Porady i wsparcie

TITANIUM

20.03.2020

Zakres materiału:

 1. WSTĘP
 2. OGÓLNE WYJAŚNIENIE PROCESU FOTOKATALIZY
 3. PODSTAWOWE CECHY DZIAŁANIA PRODUKTÓW FOTOKATALITYCZNYCH
 4. OBSZARY ZASTOSOWANIA PRODUKTÓW FOTOKATALITYCZNYCH WEWNĘTRZNYCH
 5. PRODUKTY WEWNĘTRZNE, FOTOKATALITYCZNE PRODUKCJI PIGMENT SP. J.

1.WSTĘP:

Dzisiejsze czasy w budownictwie nacechowane są poszukiwaniem nowoczesnych, wysoce zaawansowanych technologicznie rozwiązań dla powłok malarskich. Szczególnie dbałość o ochronę środowiska jak i poprawę warunków pracy, stworzenia środowisk nacechowanych antyalergicznością i szeroko pojętą dbałością o zdrowie, wymuszają na producentach farb i lakierów zastosowanie materiałów spełniających powyższe warunki. Szczególnie widoczne jest to w szeroko pojętych obiektach Służby Zdrowia. Wyjściem naprzeciw oczekiwaniom są produkty FOTOKATALITYCZNE oparte na nanotechnologii. Takie nowoczesne, zaawansowane technologicznie produkty TITANIUM zostały opisane w dalszej części opracowania.

2. OGÓLNE WYJAŚNIENIE PROCESU FOTOKATALIZY:

Fotokatalityczny rozkład zanieczyszczeń w powietrzu oraz wodzie w obecności materiałów półprzewodnikowych, stwarza nowe, bardziej efektywne możliwości usuwania zanieczyszczeń ze środowiska naturalnego. W wyniku fotokatalitycznych procesów utleniania, organiczne zanieczyszczenia ulegają całkowitej mineralizacji do prostych związków nieorganicznych. Metoda ta z jednej strony jest w pełni przyjazna środowisku, gdyż nie wymaga stosowania szkodliwych dla człowieka oraz dla świata zwierzęcego i roślinnego materiałów a dodatkowo, nie wymaga korzystania z konwencjonalnych, nieodnawialnych źródeł energii, których pozyskanie związane jest z degradacją środowiska. Ma to istotne znaczenie, gdyż główne źródła emisji lotnych zanieczyszczeń, wiązane są właśnie z wytwarzaniem i dystrybucją energii oraz produkcją chemikaliów.

Zjawisko fotokatalizy, na podstawie której zostały zaprojektowane farby TITANIUM, polega na przyspieszaniu przebiegu reakcji chemicznych pod wpływem światła słonecznego, a także sztucznego. Dzięki temu szkodliwe substancje zmieniają się głównie w dwutlenek węgla i wodę. To wszystko stało się możliwe dzięki dodaniu do wybranych wyrobów odpowiednio spreparowanego fotokatalizatora.

Farby fotokatalityczne utleniają organiczne i nieorganiczne zanieczyszczenia, które osadzają się na powierzchniach w obiektach budowlanych. Usuwają zanieczyszczenia miejskie i przemysłowe (np. spaliny osadzające się na ekranach akustycznych lub ścianach budynków wzdłuż ulic). Powierzchnie pokryte takimi produktami można odnawiać rzadziej niż te wykańczane tradycyjnymi farbami.

Nie bez znaczenia dla użytkowników jest również fakt, że produkty fotokatalityczne eliminują zanieczyszczenia gazowe i opary zawarte w powietrzu oraz hamują rozwój szkodliwych wirusów, bakterii, pleśni i grzybów (co jest ważne w pomieszczeniach wymagających sterylności, np. sale zabiegowe i szpitalne). Powłoki tego typu usuwają również uciążliwe zapachy i drobnoustroje, np. w przemyśle spożywczym).

W przeciwieństwie do typowych produktów chronionych chemicznie, fotokatalizator nie ulega wypłukiwaniu (osłabieniu działania z powodu częstego zmywania). Efekt fotokatalitycznej ochrony działa, dopóki farba pozostaje na powierzchni.

3. PODSTAWOWE CECHY DZIAŁANIA PRODUKTÓW FOTOKATALITYCZNYCH:

ASEPTYKA i BAKTERIOBÓJCZOŚĆ – ograniczenie rozwoju bakterii, pleśni i innych organizmów, bakteriobójczość.

 • pomieszczenia wypełnione roztoczami, bakteriami, grzybami, pleśniami (ściany, sufity i wyposażenie). Przyczyny astmy, uczuleń, infekcji,
 • właściwości antyalergiczne a nie tylko hipoalergiczne,
 • aktywne usuwanie drobnoustrojów i bakterii z powierzchni malowanych (TITANIUM LX Ag – farba zawierająca nanocząsteczki srebra).

NEUTRALIZACJA – oczyszczanie ze szkodliwych oparów i gazów.

 • dym tytoniowy, spaliny samochodowe,
 • produkty spalania paliw kopalnych (węgla, oleju opałowego),
 • opary rozpuszczalników w warsztatach, halach produkcyjnych,
 • pochodzących z materiałów wyposażenia wnętrz (meble, wykładziny podłogowe, okleiny)

DEZODORYZACJA – oczyszczanie pomieszczeń z nieprzyjemnych zapachów.

 • znaczące ograniczenie uciążliwych zapachów np. w stołówkach i kuchniach,
 • eliminacja składników nie tylko o nieprzyjemnym zapachu, ale również szkodliwych np. w warsztatach, laboratoriach, palarniach tytoniu itd.

4. OBSZARY ZASTOSOWANIA PRODUKTÓW FOTOKATALITYCZNYCH WEWNĘTRZNYCH:

 • OBIEKTY SŁUŻBY ZDROWIA (SZPITALE, SALE OPERACYJNE, SALE ZABIEGOWE, PRZYCHODNIE ITD.),
 • HOSPICJA, DOMY SPOKOJNEJ STARŚCI,
 • ŻŁOBKI, PRZEDSZKOLA, SZKOŁY,
 • BUDOWNICTWO UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ, HALE SPORTOWE, SIŁOWNIE I BASENY,
 • SEKTOR KONSUMENCKI,
 • OBIEKTY PRZEMYSŁOWE W TYM WYSOKICH TECHNOLOGII,
 • PRZEMYSŁ FARMACEUTYCZNY, KOSMETYCZNY,
 • PRZEMYSŁ ELEKTRONICZNY,
 • PRZEMYSŁ SPOŻYWCZY PASZOWY,

5. PRODUKTY WEWNĘTRZNE, FOTOKATALITYCZNE PRODUKCJI PIGMENT SP. J.

Wszystkie dokumenty, takie jak:

 • Karty techniczne,
 • Atesty PZH
 • Karty Charakterystyki
 • Oraz inne dokumenty

Znajdują się na tej stronie internetowej farbypigment.pl przy szczegółowych opisach produktów.

Opracował:
Tomasz Kujawa
Manager Rynku DTH
Na podstawie materiałów źródłowych podanych w powyższym tekście oraz na podstawie opracowań wewnętrznych, Głównego Technologa firmy Pigment, Pana Zbigniewa Rybackiego.