Produkty

A Graf
 • Opakowania 5 l; 15 l
 • Wydajność do 12 m2/l

Cechy produktu:

Pliki do pobrania:

Wraz z pojawieniem się nowej wersji karty
traci ważność karta poprzednia.

NR BK/B/1164/01/2018

Ważny do: 15.03.2024 r.

A-Graf

A-GRAF PREPARAT ANTYGRAFFITI

PRZEZNACZENIE:
Preparat woskowy na bazie wodnej przeznaczony do ochrony powierzchni murów (wewnątrz i na zewnątrz) przed graffiti, tworzący powłokę utrudniającą przyklejanie plakatów. Zastosowana metoda traconej powłoki (tzw. miękka) ulega częściowemu usunięciu wraz z farbą, którą wykonano napisy i rysunki. Warstwa ochronna umożliwia łatwe usuwanie zanieczyszczeń z podłoża betonowego, cegieł, kamieni sztucznych i naturalnych oraz tynków. Pokryta preparatem ściana zniechęca również „grafficiarzy” do malowania, gdyż utrudnia wykonanie rysunków (linie rozmywają się, farba ścieka). Dodatkową zaletą preparatu jest przedłużanie trwałości tynków z powodu odizolowania ich od wpływu czynników niszczących, jak wilgoć, mchy, zanieczyszczenia powietrza, czynniki atmosferyczne. Preparat może być nakładany na takie podłoża, jak kamienie, beton, cegły, tynki mineralne, tynki malowane po przeprowadzeniu próby przed aplikacją.

PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI I STOSOWANIE:
Preparat jest gotowy do użycia. Powierzchnie przeznaczone do ochrony powinny być suche, czyste, pozbawione tłustych plam i pyłu. Należy nakładać ręcznie przy pomocy pędzla, wałka lub po rozcieńczeniu wodą do max. 10% można nakładać natryskiem. Drugą warstwę zaleca się nakładać po 2 godz. schnięcia pierwszej. Należy się upewnić, że już pierwsza warstwa uzyskała odpowiednią przyczepność przed nałożeniem kolejnej. Ze względu na różnorodność materiałów stosowanych w budownictwie zawsze zaleca się przeprowadzenie próby przed zastosowaniem preparatu. Barwne powierzchnie tynków mogą ulec nieznacznemu przyciemnieniu. Nie wystawiać preparatu na słońce i temperaturę powyżej +30°C. Nie stosować na wilgotne powierzchnie. Aby zwiększyć wydajność preparatu wskazane jest gruntowanie powierzchni porowatych preparatem A-Graf Grunt produkcji firmy Pigment.

USUWANIE GRAFFITI:
Z gładkich powierzchni: usunąć farbę przez zwykłe szczotkowanie lub strumieniem zimnej wody pod ciśnieniem. W przypadku trwalszych rysunków: najpierw spryskać detergentem i odczekać. Z powierzchni chropowatych: usuwanie strumieniem wody pod ciśnieniem. W wielu przypadkach może być konieczne zastosowanie wody o temp. +60÷70°C. Po takim zabiegu należy po dokładnym wysuszeniu powierzchni ponownie nałożyć co najmniej jedną warstwę preparatu AGRAF. W szczególnych przypadkach może być bardziej praktyczne usunięcie graffiti przy pomocy preparatu A-GRAF Zmywacz firmy Pigment.

ZALECENIA BHP:
Stosować zwykłe środki ostrożności jak przy pracy z innymi wyrobami lakierniczymi wodorozcieńczalnymi. Chronić przed dostępem dzieci. Chronić oczy i powierzchnię skóry przed bezpośrednim kontaktem z produktem. Stosować okulary i rękawice ochronne. W przypadku zanieczyszczenia zmyć skórę wodą i mydłem, zabrudzoną odzież zmienić. Oczy natychmiast przepłukać dużą ilością bieżącej wody, przez co najmniej 20 minut. W przypadku podrażnienia udać się do lekarza.

 • postać: mleczna tiksotropowa ciecz, mieszalna z wodą
 • powłoka: bezbarwna do lekko opalizującej
 • nakładać: pędzlem, wałkiem lub po odpowiednim rozcieńczeniu natryskiem
 • przechowywanie i stosowanie w temp.: +5÷30°C
 • czas całkowitego schnięcia, zależny od podłoża i warunków otoczenia: ok. 48 godz.
 • nakładanie następnej warstwy: po 2 godz.
 • zalecana ilość warstw: 2
 • wydajność: podłoże porowate 5-7 m2/l, podłoże nieporowate: 7-12 m2/l
 • gęstość: ok. 1,0 g/cm3
 • trwałość powłoki niezmywanej: 3-5 lat
 • mycie narzędzi i rozcieńczanie: woda
 • gwarancja: 12 miesięcy od daty produkcji (umieszczonej na pokrywie)
 • opakowania: 5 l; 15 l

Produkty wymagane

Produkty zalecane

Może spodoba się również…