Produkty

Farba Podkładowa
 • Opakowania 5 l; 10 l
 • Wydajność 8-10 m2/l
 • Atesty NIZP-PZH
 • Norma PN-C-81906:2003

Cechy produktu:

Wraz z pojawieniem się nowej wersji karty
traci ważność karta poprzednia.

NR BK/B/0406/01/2019

Ważny do: 5.09.2024 r.

Farba Podkładowa PRO

Farba lateksowa sczepna.

Przeznaczenie:
Farba gruntująca przeznaczona pod nawierzchniowe farby dyspersyjne (emulsyjne, akrylowe, lateksowe, emalie). Szczególnie zalecana do gruntowania podłoży krytycznych utrudniających trwałe związanie powłoki farby nawierzchniowej, jak np. stare lamperie pomalowane farbami olejnymi (ftalowymi). Podbarwiona na kolor farby nawierzchniowej, znacznie ogranicza jej zużycie i wyrównuje kolorystykę na całej malowanej powierzchni. Prawidłowo zastosowana powoduje podwyższenie przyczepności, wzmocnienie nośności, ujednolicenie chłonności i spójności podłoża. Może być stosowana na różnorodne materiały budowlane, jak: beton, cegły, gips, tynki mineralne i polimerowe, płyty kartonowo – gipsowe. Cechuje się bardzo dobrą przyczepnością do tynków tradycyjnych i akrylowych, farb emulsyjnych itp.

Przygotowanie powierzchni i stosowanie:
Farba gotowa do użycia, jedynie w przypadku zgęstnienia można dodać do 5% wody. Przed stosowaniem zawartość opakowania dokładnie wymieszać. Podłoże powinno być suche, oczyszczone z kurzu, brudu, olejów, tłuszczów, resztek farb, porostów, mchów, glonów i pleśni. Wszystkie luźne, niezwiązane właściwie z podłożem warstwy należy usunąć. Nakładać za pomocą pędzla, wałka lub natrysku. Farby klejowe i wapienne bezwzględnie usunąć. Świeży tynk cementowo-wapienny można malować nie wcześniej niż 3-4 tygodnie po nałożeniu. Ubytki i spękania uzupełnić – zaprawą cementową. Farbę nawierzchniową można nakładać po 12 godzinach od gruntowania.

Uwagi:
Ze względu na różnorodne technologie i surowce stosowane w wyrobach przez innych wytwórców, producent nie ponosi odpowiedzialności za skutki mieszania jego wyrobu z innymi produktami. W przypadku barwienia białej farby pigmentami innych producentów należy zawsze przeprowadzić próbę na mniejszej ilości.
Farbę należy przechowywać w oryginalnym i szczelnie zamkniętym opakowaniu. Pomieszczenie przed oddaniem do eksploatacji wietrzyć do zaniku zapachu. Chronić przed dziećmi. W przypadku zanieczyszczenia oczu przemyć dużąilością wody. W razie podrażnienia oczu lub połknięcia niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza, pokazać opakowanie lub etykietę.

 • malować: wałkiem, pędzlem lub dostosować do natrysku
 • stosować i przechowywać w temp.: +5÷35°C
 • czas schnięcia, zależny od podłoża i warunków otoczenia: ok. 2 godzin
 • nakładanie następnych warstw: po 24 godz.
 • zalecana ilość warstw: 1, w szczególnych przypadkach: 2
 • wydajność: 8-10 m2/l
 • gęstość wg PN-82/C-81551: ok. 1,4 g/cm3
 • mycie narzędzi i rozcieńczanie: woda
 • norma: PN-C-81906:2003
 • gwarancja : 18 miesięcy od daty produkcji
 • Atest Higieniczny: NIZP-PZH
 • kat. A/g/FW, dopuszczalna zawartość LZO dla tej kategorii wynosi 30 g /l. Farba zawiera < 30 g/l
 • opakowania: 5 l; 10 l.

Produkty wymagane