Produkty

A Graf Grunt
 • Opakowania 5 l
 • Wydajność 5-10 m2/l

Cechy produktu:

Wraz z pojawieniem się nowej wersji karty
traci ważność karta poprzednia.

A-Graf Grunt

REPARAT DO GRUNTOWANIA DO ZESTAWU DO OCHRONY TRWAŁEJ

Przeznaczenie:
Preparat wodorozcieńczalny na bazie dyspersji przeznaczony do gruntowania podłoża przed zastosowaniem preparatu do ochrony trwałej (permanentnej) antygraffiti A-GRAF 2K.
Stabilizuje nieprzygotowane podłoże (przez wypełnienie porów) i izoluje pomalowane powierzchnie od kolejnej warstwy ochronnej. Dzięki temu zapobiega ewentualnym szkodliwym reakcjom z podłożem.
Nanosi się bezpośrednio na czyste, suche i odpylone powierzchnie betonowe, tynki i farby elewacyjne i wewnętrzne.
Wykazuje dobrą przyczepność i odporność na warunki zewnętrzne. Zapewnia odpowiednią odporność
chemiczną.

Przygotowanie powierzchni i stosowanie:
Produkt gotowy do użycia. Stosować bez rozcieńczania, nakładając jedną gładką warstwę za pomocą pędzla, wałka lub pistoletu natryskowego, rozprowadzając równomiernie, unikając nadmiaru i zacieków oraz niedomalowań. W przypadku bardzo porowatego (chłonnego) podłoża, nałożyć dwie warstwy gruntu w odstępie 24 godz. (do nasycenia).
Nie stosować poniżej +8°C (temperatura podłoża i powietrza).
Czas schnięcia w temperaturze 20°C: 1 godzina, nakładanie ochronnej warstwy A-GRAF 2K po 24 godzinach.
Sprzęt czyścić wodą bezpośrednio po zakończeniu pracy.

Zalecenia BHP:
Stosować zwykłe środki ostrożności jak przy pracy z innymi wyrobami lakierniczymi. Chronić przed dostępem dzieci. Chronić oczy i powierzchnię skóry przed bezpośrednim kontaktem z wyrobem. Stosować okulary i rękawice ochronne. W przypadku zanieczyszczenia zmyć skórę wodą i mydłem, zabrudzoną odzież zmienić. Oczy natychmiast przepłukać dużą ilością bieżącej wody, przez co najmniej 20 minut. W przypadku podrażnienia udać się do lekarza.

UWAGA: Chronić przed mrozem. Nie stosować poniżej +8°C (temperatura podłoża i powietrza).

 • postać: mlecznobiała ciecz
 • powłoka po wyschnięciu: bezbarwna, przezroczysta
 • nakładanie: pędzel, wałek lub natrysk
 • zalecana ilość warstw: 1, w szczególnych przypadkach: 2
 • przechowywanie: w temp. +5÷25°C
 • stosować przy temp. otoczenia: +8÷25°C i wilgotności względnej powietrza poniżej 75%
 • temperatura malowanego podłoża: +8÷25°C (minimum 3°C powyżej punktu rosy)
 • czas schnięcia (20°C): 1 godz., nakładanie następnej warstwy: po 24 godz.
 • zużycie: 0,1-0,2 l/m2 (zależne od porowatości podłoża)
 • gęstość: ok. 1,0 g/cm3
 • pH: 6-8
 • gwarancja: 12 miesięcy od daty produkcji
 • opakowania: 5 l

Produkty wymagane

Produkty zalecane