrza poniżej 80%, płaskim pędzlem z miękkim włosiem, wałkiem gąbkowym (flokowym) lub natryskiem. Następne warstwy nanosić po około 4 godz. (niższe temp. i większa wilgotność powietrza przedłuża czas schnięcia). Całkowite wyschnięcie powłoki w warunkach pokojowych uzyskuje się po 24 godz. Sprzęt malarski natychmiast po zakończeniu prac umyć w wodzie.

Dodatkowe informacje:
W przypadku kolorów o mniejszym kryciu należy użyć zalecanego podkładu.
Najlepsze efekty można uzyskać stosując metodę natryskową. Przy tradycyjnych metodach malowania (wałek, pędzel), przy niewłaściwym doborze narzędzia, technice malowania i niesprzyjających warunkach (temperatury i wilgotności względnej powietrza) możliwe jest pojawienie się smug w przypadku niektórych kolorów. Poszczególne szarże wyrobu po zakolorowaniu mogą różnić się nieznacznie odcieniem w przypadku niektórych kolorów dostępnych w komputerowym systemie kolorowania. W celu uniknięcia zauważalnych różnic konieczne jest wykonanie powierzchni stanowiącej odrębną całość architektoniczną, w jednym cyklu roboczym, produktami z tej samej partii produkcyjnej. W przypadku konieczności użycia produktów z różnych partii produkcyjnych zaleca się zmieszanie ich ze sobą w celu ujednolicenia odcienia. Ewentualne poprawki należy wykonywać metodą „mokre na mokre”. Przed rozpoczęciem malowania farbą, wskazane jest sprawdzenie zgodności koloru we wszystkich opakowaniach ze złożonym zamówieniem.

Zalecenia BHP:
Chronić przed dostępem dzieci. Chronić przed bezpośrednim kontaktem z wyrobem. W przypadku zanieczyszczenia zmyć skórę wodą i mydłem, zabrudzoną odzież zmienić. Oczy natychmiast przepłukać dużą ilością bieżącej wody, przez co najmniej 20 minut. W przypadku podrażnienia udać się do lekarza.

 • powłoka: gładka, półmatowa
 • malować: wałkiem, pędzlem lub po odpowiednim rozcieńczeniu natryskiem
 • malować w temp. powietrza i podłoża: +10÷25°C
 • przechowywanie w temp.: +5÷30°C
 • czas schnięcia, zależny od podłoża i warunków otoczenia: ok. 4 godz.
 • malowanie następnej warstwy: nie wcześniej niż po 4 godz.
 • zalecana ilość warstw: 1-3
 • wydajność: 8-10 m2/l
 • mycie narzędzi i rozcieńczanie: woda
 • Atest Higieniczny: NIZP-PZH
 • norma: PN-C-81907:2003
 • kat. A/d/FW. Dopuszczalna zawartość LZO dla tej kategorii: 130 g/l. Wyrób zawiera < 110 g/l.
 • gwarancja: 18 miesięcy od daty produkcji
 • opakowania: 0,7 l; 5 l; 10 l

Dobór kolorów według wzorników RAL i NCS

Nasze produkty są dostępne w kolorach według standardów RAL i NCS. Zalecamy wybór na podstawie tych wzorników.

Kolory na monitorze zawsze będą różniły się od rzeczywistych.