Produkty

Sulfanol
 • Opakowania 1 l; 5 l
 • Wydajność 10-20 m²/l

Cechy produktu:

Wraz z pojawieniem się nowej wersji karty
traci ważność karta poprzednia.

Sulfanol A

ALKALICZNY PREPARAT ODTŁUSZCZAJĄCY.

Przeznaczenie:
SULFANOL A – jest preparatem alkalicznym posiadającym silne właściwości zwilżające oraz wysoką zdolność rozkładu zanieczyszczeń o charakterze tłuszczowym. Cząstki usuniętych zabrudzeń tworzą zawiesinę w wodzie, co pozwala na skuteczne ich usunięcie. Preparat posiada zdolność usuwania zabrudzeń olejowych, smarów i tłuszczów z powierzchni betonu, a dzięki dużej penetracji w głąb następuje wydostawanie się tych zabrudzeń na powierzchnię, z której należy je zmyć wodą.
Może również służyć do oczyszczania powierzchni stalowych, skutecznie usuwając tłuszcze i oleje z powierzchni konstrukcji stalowych przeznaczonych do malowania.

Przygotowanie powierzchni i stosowanie:
Powierzchnie betonowe: Czyszczenie zabrudzeń olejowych z podłoża betonowego przeprowadza się przez naniesienie nierozcieńczonego środka na obrabianą powierzchnię, a następnie po około 10-15 minutach zmycie wodą, najlepiej pod ciśnieniem. Większą skuteczność osiąga się przez zmywanie podłoża przy pomocy szczotki lub pędzla. W razie konieczności, szczególnie przy znacznych zabrudzeniach, czynność powtórzyć. Przy niewielkich zanieczyszczeniach preparat może być rozcieńczony wodą w stosunku 1:1.

Powierzchnie stalowe: Czyszczenie konstrukcji stalowych z tłuszczów i olejów przeznaczonych do malowania przeprowadza się przez naniesienie preparatu w stanie nie rozcieńczonym, pozostawienie na około 20 minut celem uaktywnienia działania środka, a następnie dokładne spłukanie bieżącą wodą i wysuszenie.

Uwagi:

 • We wszystkich przypadkach czyszczenie zakończyć spłukaniem wodą. Pozostawienie resztek środka z zanieczyszczeniami może spowodować pogorszenie przyczepności powłok malarskich do podłoża.
 • Nie dotykać odtłuszczonej powierzchni rękami.
 • Podczas stosowania preparatu postępować zgodnie z zasadami bezpieczeństwa zawartymi w karcie charakterystyki produktu, korzystając z odpowiednich środków ochrony osobistej.
 • zawiera: wodę, środki powierzchniowo czynne, środki pomocnicze
 • nanosić: pędzlem, szczotką lub natryskiem
 • stosować i przechowywać w temp.: nie niższej niż 0°C i nie wyższej niż 40°C
 • wydajność: 10-20 m2/l
 • gęstość: ok. 1,0 g/cm3
 • wartość pH: 9,0-10,0
 • mycie narzędzi i rozcieńczanie: woda
 • Atest Higieniczny: PZH
 • gwarancja: 12 miesięcy od daty produkcji
 • opakowania: 1 l; 5 l

Produkty wymagane

Produkty zalecane