Produkty

gaudios erisit silgranito
 • Opakowania 18 kg
 • Wydajność ok. 2 kg/m²

Cechy produktu:

Pliki do pobrania:

Wraz z pojawieniem się nowej wersji karty
traci ważność karta poprzednia.

ERISIT SILGRANITO

TYNK STRUKTURALNY
EFEKT GRANITU

PRZEZNACZENIE:
Tynk strukturalny do użytku wewnętrznego i zewnętrznego po impregnacji. Materiał może być stosowany w systemach ociepleń budynków. Jest połączeniem granitu z wtrąceniami kryształów krzemianów. Jeden z najnowocześniejszych produktów imitujących kamień naturalny, całkowicie składający się z minerałów. Posiada bardzo duże kryształy mocno opalizujące w świetle. Może być w kolorze naturalnym lub barwiony. Przeznaczony do elewacji, sufitów, ścian wewnętrznych w obiektach mieszkalnych (pokoje, kuchnie, łazienki, korytarze, salony itp.) i użyteczności publicznej (urzędy, banki, baseny, biblioteki, sale konferencyjne itp.).

PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI I STOSOWANIE:
PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA: Powierzchnia przeznaczona do aplikacji powinna być trwała, sucha, pozbawiona kurzu i zatłuszczeń. Świeże tynki cementowo-wapienne mogą być pokrywane po 3-4 tygodniach sezonowania, tynki gipsowe po 2 tygodniach. Podłoże surowe, o wyższej chłonności oraz w celu zabezpieczenia przed powstaniem „odparzeń”, należy zagruntować preparatem UNIMAX-PENE. Szczególnie podatne na „odparzenia” są miejsca szpachlowane, uzupełniane, surowe (nie gruntowane) oraz tzw. „głuche”. Stare powłoki farb klejowych usunąć, zmyć i spłukać wodą z dodatkiem środków myjących aż do odsłonięcia tynku. Stare powłoki z farb emulsyjnych, słabo przylegające do podłoża usunąć, dobrze przylegające – przemyć wodą z dodatkiem detergentów i pozostawić do wyschnięcia.

NAKŁADANIE: Wymaga nałożenia dwóch warstw. Po podeschnięciu drugiej warstwy powierzchnię przemyć gąbką i zagładzić ponownie pacą wenecką, można również kolorową powierzchnię jednobarwną zadrapać pacą wenecką. Powierzchnię na elewacji należy zaimpregnować preparatem IMPREGNA SIL. Wewnątrz impregnacja nie jest wymagana, jeżeli nie jest to pomieszczenie narażone na wodę, np. łazienka lub kuchnia.

ERISIT SILGRANITO w kolorze ciemnym lub bazowym: Zagruntować podłoże preparatem ESGRUNT K. Nałożyć masę pacą wenecką na gładko. Po wyschnięciu pierwszej ponownie nałożyć drugą warstwę przy pomocy tej samej pacy. Półsuchą powierzchnię przemyć gąbką i zagładzić ponownie pacą wenecką.

ERISIT SILGRANITO w kolorze bazowym lub lekko podbarwionym. Zagruntować podłoże preparatem ESGRUNT K. Nałożyć masę pacą wenecką na gładko. Po wyschnięciu pierwszej ponownie nałożyć drugą warstwę przy pomocy tej samej pacy. Półsuchą powierzchnię przemyć gąbką i zagładzić ponownie pacą wenecką tak długo, aż pojawią się przebarwienia.

IMPREGNOWANIE: W celu nadania odporności na zmywanie oraz czynniki atmosferyczne suchą powierzchnię tynku (po minimum 24 godzinach schnięcia) zaimpregnować preparatem IMPREGNA SIL rozcieńczonym wodą w proporcji 1:5, przy pomocy wałka lub natrysku. Impregnowanie pędzlem może być utrudnione ze względu na strukturę produktu. Powyższa instrukcja stosowania produktu ma na celu zapoznanie wykonawcy z metodami aplikacji, jednak nie może zastąpić doświadczenia wyniesionego z uczestnictwa w szkoleniach instruktażowych. Wymagane jest stosowanie produktu zgodnie z kartą techniczną. Wykonanie podane na etykiecie jest jednym z rozwiązań aplikacyjnych.

UWAGI:
Ze względu na różnorodne technologie i surowce stosowane w wyrobach przez innych wytwórców, producent nie ponosi odpowiedzialności za skutki mieszania jego wyrobu z innymi produktami. W przypadku barwienia pigmentami należy zawsze przeprowadzić próbę na mniejszej ilości. Wyrób należy przechowywać w oryginalnym i szczelnie zamkniętym opakowaniu. Pomieszczenie przed oddaniem do eksploatacji wietrzyć do zaniku zapachu. Chronić przed dziećmi. Chronić przed mrozem i nadmiernym nasłonecznieniem. Informacje zawarte w karcie technicznej mają na celu zapewnienie optymalnego wykorzystania produktu, jednak nie mogą stanowić podstawy do roszczeń wobec producenta, gdyż warunki wykonawstwa pozostają poza jego kontrolą. Wszelka ingerencja w skład produktu jest niedopuszczalna i może w znaczny sposób obniżyć jakość stosowanego materiału. Produkt uzyskuje pełne właściwości wytrzymałościowe po 28 dniach od zakończenia prac. W przypadku konieczności intensywniejszego wymieszania produktu o jasnej barwie zaleca się przełożenie go do białego wiadra. Czasami występujące ostre krawędzie na mieszadłach koszowych (szczególnie tych niższej jakości) mogą spowodować zdrapanie wiórów ze ścianek wiadra, które mogą być widoczne na gotowej powierzchni.

ZALECENIA BHP:
Przypadkowe spożycie: przepłukać jamę ustną i popić obficie wodą. Nie wywoływać wymiotów. Zasięgnąć pomocy lekarza. Wdychanie: wyprowadzić na świeże powietrze. Kontakt ze skórą: zmyć wodą i mydłem, zabrudzoną odzież zmienić. W przypadku podrażnienia zgłosić się do lekarza. Kontakt z oczami: natychmiast przepłukać dużą ilością bieżącej wody przez kilka minut. Udać się do lekarza.

 • nakładanie: paca, gąbka
 • wydajność: ok. 2 kg/m² (wartość przybliżona, zależna od metody nakładania i wybranego wzoru)
 • przechowywać w temp.: 5÷25°C
 • stosować w temp. otoczenia i podłoża: 10÷25°C
 • czas schnięcia, zależny od podłoża i warunków otoczenia: 12 godz.
 • nanoszenie kolejnej warstwy: po minimum 12 godz.
 • zalecana ilość warstw: 2
 • mycie narzędzi, przed całkowitym utwardzeniem: woda
 • gwarancja: 12 miesięcy od daty produkcji (umieszczonej na pokrywie)
 • opakowania: 18 kg

ERISIT SILGRANITO

ERISIT SILGRANITO

Produkty zalecane

Może spodoba się również…