Produkty

Sulfanol
 • Opakowania 1 l; 5 l
 • Wydajność 10-20 m²/l

Cechy produktu:

Pliki do pobrania:

Wraz z pojawieniem się nowej wersji karty
traci ważność karta poprzednia.

Sulfanol A

Alkaliczny preparat odtłuszczający.

Przeznaczenie:
SULFANOL A jest preparatem alkalicznym posiadającym silne właściwości zwilżające oraz wysoką zdolność rozkładu zanieczyszczeń o charakterze tłuszczowym. Cząstki usuniętych zabrudzeń tworzą zawiesinę w wodzie, co pozwala na skuteczne ich usunięcie. Preparat posiada zdolność usuwania zabrudzeń olejowych, smarów i tłuszczów z powierzchni betonu, a dzięki dużej penetracji w głąb następuje wydostawanie się tych zabrudzeń na powierzchnię, z której należy je zmyć wodą.

Może również służyć do oczyszczania powierzchni stalowych, skutecznie usuwając tłuszcze i oleje z powierzchni konstrukcji stalowych przeznaczonych do malowania.

Przygotowanie powierzchni i stosowanie:

 • Powierzchnie betonowe. Czyszczenie zabrudzeń olejowych z podłoża betonowego przeprowadza się przez naniesienie nierozcieńczonego środka na obrabianą powierzchnię, a następnie po około 10-15 minutach zmycie wodą, najlepiej pod ciśnieniem. Większą skuteczność osiąga się przez zmywanie podłoża przy pomocy szczotki lub pędzla. W razie konieczności, szczególnie przy znacznych zabrudzeniach, czynność powtórzyć. Przy niewielkich zanieczyszczeniach preparat może być rozcieńczony wodą w stosunku 1:1.
 • Powierzchnie stalowe. Czyszczenie konstrukcji stalowych z tłuszczów i olejów przeznaczonych do malowania przeprowadza się przez naniesienie preparatu w stanie nie rozcieńczonym, pozostawienie na około 20 minut celem uaktywnienia działania środka, a następnie dokładne spłukanie bieżącą wodą i wysuszenie.

Uwagi:

 • We wszystkich przypadkach czyszczenie zakończyć spłukaniem wodą. Pozostawienie resztek środka z zanieczyszczeniami może spowodować pogorszenie przyczepności powłok malarskich do podłoża.
 • Nie dotykać odtłuszczonej powierzchni rękami.
 • Podczas stosowania preparatu postępować zgodnie z zasadami bezpieczeństwa zawartymi w karcie charakterystyki produktu, korzystając z odpowiednich środków ochrony osobistej.
 • zawiera: wodę, środki powierzchniowo czynne, środki pomocnicze,
 • nanosić: pędzlem, szczotką lub natryskiem,
 • stosować i przechowywać w temp. nie niższej niż 0°C i nie wyższej niż 40°C,
 • wydajność: 10-20 m2/l,
 • gęstość: ok. 1,0 g/cm3,
 • wartość pH: 9,0-10,0,
 • mycie narzędzi i rozcieńczanie – woda pitna,
 • posiada Atest Higieniczny PZH,
 • gwarancja 12 miesięcy od daty produkcji,
 • opakowania: 1 l; 5 l.

Produkty wymagane

Produkty zalecane