Porady i wsparcie

Farby TITANIUM® i ich działanie fotokatalityczne

20.03.2020

We współczesnym budownictwie stosowane są innowacyjne rozwiązania, które mają pozytywny wpływ zarówno na proces budowy, jak i na użytkowanie gotowego już obiektu. Innowacje technologiczne pojawiają się również w farbach ściennych i sufitowych, które stają się bezpieczniejsze dla środowiska, trwalsze, bardziej kryjące czy też wydajne. Farby TITANIUM® idą o krok dalej, ponieważ są fotokatalityczne.

Na czym polega zjawisko fotokatalizy?

Aby zrozumieć, na czym polega działanie farb fotokatalitycznych, warto wcześniej wyjaśnić, czym ogółem jest fotokataliza i jak przebiega. Jest to proces, który wywołuje reakcje chemiczne w sposób bezpośredni (pod wpływem promieniowania UV) bądź w wyniku absorbowania światła przez fotokatalizator (np. dwutlenek tytanu). Zjawisko to wykorzystywane jest m.in. do wytworzenia powłok, które dzięki temu posiadają zdolność oczyszczania powietrza ze szkodliwych związków. Powłoki te doprowadzają do procesu utleniania, który to powoduje całkowitą mineralizację zanieczyszczeń organicznych do prostych związków nieorganicznych. Jest to więc sposób na usuwanie zanieczyszczeń ze środowiska naturalnego, który nie wymaga stosowania szkodliwych dla człowieka, zwierząt i roślin substancji. Nie wymaga również korzystania z konwencjonalnych, nieodnawialnych źródeł energii, których pozyskanie związane jest z degradacją środowiska. Pamiętajmy przy tym, że to właśnie wytworzenie i dystrybucja energii w dużej mierze przyczyniają się do emisji lotnych zanieczyszczeń powietrza.

Dzięki zjawisku fotokatalizy nasze farby TITANIUM® mają zdolność zamieniania szkodliwych substancji głównie na dwutlenek węgla i wodę. Tak działają bowiem najlepsze farby fotokatalityczne.

Farba fotokatalityczna. Co to oznacza?

Farby fotokatalityczne mają zdolność utleniania organiczne i nieorganiczne zanieczyszczenia, które osadzają się na różnych powierzchniach wewnątrz pomieszczeń. W ten sposób pozbywają się zanieczyszczeń miejskich i przemysłowych, pochodzących np. ze spalin osadzających się na ekranach akustycznych lub ścianach budynków wzdłuż ulic. Powierzchnie pokryte takimi farbami można odnawiać rzadziej niż te wykańczane produktami tradycyjnymi.

Dla użytkowników farb TITANIUM® może się liczyć również fakt, że eliminują one też zanieczyszczenia gazowe i unoszące się w powietrzu opary, a także nie pozwalają rozwijać się szkodliwym wirusom, bakteriom, pleśniom i grzybom. Jest to niezwykle istotną cechą w przypadku pomieszczeń wymagających sterylności, takich jak sale szpitalne i zabiegowe. Co więcej, powłoki z farb TITANIUM® przeciwdziałają też przykrym zapachom, co sprawdza się zwłaszcza w przemyśle spożywczym.

W przeciwieństwie do typowych produktów chronionych chemicznie, fotokatalizator nie ulega wypłukiwaniu, dlatego częste mycie ścian nie osłabia jego działania. Oznacza to, że tak długo, jak farba pozostaje na powierzchni, stanowi fotokatalityczną ochronę.

Zasady utleniania fotokatalitycznego

Ulotka informacyjna na temat farb Titanium.