Produkty

gaudios esgrunt k
 • Opakowania 7 kg; 14 kg
 • Wydajność do 5 m2/kg

Cechy produktu:

Wraz z pojawieniem się nowej wersji karty
traci ważność karta poprzednia.

ESGRUNT K

PODKŁAD POD TYNKI DEKORACYJNE.

Przeznaczenie:
Wodorozcieńczalna farba podkładowa przeznaczona do pokrywania powierzchni budowlanych wewnątrz pomieszczeń, jak również narażonych na niszczące działanie czynników atmosferycznych na zewnątrz. Zalecana jest do stosowania pod tynki dekoracyjne, akrylowe, silikonowe, płytki ceramiczne ścienne i podłogowe. Może być stosowana na różnorodne materiały budowlane, jak: tynki akrylowe i mineralne, beton, cegły, gips, płyty kartonowo-gipsowe.
Prawidłowo zastosowany powoduje podwyższenie przyczepności, wzmocnienie nośności, ujednolicenie chłonności i spójności podłoża, jednocześnie nie utrudniając procesu dyfuzyjnego.
Zawiera wodną dyspersję polimeru akrylowego, wypełniacze mineralne, kruszywo kwarcowe, środki pomocnicze i modyfikujące.

Przygotowanie powierzchni i stosowanie:
Wyrób jest farbą gotową do użycia, jedynie w przypadku zgęstnienia można dodać do 5% wody wodociągowej. W żadnym wypadku nie wolno dodawać kredy, wapna oraz suchych farb klejowych.
Powierzchnię przeznaczoną do gruntowania należy dokładnie oczyścić, usunąć luźne płaty farby, pył, glony i porosty, odtłuścić. Świeży tynk cementowo-wapienny można malować nie wcześniej niż 4 tygodnie po nałożeniu. Powierzchnie gładkie zmatowić papierem ściernym. Ubytki i spękania uzupełnić szpachlówką akrylową, większe wewnątrz -gipsem, na zewnątrz – zaprawą cementową. Niespójne lub chłonne podłoże należy zagruntować preparatem SIL-GRUNT.
Przed malowaniem zawartość opakowania dokładnie wymieszać. Po dłuższym magazynowaniu na dnie wiadra może pojawić się osad kryształów kwarcu, który nie stanowi wady produktu. Po dokładnym wymieszaniu zawartości opakowania wyrób nadaje się do użycia. Nakładać równomiernie wałkiem, pędzlem lub szczotką.

Uwagi:
Niedopuszczalne jest prowadzenie prac na elewacjach w czasie opadów atmosferycznych, podczas silnego wiatru i przy dużym nasłonecznieniu elewacji bez specjalnych osłon ograniczających wpływ czynników atmosferycznych. Świeżo wykonane powłoki należy chronić przed deszczem, mrozem i zbyt szybkim wysychaniem. Nie stosować farby pod tynki silikatowe.

 • wygląd: biała średnio lepka ciecz
 • malować: wałkiem lub pędzlem
 • stosować i przechowywać w temp.: nie niższej niż +5°C i nie wyższej niż 35°C
 • czas schnięcia: ok. 3-4 godz.
 • możliwość wykonywania wyprawy tynkarskiej: po 24 godz. od nałożenia gruntu
 • zalecana ilość warstw: 1, w szczególnych przypadkach: 2
 • wydajność: do 5 m2/kg
 • gęstość: ok. 1,4 g/cm3
 • wartość pH: 8,0-9,0
 • mycie urządzeń i rozcieńczanie: woda
 • gwarancja: 12 miesięcy od daty produkcji
 • opakowania: 7 kg; 14 kg

Produkty wymagane

Produkty zalecane